Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | Deutch English |

Evaluering af UK-fødselsseminar 2018

Deltagernes kommentarer fra evalueringsskemaer vedr. UK-Fødselsseminar 2018
 

Participants comments from their evaluation forms – UK Seminar 2018

 

Helt fantastisk - meget inspirerende og lærerigt. I er et fantastisk team af undervisere. Godt med de mange workshops. Jeg føler mig klædt på og klar til at diagnosticere evt. problemer ved oprejst UK og at løse dem..... På en rolig måde

Excellent – very inspiring and instructive. You are an excellent teaching team. Great with all the workshops. I felt that I was ready to diagnose potential problems with standing breech delivery and solve them – in a calm way.

Godt med så mange workshops. Jeres store passion! Alle de gode filmklip - meget lærerige, rigtig godt skruet sammen.

Great with so many workshops. Your obvious passion! All of the film clips – very instructive, really   well put together.

Relevante oplægsholdere, som tydeligvist ved meget om og som brænder for emnet. God facilitering! Flotte rammer. God fordeling af jordemødre og læger, både som oplægsholdere og deltagere.

Relevant speakers, who clearly had a lot of knowledge and passion for the subject. Good setting and facilities. A good mix of midwives and doctors, both as speakers and participants.

Jeg har fået mod og lyst til at ændre praksis omkring UK fødsler.

I feel ready to change my approach to breech birth.

Enormt inspirerende oplægsholdere og sessioner med "hands on".

Very inspiring speakers and practical sessions with "hands on".

Entusiasme. Ærlighed. Det høje faglige niveau. De erfarne og professionelle speakers / undervisere. Og selvfølgelig muligheden for "hands-on" på alle workshops!!

Enthusiasm. Honesty. A high level of professionalism. The experienced and profession speakers/ trainers, and of course the possibility for "hands-on" in all the workshops!

Den gode fordeling mellem oplæg og workshops og den ogde stemning og engagement. Fagfolk med praktisk erfaring fra hele verden.

The balance between presentations and workshops, as well as the tone and commitment. Experts with practical experience from all over the world.

Super seminar. Alt var perfekt, fagligheden, forplejningen, osv.

Super seminar. Everything was perfect, professionalism, catering, etc.

Dejligt læremiljø, med "højt til loftet"!! Utroligt inspirerende, positivt og med en dejlig tro på kvinden og barnets kapacitet at føde og blive født. TUSIND TAK

Lovely teaching space with high ceilings!  Incredibly inspiring, positive and with a wonderful faith in women and baby’s ability to labour and give birth. Thank you so much.

Meget velorganiseret og planlagt seminar, STOR ROS

A well-organized and well-planned seminar. Well done!

Top professionelt. Modigt indspark i dansk obstetrik, stående applaus til Kamilla og hele teamet i Aabenraa

Top professional. A courageous contribution to Danish obstetrics, standing ovation to Kamilla and the whole team.

Jeg håber inderligt, at I vil arrangere noget lignende igen om et eller to år, når I har endnu mere erfaring, også entusiasmen kan brede sig til en endnu bredere skare i DK

I hope you will arrange a similar event in the next couple of years, when you have even more experience, so that your enthusiasm can spread across Denmark.

I må gentage dette seminar

You must repeat this seminar.

 


Siden er sidst opdateret 08-12-2018
Sygehus SønderjyllandTilgængelighedserklæring | Om hjemmesiden | Sitemap | Kontakt os