Skip til primært indhold

Projekter

Information om de igangværende projekter i Forskningsenheden i Kvindesygdomme og Fødsler

Ph.d.-projekt

Effekt af præoperativ dexamethason på kirurgisk stress, smerter og bedring efter robotassisteret laparoskopisk hysterektomi
Karsten Kaiser, Finn Lauszus, Professor Thomas Strøm, Professor Ismail Gögenur

Design

Prospektiv, randomiseret studie, der evaluerer virkningen af en enkelt dosis dexamethason på innat og cellulær immunsystem, akut postoperativ smerte og rehabilitering efter hysterektomi.

Formål

Et klinisk relevant resultat, der direkte kommer patienterne til gode. Vi registrerer effekten på smerter og medicin, der er nødvendige under hospitalsophold og efter udskrivelse, og når arbejde og seksuel funktion genoptages. Derudover ser vi, hvilken effekt steroid har på kirurgisk stress målt ved immune profil ved opregulering af innate og cellulære komponenter af immunsystemet, dels ved deres slutprodukter dels ved mRNA aktivering

Ph.d.-projekt

Sex cord-stromal tumorer (SCST) og deres associerede hormon-afhængige cancere. 

Sven Hoedt Carstensen, Finn Lauszus, Overlæge, PhD  Kirsten Jochumsen, Professor Claus Høgdall

Design

Registerstudie med træk fra LPR og patoweb 1999-2017 på SCSCT, dvs alle sex cord plus cancer+markører+ udveksling af data+ registrering i DGCD. Molekylær analyse af granulosa cell tumorer for at identificere og validere cancer-relaterede mutationer.

Formål

At belyse hormonafhængige cancers hyppighed hos sex-cord stromal tumorer , specielt bryst og livmoderhulekræft ved at lave en analyse af nationale hyppighed af SCSCT, karakteristika i det samlede danske materiale, samtidig endometrie- og brystcancer ved SCSCT.

Finde nye genetiske markører hos den hyppigste af SCSCT og de stærkeste associationer cancerne imellem for at se, om prognosen, opfølgning og screening bør justeres.

Arense Gulbech, Finn Lauszus

Design

Spørgeskema undersøgelse elektronisk

Formål

At belyse de unges seksuelle aktivitet, deres præventionsvaner, deres viden og holdninger

Denne undersøgelse er det en analyse af om de unges forhold til kønsidentitet, om de unges forhold til ’sugardating’ og deling af nøgenbilleder og gentages årligt.

Planen at årligt i en ikke nærmere specificeret årrække. Rapport til Tønder kommune og derefter ud i den brede offentlighed

PISQ-IR (Pelvic organ Prolapse Incontinence Sexual Questionnaire)

Saskia Marxen, Mette Hulbæk (hovedvejleder) 

Formål: Validering af spørgeskema om kvinders seksualitet ved urogenitale prolaps gener. Før og efter data.

Metode: Oversættelse og kognitive interviews til kulturel adaption (2021). Psykometrisk faktoranalyse. Responsiveness us. efter 6 md. Data indsamles (2022-2023) i samarbejde med afdelingerne ved OUH og AaUH. Bækkenbundscentret:

EMAS-SFQ (European Male Ageing Study–sexual function questionnaire)

Mette Hulbæk, Phillip Keudel, plus urinvejskirurgisk afdeling SLB

Formål: Validering af spørgeskema om mænds seksualitet

Metode: Oversættelse og kognitive interviews til kulturel adaption (2021). Psykometrisk faktoranalyse. Data indsamles (2022-2023) i samarbejde med urinvejskirurgisk afdeling og bækkenbundscentret.

ICIQ-B (International Consultation on Incontinence Questionnaire- Bowel)

Mette Hulbæk, Ulla Due fra Herlev Universitetshospital

Formål: Validering af spørgeskema om afføringsinkontinens og livskvalitet

Metode: Oversættelse og kognitive interviews til kulturel adaption. Psykometrisk faktoranalyse. Data indsamles (2021 - ) i bækkenbundscentret, urinvejskirurgisk afdeling og afdelingen for kvindesygdomme ved SHS og gynækologisk og obstetrisk afdeling Herlev Universitets Hospital.

