Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | Deutch English |

Medlemmer

Udvalg for brugerinddragelse og frivillighed på Sygehus Sønderjylland har følgende medlemmer

Patient- og pårørenderepræsentanter

 

 

 

   
Erik Fuglsang, medlem af brugerrådet

Erik Fuglsang

Hvordan er du bruger af Sygehus Sønderjylland?

Jeg er pårørende til en patient som kommer til behandling hver 3. uge samt scanning og lægesamtaler.

Hvorfor er du medlem af Udvalg for brugerinddragelse og Frivillighed?

Efter at jeg jævnligt er på sygehuset i Aabenraa og Sønderborg interesserer det mig at se, hvordan Sygehus Sønderjylland virker som sygehus for borgerne i Sønderjylland. Jeg vil gerne være med til at udjævne de forskellige holdninger som er i befolkningen om sygehusene i Sønderjylland. Samtidig vil jeg gerne være med til at bedre forhold for patienterne.

Hvornår synes du, at Udvalg for brugerinddragelse og Frivillighed gør en forskel for Sygehus Sønderjyllands brugere?

Brugerudvalget skal være med til at påpege urimeligheder og andre ikke brugervenlige forhold. Jeg har været med i Brugerrådet siden starten af 2015. I den forgangne tid har rådet påpeget problemer med skiltning til og på sygehusene. Det har hovedsagelig drejet sig om Aabenraa. Vi har diskuteret forhold omkring parkering i forbindelse med byggeriet. Rådet er blevet inddraget i indretning af sygehusene og andre forhold på sygehusene. Samtidig et forhold om nye tiltag over for patienterne blevet behandlet og kommenteret. Udvalget er patienternes tillidsudvalg men ikke et klageråd. Når patienter får oplyst, at der findes et brugerråd bliver det godt modtaget, og man kan så få en positiv dialog om sygehusforhold.

   
Johnny Lassen, medlem af brugerrådet

Johnny Lassen

Hvordan er du bruger af Sygehus Sønderjylland?   

Jeg har haft leddegigt i snart 30 år og har derfor brugt sygehusvæsenet en del til mig selv. Desuden har jeg assisteret mine forældre ved deres ambulante besøg og sygehusindlæggelser.

Hvorfor er du medlem af Udvalg for brugerinddragelse og Frivillighed?  

Der er brugt mange penge på sygehusene de seneste år og sikkert også i fremtiden. Derfor er det vigtigt, at vi får det til at fungere optimalt og får fuldt udbytte til glæde for patienterne. Jeg har været selvstændig i 43 år og går ind for at ting skal foregå effektivt og ubureaukratisk.  Derfor vil jeg gerne bidrage til, at vi fortsat har et godt sygehusvæsen!

Hvornår synes du, at Udvalg for brugerinddragelse og Frivillighed gør en forskel for Sygehus Sønderjyllands brugere?

Vi har været med til at udbygge parkeringspladserne, men det er svært, for så bliver der jo ofte længere at gå, når sygehusene bliver større. Vi har været med til at pege på, at der er for mange genindlæggelser, hvilket kan skyldes for dårlig kommunikation med patienterne. Vi har været med til at presse på for at sikre en bedre kommunikation med patienterne. Kommunikation er en vanskelig ting og opfattes forskelligt. Endvidere er der jo hele det frivillige korps, som støtter og drager omsorg for patienterne.

   
Pia Clemmensen, medlem af brugerrådet

Pia Clemmensen

Hvordan er du bruger af Sygehus Sønderjylland?

Jeg er tidligere kræftpatient og nuværende Morbus Crohn patient.

Hvorfor er du medlem af Brugerrådet?

Jeg meldte mig, da jeg mener koordineringen blandt forskellige afdelinger kan være bedre, men også for at være med til at styrke patientens indflydelse på egen behandling.

Hvornår synes du, at Brugerrådet gør en forskel for Sygehus Sønderjyllands brugere?

Tidligere syntes jeg mest brugerrådet har haft indflydelse på praktiske ting som vejvisning m.m., men jeg syntes efter vi har fået de to råd samlet, og vi nu er blandet fagfolk, bruger, pårørende og frivillige, så er der mulighed for at koordinere. Jeg selv har derudover meldt mig til ”Fælles beslutningstagning”, hvor jeg mener, jeg måske kan gøre en indsats.

   
Ritha Helweg, medlem af brugerrådet

Ritha Helweg

Hvordan er du bruger af Sygehus Sønderjylland?

Ambulant patient og mangeårig pårørende.

Hvorfor er du medlem af Brugerrådet?

Vil gerne hjælpe med at belyse ændringer og nuværende forhold fra brugernes side.

Hvornår synes du, at Brugerrådet gør en forskel for Sygehus Sønderjyllands brugere? 

Vi har givet oplysninger til arkitekten om, hvordan den nye indgang skal være - let for dårligt gående og kørestolsbrugere. Så glæder mig til at se den, når den er færdig.

   
 

Søren Kofoed

Hvordan er du bruger af Sygehus Sønderjylland?

Jeg er patient og bruger af høreklinikken, prøvetagningsambulatorierne, hjerte afdelingen og hjerteambulatoriet, hvor jeg går til kontrol med min ICD.

Har igennem flere år regelmæssigt været på hjerteambulatoriet.

Jeg er/har været patient på skulder kirurgisk ambulatorium.

Hvorfor er du medlem af Brugerrådet?

I min brug af sygehuset, har jeg set og oplevet flere episoder og information, der var enten overflødigt, gammelt eller ikke til at forstå for andre end medarbejdere på sygehuset.

I min brug af ambulatorierne har jeg oplevet nogle meget dårlige vente forhold.

Hvornår synes du, at Brugerrådet gør en forskel for Sygehus Sønderjyllands brugere?

På nogen af de første møder lavede vi en brainstorm, hvor vi kom med forslag til forbedringer af adgangsforhold, ventepladser, informationsskilte og pjecer

Sygehuset har lyttet til os og vi har været med til at ændre mange forskellige ting.

Jeg har været med fra starten af brugerrådet og jeg synes vi har haft medindflydelse.

 

 

 

 

 

 

Fra Sygehus Sønderjylland

Oversygeplejerske Anette Brink, Formand

Oversygeplejerske Lene Geertsen, Næsteformand

Adm. direktør Peter Fosgrau

Frivillighedskoordinator Tatiana Rusuberg

Afdelingssygeplejerske Connie L. Hansen

Lægesekretær Susanne L. Hansen

Ledende bioanalytiker Susan Cording

Afdelingssygeplejerske Theresa From-Eriksen

Ledende overlæge Henrik Skjellerup Struckmann

Ledende overlæge Harald Floer

Afd. kvalitetskoordinator Birgit Rasborg

Kvalitetskonsulent Inge Stokholm

 


Siden er sidst opdateret 03-12-2020
Sygehus SønderjyllandTilgængelighedserklæring | Om hjemmesiden | Sitemap | Kontakt os