Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | Deutch English |

Sygehus Sønderjylland

Afsnit for Hjertesygdomme

Kontaktoplysninger, vejledninger og andre oplysninger til almen praksis og speciallæge praksis fra Afdeling for Hjertesygdomme. 


Adresse

Sygehus Sønderjylland
Afdeling for Hjertesygdomme
Kresten Philipsens Vej 15
6200 Aabenraa
 


Telefon og e-mail

Hovednummer:

Aabenraa - 7997 2600

Sønderborg - 7997 3362

Direkte numre:

Hjertemedicinsk forvagt

7997 2611

Visitationstelefonen, flowmaster

7997 1130

Kardiologisk Supervisor 2477 0669

 

E-mail: shs.hjertesygdomme@rsyd.dk (afdeling Aabenraa)

            shs.hjertesygdomme.sonderborg@rsyd.dk

 

 


Specialistrådgivning

Telefonisk specialistrådgivning til almen praksis.

Telefonnumrene er udelukkende forbeholdt almen praksis og bedes ikke udleveret.

Opkald fra patienter vil blive afvist.
 

Rådgivning vedrørende Telefontid Telefonnummer
Generelle kardiologiske eller patientspecifikke spørgsmål 08.30 - 15.00 alle hverdage 24770669
     

 


Enhedens navn, lokationsnummer, SHAK-kode (SKS) og SOR-kode

Enhedens navn

Lokationsnummer

SHAK-kode

SOR-kode

SHS Hjertesygdomme Ambulatorium (Aabenraa)

5790002003776

5000507

503251000016000

SHS Hjertesygdomme Sengeafsnit (Aabenraa)

5790002003806

5000501

503201000016001

SHS Hjertesygdomme Ambulatorium (Sønderborg)

5790002003783

5000509

503171000016002

 


Behandlingsspektrum

Hjertesygdomme afsnittet er normeret til 20 senge i Aabenraa.

Vi modtager basal og specialiseret kardiologi.

Vores akutte patienter modtages i FAM Aabenraa.

 


Ambulanttilbud

Kardiologi

I Sønderborg og Aabenraa er der basal kardiologi.

Hjertemedicinsk Ambulatorium i Aabenraa har regionsfunktion for følgende undersøgelser:

 • KAG

 • Pacemakerimplantationer

 • Medfødt hjertesygdom

 • Familiær hyperkolesterolæmi

 • Kontrol af pacemaker og ICD-enheder

 • Hjerte CT

Der er meget stor ambulatorievirksomhed med tilknyttet hjerterehabilitering, Hjerteskole i rehabilitering og hjertesvigt.

 


Retningslinjer for henvisninger

Alle ambulante kardiologiske henvisninger visiteres til Hjertesygdomme i Aabenraa.

På Afdeling for Hjertesygdomme vil vi gerne kunne tilbyde den rette udredning og behandling for alle patienter.

For at kunne sikre dette, har vi sammen med vores praksiskonsulent Hanne Høst arbejdet med henvisning og adgang til afdelingen.

Vi har valgt at indføre retningslinjer for henvisning til afdelingen, og i tilfælde af at disse ikke overholdes, forbeholder vi os ret til at returnere jeres henvisninger.

 1. Overordnet er det et krav, at der på alle nyhenviste patienter foreligger EKG. Dette tages på Sygehusene i Aabenraa, Tønder og Sønderborg, eller tages hos jer i almen praksis. Hvis EKG tages i praksis, så skal det uploades sammen med henvisningen (løsningen er teknisk mulig fra alle praksis)

 2. Endvidere skal der foreligge standard blodprøver (væsketal, hgb. og TSH samt ved mistanke om iskæmisk hjertesygdom: lipid status)

 3. Der skal være målt og anført blodtryk, og ved forhøjede værdier suppleres med hjemmeblodtryksmåling

 4. Hvis patienten henvises med dyspnø som eneste symptom, skal der foreligge LFU og rtg. thorax

 5. Patienter der henvises på mistanke om hjertesvigt, bør være udredt i forhold til DSAM's algoritme, og gerne suppleret med måling af pro BNP

Ved behov for drøftelse af kardiologiske problemstillinger, der ikke vedrører akut indlæggelse, kan kardiologisk supervisor kontaktes alle hverdage mellem kl. 08. - 15.00 på telefon 24770669.

 


Andet

>> Oversigt over afdelingens patientinformationer

 


Ledelse

Afdelingsledelse

Portræt af Lene Svendstrup
 

Lene Svendstrup

Ledende overlæge

Lene.Svendstrup@rsyd.dk

 

 

 

 
Bente Holm Ravn - Oversygeplejerske
 

Bente Holm Ravn

Oversygeplejerske

behora@rsyd.dk

 

 

 

Afsnitsledelse

Lone Boysen Lauritzen - Afdelingssygeplejerske
 

Lone Boysen Lauritzen

Afdelingssygeplejerske

lone.boysen.lauritzen@rsyd.dk

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 


Læger med speciale/ansvarsområde

 

Portræt af Lene Svendstrup
 

Lene Svendstrup

Ledende overlæge

Ledelse, Pace + ICD

E-mail: lene.svendstrup@rsyd.dk

 

  Portræt af Michael Skov Hansen  

Michael Skov Hansen

Overlæge

Specialeansvarlig, Uddannelsesansvarlig

E-mail: michael.skov.hansen@rsyd.dk

             
Portræt af Jørgen Byg
 

Jørgen M. Byg

Overlæge

AK-behandling, Blodtryksbehandling

E-mail: jorgen.byg@rsyd.dk

 

  Portræt af Rasmus Albiniussen  

Rasmus Albiniussen

Overlæge

Ambulatorium, Hjertestopsbehandling

E-mail: rasmus.albiniussen2@rsyd.dk

             
Portræt af Saboor Kabir
 

Saboor Kabir

Overlæge

Ekkokardiografi

E-mail: saboor.kabir@rsyd.dk

 

  Portræt af Elsebeth Friis  

Elsebeth V. Friis

Overlæge

Sengeafdeling, Atrieflimmer, Arytmiudredning

E-mail: elsebeth.v.friis@rsyd.dk

 

             
Portræt af Bartlomiej Jonczy
 

Bartlomiej Jonczy

Overlæge

Hjertesvigtsklinik, Daghospital, Palliation

E-mail: bartlomiej.jonczy@rsyd.dk

 

  Portræt af Frank Peter Elpert  

Frank-Peter Elpert

Overlæge

Hjerterehabilitering, Hjerte-CT, Lipidklinik

E-mail: frank.peter.elpert@rsyd.dk

             
Portræt af Mikkel Hougaard
 

Mikkel Hougaard

Overlæge

KAG, Iskæmiudredning, Forskning

E-mail: mikkel.hougaard@rsyd.dk

  Portræt af Yongzhong Wang  

Yongzhong Wang

Afdelingslæge

Præhospital behandling

E-mail: yongzhong.wang2@rsyd.dk

 


Praksiskonsulent

Billede af person
 

Hanne Høst

E-mail: d319082@dadlnet.dk

 

 

 


Siden er sidst opdateret 17-06-2021
Sygehus SønderjyllandTilgængelighedserklæring | Om hjemmesiden | Sitemap | Kontakt os