SDMQ DOC (Shared decision making questionnaire- doctors version) – Team versionen

Mette Hulbæk, Annette Zøylner fra Skejby Universitets Hospital

Formål: Udvikling og validering af spørgeskema til fælles beslutningstagning i konteksten af fælleskonsultationer.  

Metode: Kognitive interviews til kulturel adaption af spørgeskema (2021). Psykometrisk faktoranalyse. Data indsamles (2021 - ) i bækkenbundscentret og Skejby Brystkirurgisk afdeling.

SDMQ9 Rasch analyse

Mette Hulbæk, Charlotte Ibsen fra Defactum

Formål: Validering ved Rasch analyse af spørgeskema til fælles beslutningstagning.  

Metode: Psykometrisk item – response analyse. Data indsamles (2021 - ) i bækkenbundscentret og Rygcenter Middelfart.

Aktionsforskningsprojekt om patienternes og klinikernes oplevelse af fælleskonsultationer 

Mette Hulbæk, bækkenbundscenteret, kvalitets afdelingen SHS

Formål: Beskrivelse af nyudviklet koncept omkring konsultationer på tværs af specialer.

Etableringsfasen / konsolideringsfasen 2020- 2021.

Metode: Aktionsforskning metode, feed back møder, fokusgruppe

Opgørelse af udfaldet medicinske aborter i SHS 2013-16

Ervin Kallfa, Finn Lauszus. Design: Opgørelse af TIGRAB på afdelingen 2014-18

Formål: Sammenligne udfaldet af kontroller medicinske aborter med urin- versus serum-hCG i 4 årgange (2 med hver metode) i forhold til ’on-going pregnancy’. Udkommet på UfL og planlagt at præsenteres på kongres i maj 2022

Greta Dubietyte, Finn Lauszus.

Design: via Danmarks Statistik og Sundhedsdatastyrelsen identificere kvinder, A: der første gang får brystkræft med ICD10 kode c50.xx i 2008 (ca 4500) og om de har haft eller får endometriecancer, C54.xx og/eller ovariecancer (C56.xx) siden, og datoen for diagnosen af disse cancere. B: Og vice versa: Kvinder der første gang får endometriecancer ICD-10 koden c54.xx i 2008 (ca. 800) og om de har haft eller får ovarie eller brystcancer og datoen for disse cancere. C: : Kvinder der første gang får ovariecancer ICD-10 koden c56.xx i 2008 (ca. 500) og om de har haft eller får endometrie- eller brystcancer og datoen for disse cancere. Formål: I et træk fra sundhedsdata registre undersøges om livmoder, æggestok og brystcancer forekommer hyppigere samtidig end hver for sig med henblik på om der skulle være en fælles årsag til disse tre hormonfølsomme cancere.

Plan: start 2022

Metabolisk syndrom hos kvinder med tidligere GDM

Greta Dubietyte, Finn Lauszus. Metode: Retrospektivt follow-up studie af blod lipider og glukose og andre variable der hører til metabolisk syndrom på kvinder med gestationel diabetes i SHS 2010-13. Formål: At belyse unge kvinder med en høj risiko for diabetes om de også har metabolisk syndrom. Er udgivet i udenlandsk tidskrift og planlægges præsenteret på kongres i maj 2022

Hvordan forebygges abort. En gennemgang af mobile apps som kilde til oplysninger om prævention

Lise Dokkedahl Christensen, Finn Lauszus. Metode: Review af publikationer om brug af apps for præventionsvejledning. Formål: Belyse effekten af den nye teknologi til forebyggelse af gentagne aborter

Har skrevet kandidatspeciale, arbejder på artikel og præsentation til kongres maj 2022

Laserbehandling af vaginale symptomer i overgangsalderen, lichen sclerosus og urge symptomer

Gina Mohmand, Finn Lauszus

Metode: Behandling af vagintis symptomer og lichen med MonaLisaTouch

Formål: et ikke hormonelt alternativ til behandling

1.En pilot serie på 20 kvinder med lichen sclerosus og urge-inkontinens

2. Kvinder med behandlingsresistent GSM, dvs hvor østradiol ikke har ført til det ønskede resultat efter vurdering i uro-gyn gruppen

3. Deltagelse i et nationalt laser projekt for kvinder med GSM

Et pilotserie om brugen af vaginal lasar på kvinder med brystkræft præsenteres på kongres i maj 2022

APPFWU01V