Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | Deutch English |

Aabenraa modellen for fagfolk - en detaljeret beskrivelse af initiativer

 

Formål

 

 • at understøtte den normale fysiologiske fødselsproces
 • at minimere medicinsk unødvendige interventioner/indgreb
 • at fremme sundhed for mor og det nyfødte barn både på kort og lang sigt
 • at skabe tryghed i forløbet med høj grad af involvering af kvinden og parret
 • at skabe en kultur præget af åbenhed, tillid, dialog og læring
Teamsamarbejde
 • Kulturen i afdelingen skal være kendetegnet ved tillid, åbenhed, dialog og daglig læring
 • Læge, jordemoder, koordinerende jordemoder og assistent fungerer som et team, hvor enighed og loyalitet om holdninger og beslutninger fungerer
 • Dialog med kvinden og parret gennem hele graviditets- og fødselsforløbet
 • Lægen involveres tidligt i overvejelser og plan omkring enhver patient, hvor forløbet ikke er helt normalt
 • Timeout i fødselsforløbet kan ønskes af teamet eller kvinden og hendes partner
Rammer / tid for læring
 • Der er klar mødeledelse og struktur på den daglige konference
 • Alt obstetrisk vagtbærende personale deltager i konferencen
 • I den daglige gennemgang af forløb er der rum til læring og dialog
 • Der gives orientering om fødselsaftaler på indlagte fødende på konferencen
 • Der gennemføres faglige indsatser som understøtter den vaginale fødsel, fremmer det tværfaglige samarbejde og afspejler vores mission
Proaktiv tilgang
 • Lægesamtale ved første trimester screening for gravide med kendt ønske om fødeplan/sectio og gravide med kompliceret obstetrisk anamnese
 • Tidlig henvisning til fødeplan ambulatoriet ved behov
 • Aktiv obstetrik:
  • tilstedeværelse af jordemoder ved aktiv fødsel med henblik på at understøtte den fysiologiske proces
  • ved primært komplicerede forløb (inter kurrente sygdomme og graviditetskomplikationer) lægger teamet/ teams på tværs af specialer strategi for at fremme muligheder for vaginal fødsel
  • ved forløb, som udvikler sig patologisk, anvendes metoder til at forebygge/behandle dystoci og fremme nedtrængning og rotation (f.eks. rebozo, spinning baby, intern manuel rotation)

 

Fødeplanambulatoriet
 • Målgruppen er gravide med identificeret særligt behov for en plan for den kommende fødsel, herunder kvinder, som ønsker kejsersnit uden en faglig indikation
 • Tilbuddet er en samtale/forløb som primært har til formål at formulere en fødeplan for intenderet vaginal fødsel
 • Der er etableret et team af jordemødre og obstetrikere, som varetager samtalerne og udarbejder fødeplaner i samarbejde med kvinden ved at gå i dialog, lytte og prøve at forstå, forklare og sammen finde løsninger
 • Kendt jordemoder tilbydes en del af målgruppen
 • Kvinder med en fødeplan evaluerer forløbet i et tilsendt spørgeskema et par måneder efter fødslen. Besvarelserne analyseres løbende i fødeplan teamet
Konsensusbeslutninger
 • Ingen obstetriker træffer beslutning om elektiv intervention alene, f.eks. sectio eller igangsættelse (ekskl. postmaturitet, eller andre standard indikationer), - det drøftes på morgenkonference
Koordinerende jordemødre
 • Har vagt 24 timer og overblik over aktuelle forløb
 • Er sparringspartner, fortrolig med procedurer og retningslinjer, tutor for nyuddannede kolleger, et par ekstra hænder, koordinator, etc
 • Inddrages ved afvigende forløb
Standardiseret træning af personalet
 • Alle nyansatte læger og jordemødre er eller bliver STAN certificeret/gennemgår CTG læring
 • CTG tolkning ved forløbsgennemgang ved morgenkonference
 • Tværfaglig scenarietræning (kliniske færdigheder, kommunikation og teamtræning)
 • Tværfaglige audits med gennemgang af cases på udvalgte emner, f.eks. lav pH
Præsentation af data i afdelingen

Lokale opdaterede data er altid tilgængelige og danner grundlag for løbende justering af klinisk praksis. Tavlemøder (månedlig) i klinikken

 • Fokus på Robson grupper og sectio antea
Fødestedets politik og praksis lægges frem for brugerne, samarbejdspartere og offentligheden
 • Skriftlig information om kejsersnit i SHS
 • Opdaterede data og information om fødestedets politik tilgængeligt på klinikkens hjemmeside

Siden er sidst opdateret 30-11-2018
Sygehus SønderjyllandTilgængelighedserklæring | Om hjemmesiden | Sitemap | Kontakt os