Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | Deutch English |

Sygehus Sønderjylland

Ergo- og fysioterapi

Terapeuterne på Sygehus Sønderjylland vurderer, rådgiver, instruerer, undersøger og genoptræner patienter, der er indlagte eller kommer ambulante på sygehuset. 

Terapeuten indgår i det tværfaglige team omkring den enkelte patient, og har et tæt samarbejde med læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, pædagoger, psykologer, talepædagoger og diætister.

Ved afslutning af et forløb vurderes behov for fortsat genoptræning, og der udarbejdes evt. en genoptræningsplan.

Ergoterapi

Formålet med ergoterapi er, at patienterne får mulighed for selvstændigt at klare eller deltage i daglige aktiviteter.

Ergoterapeuten fokuserer på aktiviteter som: 

 • Vaske sig og tage tøj på

 • Lave mad og spise

 • Tøjvask og rengøring

 • Leg, skolegang, arbejde og fritidsaktiviteter

Undersøgelse og behandling

En ergoterapeutisk indsats starter typisk med en samtale med dig og eventuelt dine pårørende om:

 • Hvordan du tidligere har klaret din dagligdag? 

 • Hvilke vanskeligheder og bekymringer, du har med at klare din dagligdag?

Eksempler på indsatsen kan være:

 • Vurdering og træning af daglige aktiviteter
 • Træning af kognitive funktioner som hukommelse, orientering, problemløsning og organisering af daglidagen
 • Træning af fysiske funktioner som synkefunktion, muskelkraft, ledbevægelighed, koordination, følesans m.v.
 • Vurdering af behov for og afprøvning af behandlingsredskaber
 • Fremstilling og behandling med håndskinner
 • Stimulering af børn med særlige behov i tæt samarbejde med forældre og kommunale samarbejdspartnere

 Fysioterapi

Formålet med fysioterapi er, at patienterne bevarer og genoptræner deres evne til så selvstændigt som muligt at kunne bevæge sig og forebygge komplikationer i forbindelse med længere tids sengeleje eller operationer. 

Fysioterapeuten fokuserer på:

 • Mobilitet efter operation og sengeleje – at kunne bevæge sig rundt

 • Muskler og led – opnå styrke og bevægelighed, så dagligdags funktion kan bevares

 • Kredsløb – at fastholde konditionsniveau

 • Vejrtrækning – hjælpe med til bedst mulig vejrtrækning med lungeterapi

 • Udredning, instruktion og vejledning af børn i samarbejde med forældrene

 • Genoptræning af hjertepatienter 

 • Behandling af patienter f.eks. lymfødempatienter

 • Vurdering af behov for og afprøvning af behandlingsredskaber

Undersøgelse

Hvad sker der ved en undersøgelse? 

 • Fysioterapeuten taler med dig og eventuelt dine pårørende om dit sygdomsforløb og dit tidligere funktionsniveau.

 • Fysioterapeuten undersøger din nuværende funktion evt. ved at udføre nogle fysiske test som f.eks. din evne til at gå, rejse/sætte dig mv.

 • Efter undersøgelsen vil fysioterapeuten sammen med dig lægge en plan for det videre forløb.


Siden er sidst opdateret 03-09-2020
Sygehus SønderjyllandTilgængelighedserklæring | Om hjemmesiden | Sitemap | Kontakt os