Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | Deutch English |

Sygehus Sønderjylland

Medarbejdere i Forskerservice

Forskerservice består af forskere, rådgivere og administrativt personale. Vi er organisatorisk tilknyttet Lærings- og Forskningshuset, hvor vi har kontor. Du er velkommen til at kigge forbi hos os eller kontakte os via mail Forskning.SHS@rsyd.dk. Du kan finde Lærings- og Forskningshuset øverst til venstre på dette oversigtskort. Forskerservice kan kontaktes via mail Forskerservice.SHS@rsyd.dk

Hvis du har lyst til at forske eller i øvrigt har spørgsmål om forskningsprojekter, som du ikke kan finde svar på her på hjemmesiden, vil vi gerne hjælpe dig, evt. ved at skabe kontakt til relevante forskere eller andre fagpersoner.

 

Christian Backer Mogensen Akutcenter-FAM forsknings- og specialeansvarlige overlæge

Christian Backer Mogensen, Professor
Koordinerende forskningsleder og leder af Forskerservice
Seniorforsker tilknyttet Forskerservice

Mail: christian.backer.mogensen@rsyd.dk
Tlf. +45 7997 1123

Helene Skjøt-Arkil

Helene Skjøt-Arkil, Lektor
Seniorforsker tilknyttet Forskerservice

Mail: helene.skjoet-arkil@rsyd.dk
Tlf. +45 7997 1113

 

Kvantitative forskningsprojekter
Systematiske reviews
SurveyXact superbruger
RedCap superbruger

 

 

Caroline Moos

Caroline Moos
Forskningsrådgiver tilknyttet Forskerservice

Mail:caroline.moos@rsyd.dk

 

Litteratursøgning (systematisk)
Engelsk sprogvask
Indsendelse til videnskabelige tidsskrifter
Superbruger af Endnote, Zotero, Prospero og Covidence
Registrering i Clinical Trial

 

Signe Bek Sørensen

Signe Bek Sørensen, Post doc
Seniorforsker tilknyttet Forskerservice

Mail: signe.bek.sorensen@rsyd.dk 
Tlf. +45 7997 6642

 

Tilladelser
Biologisk materiale og biobank
RedCap superbruger
Sikker Datahåndtering

Statistiker Andreas Kristian Pedersen 

Andreas Kristian Pedersen
Statistiker

Mail: andreas.kristian.pedersen@rsyd.dk
Tlf. +45 6138 7783

 

Statistiske analyser
STATA superbruger

Kirsten Specht

Kirsten Specht, Post doc
Seniorforsker tilknyttet Forskerservice

Mail: kirsten.specht@rsyd.dk
Tlf. +45 2532 1307

 

Kvalitative forskningsprojekter
NVIVO superbruger

Foto af Donna Wolff

Donna Lykke Wolff, Ph.d.
Datamanager

Mail: donna.wolff@rsyd.dk

 

Datahåndtering
Registerstudier
Gate-keeper til Danmarks Statistik og Sundhedsdatastyrelsen

Forskningsadministration

 
Foto af Henrik Malmmose

Henrik Malmmose
AC-fuldmægtig, Forskning/ Forskerservice

Mail: henrik.malmmose@rsyd.dk
Tlf. +45 7997 6010

Rådgivning
Forskningsøkonomi
Fremlæggelse af Direktionssager
Forskningsstrategi

Billede på vej

Lilian Keene Boye, Ph.d.
Sekretær for koordinerende forskningsleder/Forskerservice 

Mail: Lilian.keene.boye@rsyd.dk
Tlf. +45 7997 6619

Rådgivning
Forskningsstrategi
Hjemmeside/ intranet
Kontakt til Syddansk Universitet/IRS

 


Siden er sidst opdateret 11-08-2021
Sygehus SønderjyllandTilgængelighedserklæring | Om hjemmesiden | Sitemap | Kontakt os