Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | Deutch English |

Sygehus Sønderjylland

Præsentation af Afdeling for Hjertesygdomme

Generelt

Afdeling for hjertesygdomme foretager diagnostik, behandling og pleje af patienter med hjerte-karsygdomme.

Afdelingen er placeret på 3 matrikler og har et optageområde svarende til Sønderjylland på 250.000 borgere.

Afdelingen har regionsfunktion i Aabenraa inden for følgende områder – Koronar arteriografi (KAG),

pacemakerimplantation, kontrol af pacemakere/ICD, udredning af hjerteklapsygdom, endokarditis,

familiær hypercholesterolæmi, GUCH, arvelige hjertesygdomme og hjerte-CT.

Afdelingen har almen ambulant funktion i Sønderborg samt ambulant rehabiliteringsfunktion i Tønder.

Sengeafsnit

Aabenraa:

Modtager akutte patienter 24/7/365 i FAM. Der er 8 normerede senge til akutte kardiologiske patienter i FAM

samt 20 senge i kardiologiske sengeafdeling til stationære patienter samt overflyttere for OUH samt Sønderborg.

Ambulatorier

Aabenraa:

 • Ambulatoriet har ca 26.000 besøg årligt

 • Ambulatoriet har 10 undersøgelsesrum, et observationsrum, 2 operationsrum samt et rum til patientundervisning

 • Koronar arteriografi (KAG) udføres i det ene operationsrum. Der foretages ca. 1000 undersøgelser årligt

 • Pacemakeranlæggelse og pacemakerskift udføres i det andet operationsrum. Der foretages knapt 200 procedurer årligt

 • Observationsrummet anvendes til observation efter ovennævnte procedurer samt til observation efter DC-konvertering

 • De 10 ambulatorierum anvendes til følgende funktioner:

 • Påsætning- og aflæsning af apparatur (holter, pocket EKG, døgnblodtryksmåling)

 • Kontrol af pacemakere/ ICD.

 • Transthorakal ekkokardiografi

 • Transesofageal ekkokardiografi

 • Lægeambulatorier

 • Sygeplejeambulatorier

 • Arbejdstest

 • DC-konvertering

 • Lungefunktionsundersøgelse

 • AK-klinik

 • I rummet til patientundervisning undervises patienterne som led i hjerterehabilitering, samt oplæring i selvtestende AK-behandling

 • Desuden foretages der i røntgenafdelingen ambulant hjerte-CT hvor en kardiolog vurderer scanningerne

 • MR-skanning er påbegyndt den 1.1.2020

Sønderborg:

 • Ambulatoriet har ca 8.000 besøg årligt.

 • Her foretages påsætning og aflæsning af apparatur (holter, døgnblodtryksmåling

 • Transthorakal ekkokardiografi

 • Transesofageal ekkokardiografi

 • Lægeambulatorier

 • Sygeplejeambulatorier

 • AK-klinik

 • Rum til patientundervisning

Tønder:

 • Lægeambulatorium og sygeplejeambulatorium til hjerterehabilitering

 • Rum til patientundervisning

Adresser og telefonnumre

Aabenraa

Kresten Philipsens Vej 15
6200 Aabenraa
Tlf.: 79 97 00 00

Sønderborg

Sydvang 1
6400 Sønderborg
Tlf.: 79 97 00 00

Tønder

Carstensgade 6-10
6270 Tønder
Tlf.: 79 97 00 00

Ledelse

Lene Svendstrup
Ledende overlæge
E-mail: Lene.Svendstrup@rsyd.dk

Bente Holm Ravn
Oversygeplejerske
E-mail: behora@rsyd.dk

Lone Boysen Lauritzen
Afdelingssygeplejerske

E-mail: Lone.boysen.lauritzen@rsyd.dk

Uddannelse

 • Uddannelsesansvarlige overlæge: Michael Skov Hansen

 • Uddannelsesansvarlige yngre læge: Tine Jensen Philippsen

 • Klinisk lektor: Michael Skov Hansen

 • TR for yngre læger: Christian Oliver Fallesen

 • Afdelingen varetager uddannelsen af HU læger i kardiologi, HU læger i almen blok, HU læger i andre medicinske specialer, Introduktionsreservelæger, KBU læger samt medicinstuderende fra SDU

 • Inspektorbesøg er afholdt i 2019

Speciallægeteams

 • KAG

 • Pace/arytmi

 • Hjerte-CT

 • Hjerteklap/endokardit

 • Hjertesvigt

 • Visitation

 • GUCH

 • AK-klinik

 • MR-team

 • Onko-team

 • Stressekko-team

 • Vejleder-team

Lægegruppen

Speciallæger i kardiologi

13

Yngre læger  HU i kardiologi 

3-4

HU i almen medicin 

2

HU i andre specialer 

1-3

Introduktionsstilling 

5 normerede

KBU  

2

 


Siden er sidst opdateret 08-12-2020
Sygehus SønderjyllandTilgængelighedserklæring | Om hjemmesiden | Sitemap | Kontakt os