Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | Deutch English |

Sygehus Sønderjylland

Helene Skjøt-Arkil

 

Helene Skjøt-Arkil

Lektor Helene Skjøt-Arkil, cand.pharm., ph.d.

Forskningsenhed i akutmedicin, Sygehus Sønderjylland

Link til publikations- og aktivitetsliste

E-mail: helene.skjoet-arkil@rsyd.dk

 

 

 

 

Fokusområde

Lige siden jeg blev uddannet farmaceut har jeg været interesseret i forskning og engageret i forskellige typer af forskningsprojekter. Mine hovedinteresse har de seneste år været antibiotikaresistens, som af WHO er udpeget som en af de største trusler mod verdensbefolkningens sundhed. Målet med min forskning er at være med til at reducere antibiotikaresistens både lokalt, nationalt og internationalt. Dette ved at forbedre håndteringen af de mest almindelige infektioner på akutmodtagelsen, bekæmpe multiresistente bakterier og forbedre antibiotikaforbruget. Jeg vil i første omgang fokusere på 1) Hurtig og præcis diagnostik, 2) Optimal antibiotikabehandling, 3) Antibiotika resistens og 4) Antibiotika-allergi.  

Eksempler på igangværende forskningsprojekter   

 • Antibiotic resistance in emergency departments in Denmark (AB-RED-projektet) – et samarbejde mellem akutafdelingerne og mikrobiologiske afdelinger som på nationalt niveau vil skaffe sig et overblik over prævalens, risikofaktorer og screening for bærertilstand af multiresistente bakterier
 • Regionalt samarbejde, der belyser hvilken effekt indførelsen af regionale retningslinjer for mikrobiologisk diagnostik og antibiotika-anvendelse har på antibiotikaforbruget på hospitalerne (SODAS-projektet)
 • Tværsektorielt samarbejde om de ældre patienter med fokus på tidlig opsporing og patientinddragelse – På FORKANT i Syd. Målet med projektet er med udgangspunkt i participatory design at implementere en samarbejdsmodel, der med udgangspunkt i den ældre borgers perspektiv, vil øge de svageste ældre borgers funktionsevne og livskvalitet og reducere antallet af indlæggelser

Forskningsmetoder  

Jeg har mest erfaring med kvantitative metoder herunder både eksperimentielle og observationelle epidemiologiske studier (registerstudier og kliniske studier) samt systematiske reviews.

Andre aktiviteter

 • Medlem af forskningsudvalget på Sygehus Sønderjylland
 • Reviewer af videnskabelige tidsskrifter for BMC Emergency Medicine og Infection and Drug Resistance 
 • Co-editor af videnskabelige tidsskrifter for BMC Emergency Medicine
 • Kursusansvarlig for ’Kom godt i gang med dit forskningsprojekt’ – et kursus for klinisk personale på Sygehus Sønderjylland 

Forskningskompetencer/redskaber

 • STATA til diverse statistiske analyser og databehandling
 • Design og analysering af elektroniske spørgeskemaer i SurveyXact
 • Udførelsen af systematic critical review (herunder brug af Covidence)
 • Planlægning og gennemførelse af tværsektorielle, regionale og nationale studier herunder projektledelse
 • Erfaring med ansøgning til Sundhedsdatastyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed, Videnskabetiske Komite, Datatilsynet mm.

 

 

 
                          

 

 

 

 

 
 

 

 


Siden er sidst opdateret 18-02-2021
Sygehus SønderjyllandTilgængelighedserklæring | Om hjemmesiden | Sitemap | Kontakt os