Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | Deutch English |

Patientidentifikation

Sådan skal prøver til Patologi mærkes ift. patientidentifikation:

  • Alt prøvemateriale til Patologi skal være mærket med navn og cpr.nr

  • Objektglas til cytologien påføres cpr.nr. (skrevet med blyant) og emballagen mærkes med navn og cpr.nr.

  • Dette gælder også for prøver mærket med elektronisk stregkode (WEBREQ og PATOWEB) af sikkerhedsmæssige hensyn, samt af hensyn til sammenkobling af flere prøver på samme patient.

  • Patientidentifikation skal påføres i forbindelse med prøvetagningen, og der kontrolleres, at det er den rette patient.

  • Mærkning af diagnostisk materiale og udfyldelse af medfølgende oplysninger skal, så vidt det er muligt, ske på stedet hvor proceduren udføres. 

Det skal entydigt fremgå, hvilken patient oplysningen vedrører, hvilken sundhedsperson der er ansvarlig for oplysningen, og hvornår oplysningen er dateret. Hensigten hermed er bl.a. at muliggøre efterprøvning ved tvivl.

Diagnostisk materiale skal mærkes således, at hvert enkelt fysisk adskilt element er mærket entydigt. Hvis diagnostisk materiale af procesmæssige grunde kun mærkes med kode (fx stregkode), skal det være muligt ubesværet at koble koden til oplysninger, der opfylder kriterierne for entydig mærkning og koden skal tillige fremgå af øvrige oplysninger vedrørende det diagnostiske materiale.

Mærkning af prøvemateriale sker normalt ved angivelse af patientens navn, personnummer og datering. Der kan anvendes kode i form af entydigt identifikationsnummer. Mærkning skal foregå direkte på objektglas eller på reagensglas, som indeholder præparat eller prøve og skal udføres, inden prøven tages. 

Jvnf.; Vejledning om identifikation af patienter og anden sikring mod forvekslinger i sundhedsvæsenet 1998:

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=21100&exp=1

 

 

 


Siden er sidst opdateret 16-10-2020
Sygehus SønderjyllandTilgængelighedserklæring | Om hjemmesiden | Sitemap | Kontakt os