Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | Deutch English |

Sygehus Sønderjylland

Afsnit for Børn og Unge

Kontaktoplysninger, vejledninger og andre oplysninger til almen praksis og speciallæge praksis fra Afsnit for Børn og Unge.
 

 


Adresse

Sygehus Sønderjylland, Aabenraa
Børn og Unge - Afsnit for Børn og Unge
Kresten Philipsens Vej 15
6200 Aabenraa

Afsnit for Børn og Unge hører under afdelingen for Børn og Unge, som også omfatter Neonatal og Barsel.

 


Telefon og e-mail 

Direkte numre:

Visitationsteam (kl. 10-11 og 12.30-13.30): 7997 2400

Børn og Unge Akutmodtagelse (døgnåben):

7997 2430

 

Indlæggelse af børn og unge:

Problemstilling Tlf.nr. Hvem får du i telefonen?
Kirurgisk 7997 2472 Sygeplejerske, Børn og Unge Modtagelse
Ortopædkirurgisk 7997 3520 Læge, Fælles Akut Modtagelse (FAM)
Pædiatrisk 7997 2416 Læge, Børn og Unge

 


Specialistrådgivning

Telefonisk specialistrådgivning til almen praksis.

Telefonnumrene er udelukkende forbeholdt almen praksis og bedes ikke udleveret.

Opkald fra patienter vil blive afvist.
 

Rådgivning vedrørende Telefontid Telefonnummer
Pædiatri generelt kl. 9-15 7997 2415
Neonatologi kl. 9-15 7997 2417

 


Enhedens navn, lokationsnummer, SHAK-kode (SKS) og SOR-kode

 

Enhedens navn

Lokationsnummer

SHAK-kode

SOR-kode

SHS Børn og Unge Ambulatorier

5790002003561

5000239

502161000016002

SHS Børn og Unge Sengeafsnit (Aabenraa)

5790002003578

5000230

502131000016005

 


Behandlingsspektrum

Afsnit for Børn og Unge består af:

 • Børn og Unge Akutmodtagelse

 • Børn og Unge Ambulatorium

 • Sengeafsnit (døgnafsnit)

Afsnittet modtager børn og unge i alderen 0-18 år, både til akut og elektiv / ambulant vurdering.

Akutte:

Kan henvises døgnet rundt på telefon 7997 2430.

Alle patienter, der udskrives efter indlæggelse eller vurdering i Børn og Unge Akutmodtagelse, får tilbudt en 24 timers åben indlæggelse i Afsnit for Børn og Unge samt mulighed for telefonisk kontakt.

Elektive:

Afsnittet visiterer henvisninger på alle hverdage.

Nyhenviste tilbydes en ambulant forundersøgelse, hvor det videre forløb vurderes og planlægges.

Alle patienter bliver tilbudt en tid inden for 1 måned.

Ved spørgsmål vedrørende visitation af henvisning, kan visitationsteamet kontaktes på telefon 7997 2450 (telefontid hverdage kl. 10-11 og 12.30-13.30).

Ved spørgsmål eller behov for hjælp til behandling af børn og unge, kan bagvagten eller overlægen med specialfunktion kontaktes gennem lægesekretariatet på telefon 7997 2400.

På alle henvisninger ønsker vi følgende oplyst:

 • Barnets stamdata
 • Forældres/værges cpr.nr.
 • Forældres / værges aktuelle telefonnummer inklusive mobilnummer (VIGTIGT!)
 • Eventuel e-mailadresse
 • Ved tolkebehov, angivelse af hvilket sprog/dialekt
 • Henvisningsdiagnose og relevante bidiagnoser
 • Problemformulering, herunder kort anamnese med hovedvægt lagt på henvisningsårsag - jfr. nedenstående. Eventuelt ønske om prioritering.
 • Oplysning om henvisende læge/instans (navn, telefon, dato)

Henvisningsretningslinjer for specifikke sygdomme (elektive patienter)

Henvisningen skal indeholde data, som er specificeret i det følgende vedr. specifikke henvisningsårsager

 

Astma/allergi:

 • Disposition
 • Indemiljø (rygning, brændeovn, husdyr, fugt)
 • Symptomer fra luftveje, hud, gastrointestinalt
 • Debuttidspunkt - luftvejsinfektion?
 • Hyppige infektioner?
 • Trivsel i øvrigt, incl. udvikling
 • Dagbog (peak-flow, lungefunktion), astmasygeplejerske, behandlingsforslag
 • Hvem følger op - hvad ønsker henvisende læge?

