Skip til primært indhold

Projekter

Information om de igangværende projekter i Forskningsenhed i Neurologi

Igangværende projekter

Hovedvejlederskaber:

Huong Huang PhD projekt

Psykiatrisk co-morbiditet hos patienter med multipel sklerose. Indskrevet 1/6 2012
Samarbejdet med Fokuseret Forsningsenhed i Psykiatri.

Sara Seerup.PhD projekt

Oplevelser og opfattelser af den vedvarende smerte. En sociokulturel analyse af funktionelle smerter hos børn. Indskrevet ½ 13.

Medvejleder: Camilla Rossen PhD projekt

Diagnostisk udredning af komplekse patienter i specialiserede enheder.  Indskrevet 1/12 11.
Samarbejde med Fokuseret Psykiatrisk Forskningsenhed

Andreas Andersen PhD projekt

CSF markører for Parkinsons sygdom og L-DOPA induceret dyskinesi.
Samarbejde med IMM, SDU. Indskrevet juni 2014.

Medvejlederskaber:

Monika Pankiewicz-Dulacz

Prævalens af infektioner hos patienter med skizofreni. Indskrevet 2014
Samarbejdet med Fokuseret Forskningsenhed i Psykiatri og MOK

Bettina Ravnborg Thude PhD projekt

Ledelsesformer i sygehusvæsenet – hvordan fungerer de i praksis?
Samarbejde med Center for Kvalitet, Indskrevet 1/3 2014

Maria Steenhof

Familiær multipel sklerose: En klinisk genetisk og epidemiologisk undersøgelse af årsager og forløbsformer. Protokol godkendt feb 2014.
Samarbejde med Klinisk Genetisk afd, OUH. Indskrevet sept 2015.

NN. Biomarkers for L-DOPA- induced dyskinesia. Protokol godkendt april 2013.
Samarbejde med IMM, SDU. Afventer

Stine Daugaard, AU

Indoor work, ultraviolet radiation, light exposure, vitamin D, and risk of multiple sclerosis and depression, a combined field and register study.
Samarbejde  Arbejdsmedicinsk afdeling, Århus. Barselsorlov. 

Martin Langeskov Christensen

Effect of aerobic excercise on brain health in multiple sclerosis. Indskrevet Århus Samarbejde med Idræt, Århus universitet.  1/10 2015.  

Afsluttet projekter

Vejleder for Ulrik Dalgas i PhD projektet Multipel sklerose og muskelfunktion – effekten af tung progressiv muskeltræning. 1/3 2006

PhD stud i Sydjysk Skleroseklinik i samarbejde med Institut for Idrætsmedicin, Århus Universitet samt Skleroseklinikken, Århus Sygehus.
Forsvaret: 24/9 09 – Physical exercise and multiple sclerosis – effects of progressive resistance  training.
Bedømmere: prof Alan Thomson og ovl Jens Halkier.

Vejleder for Fei Yu i PhD projekt: Non-invasive sensors in medicine. Measuring and monitoring Fatique in multiple sclerosis. 1/3 2008.

Samarbejde mellem Mads Clausen Institut, SDU og Sydjysk Skleroseklinik, Psykologisk afd., Sønderborg
Forsvaret 4/11 2011, Alsion, SDU
Bedømmere: Dr Ir Massimo Mischi, Eindhoven og professor F Conrad, DTU

Vejleder for Nasrin Asgari i PhD projekt: Epidemiological, clinical and immunological aspects of neuromyelitis optica (NMO).

Samarbejde med SDU (Inst reg forskning og immunologi) samt Århus universitet.
Forsvaret 24/4 12, SDU.
Bedømmere: Professor Hans Lassmann, Wien og Professor Fl. Bach, Ålborg

Hovedvejleder for Stefanie Binzer PhD projekt. Multiple Sclerosis: searching for the missing heritability in the isolated Faroe Islands.

Indskrevet 1/9 2011.
Forsvaret 2/10 2015.

Hovedvejleder for Henrik Boye Jensen PhD projekt. Effects of slow-relaese Fampridine in multiple sclerosis. Alone and in combination with resistance training.

Indskrevet dec 2011.
Forsvaret 30/9 2015.

Medvejleder for Tue Kjølhede. PhD projekt. Multiple Sclerosis – Neurological, inmunnological and neuromuscular adaptations to resistance training.

Samarbejde med Idræt, Århus Universitet
Forsvaret Århus Universitet, 9/10 2014.

Andre PhD samarbejdsprojekter

 • Samarbejdspartner for Marloes Bazelier i PhD projekt: A Combinatoriel Approach to Electronic Healthcare Records in Pharmacoepidemiology.
 • Samarbejde mellem Det danske Scleroseregister og Utrecht Universitet. Forsvaret Utrecht 19/12 12.
  Afsluttet

Andre vejledningsopgaver

Alle afsluttet

 • Fordybelsesopgave: Güven Gübuz. Risiko for cancer ved MS. 2010
 • Vejleder for bachelor opgave for fys. stud Ole Sommerlund Petersen, Esbjerg. Træning af MS ptt – 2009
 • Vejleder for Henrik Boye Jensen i forskningsopgave i forbindelse med speciallæge uddannelse. 2009
 • Vejleder for bachelor opgave for fys stud Cecilie Steen, Marianne Philipsen og Freja Nielsen.  Træningsinterventioner til MS patienters gangfunktion – et litteraturstudie. 2011
 • Kandidatspeciale, SDU, Stina Brogård Andersen: Helbredsrelateret livskvalitet hos patienter med Multipel Sklerose (MS) – konstruktion og indholdsvalidering af et spørgeskema i en dansk kontekst. 2010/11
 • Kandidatspeciale, Sund, SDU. Sepehr Mamoei: Response-rate and correlations associated with fampridine therapy in patients with multiple sclerosis. Forsvaret sommer 20 13
 • Medvejleder: Ulla Virkkunen Andrees. Multipel Sklerose og seksualitet: Oversættelse og adaptation til dansk af ”The Multiple Sclerosis Intimacy and Sexuality Questionaire-19 (MSISQ-19).
  Masterafhandling i sexologi. Ålborg Universitet.
  Forsvaret juni 2015
 • Vejleder: Pernille Deuleuran Høihus Poulsen. Fertility in women with multiple sclerosis: a systematic review.
  Specialeopgave, lægeuddannelsen, SDU.
  Afsluttet juni 2015

Øvrigt

 • Siden 1996 vedvarende deltagelse i internationale multicenter medicinalafprøvninger.
 • Deltagelse i Projekter i DMSG (Dansk Multipel Slerosegruppe)
 • Samarbejdsprojekter med Det Danske Skleroseregiser og epidemiologiske afdeling, Statens serum Institut
 • Samarbejde med Idræt, Århus Universitet; afdelinger på OUH; Karolinska Institut, Stockholm; Universitetsklinik, Hamborg; Belgien; Harvard og andre.
APPFWU01V