Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | Deutch English |

Gravide med anden etnisk baggrund end dansk

Jordemoderkonsultationer for gravide med anden etnisk baggrund, som varetager graviditetsundersøgelserne for gravide uden - eller med få danske sprogkundskaber.

Fødsels- og forældreforberedelse foregår individuelt tilpasset i forlængelse af konsultationerne, og der er mulighed for rundvisning på fødegangen. Efter fødslen tilbydes en samtale om fødselsforløbet.

I de etniske konsultationer anvendes tolk efter behov. Tolkningen foregår med en tolk fra Tolkeservice enten via telefon eller ved at tolken møder op i konsultationen.

Konsultation for gravide med anden etnisk baggrund end dansk tilbydes i:

Aabenraa jordemoderkonsultation
Opnørplads 1-3, stuen
6200 Aabenraa
Sønderborg jordemodercenter
Prins Henriks Avenue 10
6400 Sønderborg
Haderslev jordemodercenter
Clausensvej 25
6100 Haderslev
Tønder jordemoderkonsultation
Carstensgade 6-10
6270 Tønder

 

English version:

In Sønderborg, Haderslev, Aabenraa and Tønder consultations are located, performing pregnancy tests for pregnant without - or with a few Danish language skills.

Birth- and parents preparation is done individually tailored following the consultations, and it is possible to see the maternity ward. After birth, we offer you an interview on the birth process.

In the ethnic consultation we use an interpreter when needed. The interpretation is conducted with an interpreter from the interpreter service either via a telephone connection or by the interpreter to appear in the consultation.

       
         

 


Siden er sidst opdateret 02-07-2020
Sygehus SønderjyllandTilgængelighedserklæring | Om hjemmesiden | Sitemap | Kontakt os