Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | Deutch English |

Om specialet

Hjerte-/karsygdomme er årsag til 40% af alle akutte medicinske indlæggelser og 13% af alle sygehusindlæggelser.

 

Hjerte-/karsygdomme er ansvarlig for 36% af alle dødsfald, herunder 24% af alle dødsfald før 75 års alderen (hos både kvinder og mænd)

 

I Afdeling for Hjertesygdomme har vi flg. sygdomsforløb:

·          Iskæmisk hjertesygdom: Akut koronar syndrom og stabil angina pectoris

·         Hjerterytmeforstyrrelser med taky- og bradyarytmier

·         Hjerteinsufficiens

·         Hjerteklapsygdom herunder infektiøs endokardit

·         Medfødt hjertesygdom (Sygehus Sønderjylland varetager kontrol af voksne med medfødt hjertesygdom - GUCH)

·         Arterial hypertension

·         Pulmonal hypertension

·         Thorakal aortasygdomme (varetages oftest i Odense)

·         Hyperlipædemi

·         Arvelige hjertesygdomme (varetages primært i Vejle og Odense)

 


Sygehus Sønderjylland har Afdeling for Hjertesygdomme i Aabenraa med regionsfunktion, der varetager flg. funktioner:

·          Koronararteriografi (KAG) på elektive og subakutte patienter

·         Implantation af et- og tokammer pacemakere samt udskiftning

·         Kontrol af pacemakere og ICD og biventrikulære pacemakere

·         Ugentlig iskæmi- og hjerteklapkonference med Kardiologisk Afdeling B, OUH

·         Ambulatorium for hyperkolesterolæmi

·         Kontrol af voksne med medfødte hjertesygdomme

·         Hjerte-CT

·          Behandling af simple endokarditis-patienter 

 


Herudover flg. hovedfunktioner:

·          Transtorakal og transøsofageal ekkokardiografi

·         Almindeligt ambulatorium

·         Arbejds-EKG

·         Hjerterehabilitering

·         Ambulant arytmi-diagnostik

 

 

I ambulatoriet er der desuden

- sygeplejestyret hjertesvigtsklinik

- atrieflimrenklinik

- AK-klinik

- DVT-klinik

- velfungerende daghospital

 

Akut indlagte patienter modtages i fælles akutmodtagelsen (FAM) og ved længevarende indlæggelse overflyttes disse til Afdeling for Hjertesygdommes sengeafsnit, hvor der er 20 senge.

Akutte hjertepatienter i Sønderborg modtages på Akut Modtage- og Visitationsafdeling (AMVA), der har 4 senge.

I Hjerteambulatorie-enheden i Sønderborg varetages tilsvarende følgende hovedfunktioner:

·          Transtorakal og transøsofageal ekkokardiografi

·         Almindeligt ambulatorium med arbejds-EKG

·         Ambulant arytmi-diagnostik

 

 


Siden er sidst opdateret 17-09-2020
Sygehus SønderjyllandTilgængelighedserklæring | Om hjemmesiden | Sitemap | Kontakt os