Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | Deutch English |

Sygehus Sønderjylland

Medicinstuderende

UDDANNELSESPROGRAM FOR MEDICINSTUDERENDE VED SDU I PRAKTIK VED AFDELING FOR HJERTESYGDOMME, SHS AABENRAA

Afdeling for hjertesygdomme:
Afdelingen består af specialet kardiologi. De akutte hjertepatienter modtages i FAM, overflyttere fra andre afdelinger/sygehuse modtages i sengeafdelingen.

 

Der er følgende sengeafdelinger:

 • Hjertemedicinsk sengeafdeling 20 senge, placeret i område 10
 • FAM ca 8 kardiologiske senge, placeret i område 44

 

Der er følgende ambulatorier:  

 • Hjertemedicinsk ambulatorium, placeret i område 4

I ambulatoriet foretages følgende:

 • Pacemakerimplantation
 • pacemaker/ICD kontrol
 • KAG
 • transthorakal ekkokardiografi
 • transesofageal ekkokardiografi
 • DC-konvertering
 • ambulante samtaler
 • hjerte-CT
 • apparaturpåsætning (holter, døgn blodtryk mm)

 

 

 

Dagsprogram:

Dagsforløb: 

 • 08.00-08.30  Morgenkonference i mødelokale 1
 • 09.00-12.00  Stuegang/vagt/DC
 • 12.30-13.00  Kardiologisk middagskonference i mødelokale 1
 • 15.30-16.00  Vagtkonference i FAM

Dagvagt 

 • 08.00-16.30
 •  
 • Aften-nattevagt 16.00-08.30

 

 

Konferencer:

Morgenkonference:

Medicinske læger mødes hver morgen kl 8.00 i konferencelokalet ved siden af intensiv afdeling område 150. 
Kardiologiske læger mødes hver morgen kl 8.00 i Hjertesygdomme Konference. Lokalet findes på den lange vandregang mellem indgang A og indgang B, skråt overfor elevator 3.
Ved begge morgenkonferencer drøftes patienter indlagt i vagten og ændringer af vagtholdet afklares i tilfælde af sygdom

 

Middagskonference:
Der er hver dag kardiologisk middagskonference kl 12.30-13.00 i Hjertesygdomme Konference.
Her drøftes patienter fra stuegang, patienter fra formiddagsvagten samt afklaring af spørgsmål fra yngre lægeambulatorium.

 

Vagtstruktur:

Medicinsk afdeling:

Medicinsk Forvagtslag (i FAM):
Det består primært af KBU læger. Lægerne er tilknyttet medicinsk/geriatrisk afdeling eller FAM.

Lægerne har dagvagt/aften-nat vagt alle ugens dage, hvor de primært modtager medicinske patienter i skadestuen og i FAM.


Medicinsk Mellemvagtslag (i FAM):
Består af introduktionsreservelæger samt hoveduddannelseslæger i forskellige specialer.
Lægerne er tilknyttet medicinsk/geriatrisk afdeling eller FAM.
Lægerne har dagvagt/aftennat vagt alle ugens dage, hvor de sammen med medicinsk forvagt patienter.

Medicinsk hjælper:
Består primært af KBU læger. Skriver journaler i blodsygdomme og hjælper medicinsk forvagt i FAM.

Medicinsk bagvagtslag består af erfarne hoveduddannelseslæger i medicinsk speciale samt speciallæger.


Hjertemedicinsk afdeling:

Kardiologisk Forvagtslag (i FAM)
Det består af KBU læger, introduktionsreservelæger, HU-læger i andre specialer og nye HU-læger i kardiologi. Alle læger er tilknyttet afdeling for hjertesygdomme.
Lægerne har dagvagt/aften-nat vagt alle ugens dage, hvor de modtager akutte hjertepatienter i FAM og varetager tele-EKG funktionen.

Kardiologisk hjælper:
Det består primært af KBU læger. Skriver journaler på patienter der overflyttes til sengeafdeling, er med ved DC-konvertering om tirsdagen samt arbejdsEKG. Deltager i stuegangen og varetager ofte behandlingen af patienter obs DVT.


Kardiologisk bagvagtslag består af erfarne hoveduddannelseslæger i kardiologi samt speciallæger.

 

Dit klinikophold:


Du vil både gå med læger i med medicinske og i det kardiologiske forvagtslag i henhold til rullet.
Hvis du skal gå med en medicinsk læge, møder du til morgenkonferencen hos medicinerne, og hvis du skal gå med en kardiologisk læge møder du til morgenkonferencen hos kardiologerne.

Dit klinikophold:
Du vil ikke bare være ”føl” men indgå i det daglige lægelige arbejde afhængigt af dine kompetencer.

6. semester:
Her er formålet primært at få erfaring i journalskrivning og praktiske procedurer (især venflon, a-punktur og blærekateter på mænd)

8. semester og 10. semester:
Du har et længere ophold og vil udover ovennævnte også få mulighed for at gå med i ambulatoriet, se ekko, KAG, pace mm.

Der er stadig fokus på modtagelse af akutte patienter, men der forventes et mere selvstændigt arbejde, bla. kan du gå stuegang på enkelte patienter, og medvirke til f.eks DC-konvertering. Vi tilstræber at du så vidt muligt følger en patient i et forløb, f.eks skriver journal – er med til stuegang – og er med til KAG på patienten

 

Forløb af klinikophold:
Den første dag skal du møde i Hjertesygdomme Konference kl 8.00.
Her vil du blive modtaget af den kliniske lektor eller den studenteransvarlige yngre læge.

Efter morgenkonferencen vil du blive vist rundt og få uddelt kitler, adgangskoder og ID-kort.
Mål for klinikopholdet og port folio vil blive gennemgået. Efter introduktionen vil du blive tilknyttet en yngre læge der hjælper dig i gang med adgangskoder og Cosmic.

Den første ½ af dit ophold er skemalagt (skema stud.med. 6. semester og skema stud.med. 8.+10. semester). Den anden ½ af dit ophold tilrettelægger du selv. Det er vigtigt at der i alle dine journaler står et notat om hvem der har superviseret din journal, dette af juridiske årsager.
Vi forventer du møder engageret og nysgerrig, vi tilbyder til gengæld et rigtig godt læringsmiljø hvor du bliver inddraget i reservelægestaben .

Der vil under opholdet være mulighed for løbende dialog med den kliniske lektor. Den sidste uge i opholdes afholdes en slutevalueringssamtale med den kliniske lektor hvor port folio gennemgås.

 

Sygdomsgrupper i FAM:

De hyppigste sygdomme du vil møde er:
Medicin:

Pneumoni

KOL

dysreguleret DM

lipotymi

forgiftning

infektioner

dehydratio


Kardiologi:

Obs AKS

atrieflimren

inkompensatio cordis

bradyarytmier

 

 

 

Aabenraa april 2020

 

Michael Skov Hansen
Specialeansvarlig overlæge, UAO
Ekstern klinisk lektor

 


 

 


Siden er sidst opdateret 24-09-2020
Sygehus SønderjyllandTilgængelighedserklæring | Om hjemmesiden | Sitemap | Kontakt os