Penicillinprovokation:

 • Specificering af penicillinprodukt
 • Symptomer i forhold til penicillinbehandling (aftagende spontant/behandling, hvor hurtigt?)
 • Aktuel højde og vægt
 • Uanset hvilket penicillinpræparat der har givet evt. reaktion, skal egen læge sørge for, at der minimum 4 uger efter reaktionen tages IgE for penicillin G/V, Ampicillin, Amoxillin, således at svar fremgår ved henvisning - alternativt kan sekretær afvise og bede læge om svar sammen med genfremsendelse af henvisning

Anfald:

 • Disposition
 • Anfaldsbeskrivelse / varighed af anfald - større børn: barnets egen beskrivelse
 • Evt. udløsende faktorer
 • Tidspunkt for debut
 • Antal anfald / hyppighed

Mavepine:

 • Trivsel (vækst og højde)
 • Hvornår kommer symptomerne?
 • Hvor sidder symptomerne?
 • Hvilken karakter har symtomerne (turvise, konstante, intermitterende, lette, svære)
 • Indvirkning på almindelig dagligdag (f.eks. skolefravær)
 • Vandladning
 • Afføring (hyppighed og vurdering ud fra Bristol-skala)
 • Opkast / refluks (hyppighed)
 • Dispositioner
 • Psykosociale forhold
 • Før henvisning for børn over 7 år SKAL følgende blodprøver foreligge: Hæmatologi, CRP, SR, væske- og levertal, TSH, cøliakititer = Transglutaminase-IgA, Deamideret gliadin peptid-IgG, IgA desuden fæcal calprotektin

Udviklingsvurdering:

 • Disposition
 • Perinatale data: Graviditet, fødsel, fødselsvægt og -længde samt evt. neonatale problemer
 • Milepæle (barnets bog)
 • Daginstitutions vurdering
 • Sociale forhold
 • Oplysning om evt. allerede etableret behandling/støtteforanstaltning

Cardiel mislyd:

 • Trivsel incl alle vækstdata
 • Andre symptomer (cyanose, respiration, femoralispulse)
 • Beskrivelse af mislyden

Dårlig trivsel:

 • Alle vækstdata fra egen læge (vægt, højde og hovedomfang)
 • Evt. data fra sundhedsplejersken
 • Ernæring (introduktion af fødevarer, bl.a. gluten, mælk, æg)
 • Gylpetendens
 • Afføringsmønster
 • Sociale forhold
 • Sygdomme i øvrigt (incl. psykomotorisk udvikling)

Stort / lille hovedomfang:

 • Fødselsvægt, -længde og hovedomfang
 • Alle vækstdata fra egen læge / sundhedsplejerske
 • Trivsel
 • Psykomotorisk udvikling / milepæle

Recidiverende urinvejsinfektion:

 • Symptombeskrivelse
 • Temperaturangivelse ved infektioner
 • Almenundersøgelse
 • Afvasket midtstråleurin i sterile bægre
 • Debuttidspunkt
 • Trivsel og vækst
 • Ultralyd af nyrer og urinveje (incl. nyremål)

Urininkontinens (dag / nat):

 • Anamnese, herunder disposition
 • Afføringshyppighed (obstipation
 • Tidligere behandlingsforsøg
 • Ultralyd af nyrer og urinveje (incl. nyremål)

Obstipation / Encoprese:

 • Starttidspunkt / varighed
 • Beskrivelse af afføringsproblemet
 • Ernæring / væskeindtag
 • Vandladningsmønster
 • Renlighedsudvikling (afføring og vandladning)
 • Undersøgelsesresultater af palpation af abdomen og rektaleksploration
 • Behandlingsforsøg

Overvægt / 5210

 • Alle vækstdata: Vægt, højde, hovedomfang (fra egen læge eller sundhedsplejerske)
 • Hvis barnet / familien har været tilknyttet tilbud for overvægtige i kommunen, eller info om andre tidligere relevante forløb
 • Kliniske oplysninger, incl. evt. psykiske / adfærdsmæssige udfordringer, indlæringsvanskeligheder / specialklasse osv., svar på blodprøver eller andre undersøgelser foretaget af egen læge
 • Relevante dispositioner, herunder især til overvægt, men også andre livstilssygdomme
 • Info om social og familiær situation og evt. udfordringer i hjemmet / familien / skolen

Psykosomatik - incl. kronisk / intermitterende hovedpine og mavepine:

