Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | Deutch English |

Din funktion som H-læge

 

Gynækologisk/obstetrisk vagt

H2 (forvagt)

Hverdage
Weekender og helligdage

 

Kl. 08.00-15.24
eller kl. 15.00-08.30
Kl. 09.00-18.30
eller kl. 18.00-09.30

 

H4 (bagvagt)

Hverdage
Weekender og helligdage

 

Døgnvagt fra kl. 8.00
Døgnvagt fra kl. 9.00

En speciallæge har bagbagvagt som tilkaldevagt
 

Du modtager de akutte gynækologiske patienter til vurdering i ambulatoriet (expres-tid) eller til  indlæggelse på FAM.   Du optager anamnese, foretager objektiv undersøgelse incl. gynækologisk undersøgelse og eventuel ultralydsscanning. Du planlægger udredningsprogram og iværksætter primær behandling.

Efterhånden som dit erfaringsgrundlag øges, vil du i stigende grad tolke resultatet af de initiale undersøgelser og foreslå supplerende undersøgelse og behandling. De akutte patienter konfereres med bagvagt.

De hyppigste akutte henvendelser er på grund af blødning i graviditeten, underlivsinfektion og blødningsforstyrrelser. Alle operationsindikationer skal konfereres med bagvagt.

Akutte obstetriske patienter, henvist fra egen læge eller jordemoder, ses i fødemodtagelsen til kl. 15, ellers på fødegangen. Der skrives journal på elektive sectio patienter på fødegangen.
 

Ambulatorium, gynækologisk
Hverdage Kl. 9.00-15.00

På henviste patienter optager du anamnese, foretager objektiv undersøgelse incl. gynækologisk undersøgelse og eventuel ultralydsskanning. Du planlægger udredningsprogram og iværksætter primær behandling.

Efterhånden som dit erfaringsgrundlag øges, vil du i stigende grad tolke resultatet af de initiale undersøgelser og foreslå supplerende undersøgelse og behandling. Der er hver dag ”uddannelsespatienter” på programmet. F.eks. patienter med blødningsforstyrrelser eller nedsynkning, celleforandringer, endvidere er der kontroller f.eks. i urogynækologi.

I ambulatoriet superviseres du af en speciallæge, som har tutorfunktion, eller af bagvagt. Om morgenen inden du begynder kl. 9, kan dagens patienter kort gennemgås. Alle operationsindikationer skal konfereres med speciallæge.

DRG-kodning
I forbindelse med arbejdet i ambulatoriet skal der sættes koder – dels af aktionsdiagnoser og dels af indgreb.
Kodeark ligger i lamineret udgave i ambulatoriet. Husk i øvrigt kodning af komplicerende sygdomme ved epikrise på indlagte patienter. Koderne skal dikteres.
 

Stuegang, barsel

H2 - Forvagten går stuegang, men er velkommen til at følge bagvagten på de øvrige afsnits stuegang.

H4 - Bagvagten går stuegang på øvrige afsnit.
 

Fødegangen og fødemodtagelse

Der er etableret en funktion som obstetrisk vagthavende kl. 8.00-ca. kl. 12.30.

Stuegang oftest ved speciallæge.
 

Operationsgangen
Mandag-torsdag Kl. 08.00-15.00

H2 - Forskellige gynækologiske operationer samt elektive sectio - assisterer eller opererer under supervision. Alle reservelæger har egen telefon, som de kan kaldes på ved OP-dage.

H4 - Opererer selvstændigt eller med supervision efter kvalifikationer.

 

 


Siden er sidst opdateret 21-01-2019
Sygehus SønderjyllandTilgængelighedserklæring | Om hjemmesiden | Sitemap | Kontakt os