Skip til primært indhold

Boligtilbud til læger

Rammer og vilkår for ansøgning af lægebolig

Sygehus Sønderjylland råder over en række lægeboliger (61 med regulativ status og resten til markedsleje), fordelt på adresser i Sønderborg og Aabenraa.
Sygehuset ejer ikke boligerne, men vi lejer disse hos boligselskaber.

Du kan søge lægebolig ved Sygehus Sønderjylland, hvis du er:

Uddannelsessøgende læge ansat ved Sygehus Sønderjylland efter Yngre Lægers Overenskomst §4 stk.1 eller stk. 2.

F.eks.:

 • Klinisk Basisuddannelse (KBU)
 • Introduktionsstilling
 • Hoveduddannelsesstilling/Kursusstilling/Blokstilling
 • Klinisk Assistent
 • Visse vikariater

Sygehuset kan undtagelsesvis være behjælpelig med at formidle boliger til f.eks. overlæger, læger i længerevarende vikariater og udenlandske læger i rekrutteringsøjemed.

Du skal søge lægebolig, inden du starter i stillingen.


Du kan først søge lægebolig, når du har modtaget skriftligt tilsagn om en af ovennævnte stillinger, da denne skal vedlægges ansøgningen.

Du skal udfylde vores ansøgningsskema, vedlagt en kopi af ansættelses-/uddannelsesaftalen som sendes til boligadministrationen på mail: SHS-boligadministration@rsyd.dk

Ansøgningsskemaet finder du her

Du tilbydes - hvis det er muligt - en bolig til indflytning ved ansættelsesstart, eller senest 3 uger efter start jf. din overenskomst.


Der sendes et brev til din E-boks med et konkret boligtilbud.
 

Tilbuddet skal accepteres indenfor 5 dage (gerne hurtigere), hvorefter boligen ellers bliver tilbudt til anden side.

Såfremt du ikke melder tilbage inden fristen, slettes du fra listen over boligsøgende.
 

Hvis du takker "NEJ" til den tilbudte bolig, kan du fortsat være boligsøgende, men du kommer bagerst i køen til en bolig.

I Sønderborg er lægeboligerne fordelt på flg. adresser:

 • Kongevej
 • Arnkilgade
 • Ringbakken
 • Grundtvigs Alle
 • Vandtårnsvænget
 • Du Platz gade
 • Sydvang
 • Prins Henriks Avenue
   

I Aabenraa er lægeboligerne fordelt på flg. adresser:

 • Wilhelm Johannsens Vej
 • Thomas Bartholins Vej
   

NB: Du vil få tilbudt bolig der, hvor der er en ledig bolig - uanset om du har ansættelse i Sønderborg eller Aabenraa.

DER MÅ IKKE MEDBRINGES HUSDYR I BOLIGERNE!

Lejekontrakten udarbejdes på baggrund af ansættelses-/ uddannelsesaftalen, som du har indgået med Sygehus Sønderjylland.
Det betyder, at lejemålet automatisk ophører i forbindelse med ansættelsesophør.
 

Du skal kontakte boligadministrationen, hvis din aktuelle fraflytningsdato er før ansættelsesophør.
Såfremt der sker ændringer i ansættelses-/uddannelsesaftalen, har du pligt til at meddele boligadministrationen dette, da det kan betyde opsigelse af lejemål eller udarbejdelse af ny lejekontrakt.

Der kan disponeres over boligen fra kl. 17:00 på første lejedag (datoen fremgår af lejekontrakten).
 

Nøglen skal afhentes i Informationen på Sygehus Sønderjylland:
 

I Aabenraa har den døgnåbent.
 

I Sønderborg har den åbent fra kl. 07:15 til kl. 20:00 i hverdagene, og fra kl. 09:00 til kl. 16:00 (Nøglen skal hentes inden 15:45) i weekenderne.

Sammen med kontrakten får du tilsendt en fejl- og mangelliste, som du inden 14 dage skal have gennemgået og evt. registreret yderligere forhold på.
Du må meget gerne vedhæfte fotos til listen. Listen sendes til boligadministrationens mail: SHS-boligadministration@rsyd.dk 

Opsigelse af lejemål skal ske en måned før fraflytning enten dem 1. eller den 15. i en måned.

Opsigelsesblanket bedes udfyldt og fremsendt til Boligadministrationen 

Link til Opsigelsesblanket.

I forbindelse med udflytningen skal du rydde op, fjerne affald og efterlade boligen grundig rengjort (dvs. støvsuge/vask af tæpper/gulve, afvaske paneler, køkkenskabe (indvendigt og udvendigt), badeværelse inklusiv sanitet, hårde hvidevarer m.v.). Du kan her se en liste over de ting du skal sørge for her.
 

Husk også at tømme evt. udhus og/eller altan m.v.
 

Såfremt der konstateres mislighold, ødelæggelser eller manglende rengøring, fremsendes opkrævning på udbedring.
Det er muligt at tilkøbe slutrengøring til en time pris á 348,75 kr. inkl. moms.

Fraflytningssynet foretages af sygehusets synsmand, i ugen efter du er fraflyttet lejligheden.
 

Boligen skal forlades senest kl. 12.00 på sidste lejedag (dato fremgår af lejekontrakten).

Billeder fra lægeboligerne

Kontakt

Boligadministrationen

Kresten Philipsens Vej 15, 6200 Aabenraa


APPFWU02V