Skip til primært indhold

Om os

Beskrivelse af enhedens mission og vision

Organisering

Afdelingen for kvindesygdomme og fødsler har struktureret sig om en forskningsansvarlig gynækologisk overlæge med 40 % af ansættelse under forsknings- og læringsenheden. Der er etableret et forskningsudvalg med Mette Hulbæk, Christina Prinds, Jan Stener Jørgensen og Finn Lauszus for at lægge planer, strategi og koordinere indsatsen fra november 2022.

Mission og vision

Vores mission er at opkvalificere praksis med at udforske emner, hvor afdelingen har et flow der gør det muligt, en organisering, der fremmer og en interesse i at skabe ny viden og hypoteser og derved styrke evidensen for de tiltag vores del af sundhedsvæsenet tilbyder. For forskningsmedarbejdere og interesserede gælder det også at få glæden ved engagement og muligheder for inkorporere og bruge viden fra forskningen og ens forbedrede kompetencer i ens hverdag, både som merit, som kompetenceløft og karriere mulighed og –differentiering.

 

APPFWU02V