Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | Deutch English |

Introduktions program for yngre læger

Introduktion

Introduktionsprogram for læger under uddannelse til speciallæge i patologisk anatomi og cytologi.

Dag 1: Generel introduktion til Sygehus Sønderjylland hvis man ikke tidligere har været ansat i Sygehus Sønderjylland. Du vil modtage særskilt information om dette.

Første dag på Patologisk klinik

Dag 2: Første dag på Patologi. Generel introduktion

Varetages af uddannelsesansvarlig overlæge, hovedvejleder og UKYL.

Introduktionen omfatter generel information om afdelingens opgaver, indretning og personale ligesom der oplyses om praktiske forholdsregler f.eks. i forbindelse med udlevering af nøgle, kontorplads, konferencer etc.
Introduktionen afsluttes med rundvisning i afdelingen.

Introduktionsprogram

Uge 1-2

Et eksempel på et introduktionsprogram:

Introduktion til kontorplads med pc, printer.
UAO, UKYL eller hovedvejleder

Vejledning til brug af mikroskopet ved behov
Hovedvejleder eller speciallæge fra 1. ekspertområde-ophold

Vejledning til brug af patologisystemet
Hovedvejleder eller speciallæge fra 1. ekspertområde-ophold

Vejledning til brug af IMS /digital patologi
Speciallæge Ljudmilla Nielsen

Vejledning til brug af talegenkendelse
Bioanalytiker Marianne Hugener-Ohlsen

Introduktion til SNOMED kodning (generelle principper)
Hovedvejleder eller speciallæge fra 1. ekspertområde-ophold

Laboratoriefunktion (histologi, cytologi og molekylær)
Bioanalytikere Tove og Tina 

Sekretariatsfunktion
Sekretærerne.

IT i afdelingen (pc-drev, opsætning af mail)
Bioanalytiker Marianne Hugener-Ohlsen

Infonet (vejledninger og instrukser) og utilsigtede hændelser
Bioanalytiker Gitte Søndergaard
Arbejdsmiljø, kemikaliehåndtering og brandslukningsudstyr
Bioanalytiker Mia Boi

Introduktionsamtale med hovedvejleder (skal afholdes senest 2 uger efter start).
Hovedvejleder

Supplement til introduktionsprogrammet - oplæring og selvstudium

Histologisk laboratorie kursus Inden for de første måneder aftales med Tove Lisbeth Hansen (bioanalytikerunderviser) tidspunkt for et 3 dages kursus i præparatets vej igennem laboratoriet. Her vil du bl.a. lære at skære tynde vævssnit til mikroskopi og prøve at lave nogle specialfarvninger.

Molekylærbiologiske undersøgelser

Bbruges bl.a. i forbindelse med lungepatologi. Når du er på ekspertområdet lunge aftales med molekylærpatologisk laboratorium tidspunkt for gennemgang af det praktiske arbejde her (Tina Larsen).

Cosmic (elektronisk patientjournal)

Hvis du ikke tidligere har været ansat i Region Syddanmark, kommer du på et Cosmic-kursus for nyansatte læger, som sygehuset arrangerer. Vi sørger for at tilmelde dig kurset.

Undervisning

Vi forventer, at du aktivt deltager i vores interne undervisning i din uddannelsesperiode hos os. Ud over undervisningen der er beskrevet under emnet ”Det daglige lægearbejde”, er du meget velkommen til at referere artikler fra tidsskrifter, et emne fra et kursus eller formidle et emne, der optager dig eller lægegruppen. Det er også muligt at være med til at udforme instrukser.

Kurser og uddannelse

Når du skal på kursus, skal du i god tid spørge afdelingen og det ekspertområde du arbejder i på det pågældende tidspunkt samt sende ansøgning. Dette gælder både obligatoriske kurser og andre.

Af hensyn til ugeplanlægning skal ugeplanlægger også have besked, så snart du har fået tilsagn fra afdelingen.

 

 

 

 

 

 

 

 


Siden er sidst opdateret 16-06-2021
Sygehus SønderjyllandTilgængelighedserklæring | Om hjemmesiden | Sitemap | Kontakt os