Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | Deutch English |

Sygehus Sønderjylland

Patientforløb

Behandlingsspektrum i Røntgen & Skanning

 

Aabenraa:
MR, CT, UL, mammografi, konventionel røntgen inkl. skolioseoptagelser

Sønderborg:
MR, CT, UL og konventionel røntgen 

Tønder:
MR, CT og konventionel røntgen

SCH -Sundehedscenter Haderslev

Planlagte thorax og knogleundersøgelser

 

 

Særlige forhold vedr. henvisning   

Patientens telefonnumre - både fastnet og mobilnummer - bedes påført henvisningen. Det giver mulighed for hurtigt at indkalde patienter ved ledige tider.
Patienter, der udebliver uden at melde afbud, bliver ikke genindkaldt.
Det vil tydeligt fremgå af indkaldelsesbrevet, at ved udeblivelse uden forudgående afbud returneres henvisningen til henvisende instans.
I praksis returneres henvisninger, eller der svares per elektronisk korrespondance.

 

Mammacancer

Se mere her https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/information-til-praksis/syddanmark/almen-praksis/patientforloeb/icpc-oversigt/x-kvindelige-koensorganger-inkl-mammae/mammacancer/ 

 

Urologisk cancerpakkeforløb - makroskopisk hæmaturi

Tidsbestilling til CT-skanning i pakkeforløb i Sønderborg, telefon 7997 5200, efterfølges straks af 2 udførlige henvisninger til henholdsvis Røntgen og Skanning og Urinvejskirurgi. 
På henvisningen til Urinvejskirurgi påføres undersøgelsestidspunktet for CT-skanningen.
Påfør patientens telefonnummer på henvisningerne.

 

Testiscancer

Tidsbestilling til ultralydsundersøgelse af testes i Sønderborg, telefon 7997 5200. Efter undersøgelsen sender Røntgen og Skanning patienten til Urinvejskirurgi.
Påfør patientens telefonnummer på henvisningerne.
Se mere her  https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/information-til-praksis/syddanmark/almen-praksis/patientforloeb/icpc-oversigt/y-mandlige-koensorganer/testiscancer/

 

MAS - Mistænkt Alvorlig Sygdom - Sønderjylland lokalt 

 https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/information-til-praksis/syddanmark/almen-praksis/patientforloeb/icpc-oversigt/a-almen-og-uspecificeret/mas-soenderjylland/

 

MUP - Metastaser uden kendt primær tumor - Sønderjylland lokalt

 
 

Udredning af patienter med ukarakteristiske symptomer og mistanke om alvorlig sygdom - Sønderjylland lokalt

https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/information-til-praksis/syddanmark/almen-praksis/patientforloeb/icpc-oversigt/a-almen-og-uspecificeret/ukarakteristiske-symptomer-og-mistanke-om-alvorlig-sygdom/


MR-skanning - Henvisning til MR-skanning for almen praksis og kiropraktorer.

https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/information-til-praksis/syddanmark/almen-praksis/patientforloeb/billeddiagnostik/shs-retningslinjer-mr-praksis/

 

Ved henvisning til MR skal højde og vægt fremgå samt største omkreds på adipøse patienter. Derudover er det nok at skrive, at MR-skemaet er gennemgået, hvis der ingen kontraindikationer er.

 

Billeddiagnostik af columna

Retningslinje for Region Syddanmark
 

CT-skanning - Henvisning

 Der kan henvises til CT-cerebrum ved demensudredning samt til CT-bihuler ved sinusit.

 

Ultralyd af carotiderne

Foregår kun i neurologisk regi via Hjerne og nervesygdomme, der kan ikke henvises direkte til Røntgen og Skanning.
Ultralydsundersøgelse af halsen foregår via Øre-Næse-Halskirurgi, der skal henvises til ØNH.
Der kan ikke henvises til UL af vener ved mistanke om venøs insufficiens.

 

Intravenøs kontrast og P-Kreatinin.

Ved henvisning til kontrastkrævende undersøgelser påhviler det henvisende læge at sikre sig, at nødvendige blodprøver er taget.

Alle patienter < 70 år uden kendte tidligere eller aktuelle nyreproblemer og diabetes betragtes som "nyreraske". Der skal foreligge en P-kreatinin, der er < 3 mdr. gammel.

Der skal foreligge frisk P-kreatinin  < 1 uge gammel på alle patienter med risikofaktorer.

Risikofaktorer

Alder > 70 år

Dehydrering

Akut sygdom/Indlagt

Tidligere kontrast allergi

Diabetes Mellitus

Kendt nyreinsufficiens

Nyreopererede

Proteinuri

Hypertension - ubehandlet

Hyperurikæmi

Myelomatose

-----------------------------------

Forhøjet stofskifte (hyperthyroidisme)

Tidligere allergisk reaktion over for kontraststof

Kemobehandling med interleukin 2 (allergisk sen-reaktion)

Behandling med potientielt nyretoksiske præparater

Henvisningen skal udover risikofaktorer minimum indeholde oplysninger om:

Metformin

Højde og vægt

P Kreatinin skal foreligge

 

Ved henvisning, hvor der ikke foreligger en P-Kreatinin, skal der udfærdiges en rekvisition på en P-Kreatinin, der lægges på "blodprøvehotellet".


 


 

Senest fagligt revideret: 25-11-2019

 

 


Siden er sidst opdateret 25-11-2019
Sygehus SønderjyllandTilgængelighedserklæring | Om hjemmesiden | Sitemap | Kontakt os