Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | Deutch English |

Sygehus Sønderjylland

Introduktionsprogram og checkliste for yngre læger

Introduktionsprogram

KBU lægerne

deltager i et fast tilrettelagt 2 ugers introduktionsprogram. Programmet indeholder såvel generel introduktion til sygehuset, introduktion til de enkelte afdelinger, simulationstræning i akutte medicinske tilstande, undervisning i akutte medicinske tilstande samt undervisning i diverse organisatoriske emner. Eksempel på Introduktionsprogram ses her:

Eksempel på introduktionsprogram for KBU-læger

 

For læger i Introduktionsstillinger, HU i almen medicin eller andre specialer og HU i kardiologi

udarbejdes der individuelle introduktionsprogrammer idet den enkelte læges tidligere erfaring på Sygehus Sønderjylland og i det kardiologiske speciale varierer meget. Det sikres at den enkelte læge har tilstrækkelig superviserede funktioner i vagtarbejdet, ved stuegang eller i ambulatoriet inden lægen selvstændig varetager funktionen.

Eksempel på introduktionsprogram for I-læger og HU-læger

 

Checkliste

Der er udarbejdet en checkliste som anvendes såvel under introduktionen som under resten af opholdet i Hjertesygdomme. Det er meningen at du printer checklisten ud og anvender den løbende. Checklisten skal du også have med dig til samtale med din vejleder.
Checklisten findes her:

Checkliste for yngre læger ved start i Afdeling for Hjertesygdomme Aabenraa

 

Vejleder

Du tildeles en vejleder før dit ophold i Afdeling for Hjertesygdomme. Vejlederen er minimum et uddannelsestrin højere end du.

Ved den første månedsplan du får tilsendt, vil der fremgå et tidspunkt hvor der er afsat tid til introduktionssamtale. Der vil desuden blive afholdt minimum 1 justeringssamtale samt slutevalueringssamtale.

Undervisning

Tidspunkter for undervisning fremgår under Fanebladet ”Det daglige lægearbejde”.

Som yngre læge underviser du om torsdagen i ”case of the day”. Du kan vælge en spændende case fra din vagt eller fra en tidligere ansættelse, gerne med et kardiologisk islæt. Du kan også vælge at præsentere et projekt, artikel, instruks eller lignende.

Kurser og uddannelse

Ved ansøgning om kurser, også obligatoriske, skal du ansøge til afdelingsledelsen.
Det er vigtigt at skemalæggeren orienteres i god tid.

Se  i øvrigt vedhæftede instruks (Kan kun ses, hvis du er koblet op på sygehusets netværk): Ansøgning om kurser, konferencer m.m.

 


Siden er sidst opdateret 05-03-2021
Sygehus SønderjyllandTilgængelighedserklæring | Om hjemmesiden | Sitemap | Kontakt os