Skip til primært indhold

Bygningen

Museumsbygningen er fra 1911 og blev oprindelig opført af tyskerne for at huse Marine-Lazarett Sonderburg.

Museet - Sønderborg sygehus har til huse i den ene de af to unikke, gamle bygninger fra 1911 - hvor Sønderjylland var under tysk herredømme - der blev opført som “Marine-Lazarett Sonderburg" og knyttet til den tyske marineartilleriskole, der blev indviet allerede i 1907.

Alle patienterne og med ganske få undtagelser også alt personalet var ansat i den tyske marine. Den civile befolkning blev behandlet på det kommunale hospital, der lå på Kongevejen.

Marine-Lazarett Sonderburg

Marine-Lazarett Sonderburg

Kort over Marine-Lazarett Sonderburg

Kort over Marine-Lazarett Sonderburg

Både marineartilleriskolen og marinelazarettet blev efter genforeningen i 1920 overtaget af den danske stat og genåbnet som henholdsvis Sønderborg Kaserne og Statshospitalet i Sønderborg.

Statshospitalet i Sønderborg

Statshospitalet i Sønderborg

Hospitalet blev indrettet med en kirurgisk og en medicinsk afdeling og ialt 138 sengepladser.

Den officielle åbning af statshospitalet fandt sted den 4. april 1921 og sygehusets første patient var en dame, der var indlagt fra den 6. april til den 25. maj 1921 til en galdestensoperation.

De gamle operationsstuer blev brugt frem til 1939, hvorefter de frem til 1989 blev brugt som medicinske undersøgelsesstuer.

Fra 1989 har bygningen ikke været i brug til hospitalsrelaterede formål, og i 1993 blev museet etableret i nogle af de gamle rum.

En af museets udstillinger

En af museets udstillinger

Bygningerne har indtil nu fået lov til at stå så godt som uberørte, idet der gennem tiden kun er foregået nænsom renovering. Derfor kan man på Museet - Sønderborg Sygehus få en unik oplevelse af, hvordan rummene i det gamle hospital så ud og var indrettet.

Forskellige planer involverende total ændring af arealet er aldrig blevet gennemført.

Bygningen gennem tiden

APPFWU01V