Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | Deutch English |

Sygehus Sønderjylland

Behandling og genoptræning

DSC01940.JPG Multisal  DSC01979.JPG Udlån DSC01985.JPG Hånd DSC01945.JPG redigeret.JPG


Hvordan foregår behandling/træning

Afhængigt af følgerne af din sygdom eller skade, vil ergo- og/eller fysioterapeuten:

  • vejlede og træne dig i, hvordan du kan klare din dagligdag sikkert og med mindst mulig hjælp fra andre

  • vurdere dit eventuelle behov for hjælpemidler og behandlingsredskaber, som er nødvendige for at du kan blive udskrevet fra hospitalet

  • træne dine fysiske funktioner som muskelstyrke, bevægelighed i led, balance og koordination/styring af bevægelser

  • træne dine kognitive funktioner som opmærksomhed, koncentration, hukommelse, overblik og planlægning

  • instruere dig i øvelser, du selv skal gennemføre efter udlevering af et generelt eller individuelt tilpasset selvtræningsprogram

  • vurdere dit behov for yderligere ergoterapeutisk og fysioterapeutisk træning i kommunalt regi efter udskrivelse eller afslutning af ambulant forløb på sygehuset 

Hvad er genoptræning 

Hvad er formålet med genoptræning

Formålet med genoptræningen er så vidt muligt at få dig til at kunne klare det samme, som du kunne før du blev syg.
Hvis ikke dette kan lade sig gøre, er målet at du skal kunne klare dig så selvstændigt som muligt.
Det kan være, at du får brug for forskellige hjælpemidler efter din sygdom eller skade. I de tilfælde vil du lære hvordan du skal bruge hjælpemidlerne.

Hvad er en Genoptræningsplan

Såfremt du har fået nedsat funktion, og har brug for hjælp til genoptræning som følge af den lidelse eller skade, du er blevet behandlet for på sygehuset, udarbejdes der en genoptræningsplan.

Genoptræningsplanen indeholder bl.a. oplysning om dine personlige data, behandlingsdiagnose og genoptræningsbehov.

Almen genoptræning

Ved enhver indlæggelse vurderes behov for genoptræning. Hvis der skønnes behov for genoptræning efter indlæggelse udarbejdes en Genoptræningsplan, som sendes til hjemkommunen, der varetager den almene genoptræning. Kommunens terapeuter vil så kontakte dig for aftaler om fortsat træning.

Specialiseret genoptræning

Når genoptræningen skønnes at skulle foregå på sygehuset, fordi der er behov for tæt kontakt med læger og andre samarbejdspartnere udarbejdes en Genoptræningsplan til specialiseret genoptræning og det er sygehusets terapeuter, der aftaler tid til genoptræning.

Egen træning

Når lægen og terapeuten vurderer, at du selv kan varetage genoptræning efter instruktion, når du er kommet hjem, viser terapeuten dig øvelser og udleverer evt et øvelsesprogram eller andet relevant skriftligt materiale.


Siden er sidst opdateret 16-10-2020
Sygehus SønderjyllandTilgængelighedserklæring | Om hjemmesiden | Sitemap | Kontakt os