 • Beskrivelse af symptomer - bl.a. lokalisation/varighed af smerte
 • Oplysninger om familie og sociale forhold
 • Evt. skole- / indlæringsvanskeligheder
 • Fravær fra skole, fravalg af fritidsaktiviteter

Lille højde:

 • Disposition - forældres højde
 • Anamnese, incl. pubertet, systemsygdom, hormonsygdom
 • Fødselsvægt og -længde samt gestationsalder
 • Længde-/vækstkurve. Henvises ved afvigende kurve eller afvigelse på mere end - 2 S.D
 • > 2 år: RTG af venstre hånd for bestemmelse af knoglealder
 • Børn med intrauterin vækstretardering, der ikke har haft "catch up" vækst, bør henvises ved 3-4 års alderen
 • Forældrenes højde
 • Aktuelle og tidligere højde- og vægtmålinger
  (hvis egen læge ikke har tidligere målinger, bedes forældrene selv medbringe dem)
 • Oplysning om fast medicin / glukokortikoider

Pubertas præcox:

 • Piger med kliniske pubertetstegn inden 8-års alderen
 • Drenge med kliniske pubertetstegn inden 9-års alderen
 • Aktuelle og tidligere højde- og vægtmålinger
  (hvis egen læge ikke har tidligere målinger, bedes forældrene selv medbringe dem)

Sen pubertet

 • Piger med manglende pubertetstegn ved det fyldte 13. år
  (brystudvikling svarende til Tanner B1)
 • Drenge med manglende pubertetstegn ved det fyldte 14. år
  (bilateral testikelvolumen <4 ml)

Retentio testis:

 • Undersøgelse: Liggende, på hug og evt. stående, i varmt lokale med varme fingre
 • Bilateralt: Bør henvises snarest til Børn og Unge
 • Unilateralt: Henvises til Urinvejskirurgi tidligst ved 5-6 måneders alderen

Infektionspædiatrisk ambulatorium:

 • Álle vægt- og højdedata
 • Symptomer ved evt. recidiverende febrile episoder
 • Forbrug af antibiotika
 • Status på mikrobiologisk diagnostik
 • Relevante ekspositioner
 • Om relevant, da opstartes feberdagbog ved henvisningstidspunktet og medbringes ved ambulant besøg

 


Ambulant tilbud

Børn og unge vurderes i vid udstrækning ambulant, også med kort varsel.

Ambulatoriet vurderer nyhenviste, følger op på igangværende forløb og akutte forværringer.

Afsnit for Børn og Unge har såvel lægeambulatorier som sygeplejeambulatorier med almen pædiatri og speciale inden for diabetes, astma og allergi, nefrourologi og neuropædiatri, samt et ambulatorium til akutte tider for de nylig indlagte patienter. 

 


Særlige forhold

Særlige tilbud som børn og unge kan henvises til:

 • Børnesmertecenter

 • Trivselsteam

 • Overvægtsteam

 


Andet

>> Oversigt over afsnittets patientpjecer

 


Ledelse

Afdelingsledelse

Preben Berg Nielsen
Ledende overlæge

preben.b.nielsen@rsyd.dk

 

Lene Geertsen
Oversygeplejerske
lene.geertsen@rsyd.dk

 

Afsnitsledelse

Merete Højfeldt
Afdelingssygeplejerske
merete.hojfeldt@rsyd.dk

 


Læger med speciale / ansvarsområde

 

 • Ann Lawaetz Skovgaard: Neonatologi, Familieambulatoriet

 • Antje Meierjohann: Almen pædiatri, neuropædiatri

 • Benedicte Dessau Holm: Almen pædiatri, endokrinologi

 • Christiane Nielsen: Almen pædiatri, endokrinologi 

 • Inken Dreyer: Nefrourologi, akut pædiatri

 • Kirsten Toksvig Larsen: Gastroenterologi, ernæring, allergi / astma

 • Melinda Ivona Marcus Corpodean: Almen pædiatri, nefrourologi, akut pædiatri

 • Preben Berg Nielsen: Neonatologi

 • Rasmus Møller Duus: Neuropædiatri

 • Regina Szücs: Neonatologi, reumatologi, allergi / astma

 • Signe Koch: Almen pædiatri, neuropædiatri

 • Ulrike Dunkhase-Heinl: Neuropædiatri

 


Praksiskonsulent

Mette Lintrup Andersen

 

 

 

 


Siden er sidst opdateret 5-5-2021Tilgængelighedserklæring | Om hjemmesiden | Sitemap | Kontakt os