Skip til primært indhold

[Indsæt Afdelingsnavn eller Afsnitsnavn]

Kontaktoplysninger, vejledninger og andre oplysninger til almen praksis og speciallæge praksis.

Klik på + for at se oplysningerne

Adresse

(Angivelse af hvilke matrikler specialet er placeret)

Telefon og e-mail

(Angivelse af hvilket telefonnummer den praktiserende læge skal benytte, hvis han ønsker kontakt til afdelingen, evt. også fax hvis dette benyttes i afdelingen)

Hovednummer:

 

Direkte numre:

 

Telefonisk specialistrådgivning til almen praksis.

Telefonnumrene er udelukkende forbeholdt almen praksis og bedes ikke udleveret.

Opkald fra patienter vil blive afvist.

Rådgivning vedrørende

Telefontid

Telefonnummer

     

Enhedens navn

Lokationsnummer

SHAK-kode

SOR-kode

(F.eks. SHS Børn og Unge Ambulatorier) (F.eks. 5790002003561) (F.eks. 5000239) (F.eks. 502161000016002)
       
       

(Angivelse af eksempelvis sengenormering, hvilke patientgrupper/specialer der modtages i afdelingen m.m.)

(Angivelse af hvilke ambulatorier der tilbydes, specialer, evt. åbningstider, visitation m.m.)

(Angivelse af opmærksomheder til almen praksis og speciallæge praksis, som ikke er nævnt under ovenstående punkter – eksempelvis særligt samarbejde med andre sygehusafdelinger)

Oversigt over afdelingens patientvejledninger

  • [Link til afsnitsside]
  • [Link til afsnitsside]
  • [Link til afsnitsside]

Indsæt kontaktmoduler (Kontaktpersoner) med kontaktinformation for:

Afdelingsledelse

Afsnitsledelse

Læger med speciale/ansvarsområde

(Angivelse af f.eks. specialeansvarlige læger)

Praksiskonsulent

(Angivelse af navn og mail på praksiskonsulent)

APPFWU02V