Skip til primært indhold

Boligtilbud til læger

Rammer og vilkår for ansøgning af lægebolig

Sygehus Sønderjylland råder over en række lægeboliger (61 med regulativ status og resten til markedsleje), fordelt på adresser i Sønderborg og Aabenraa.
Sygehuset ejer ikke boligerne, men vi lejer disse hos boligselskaber.

Boligberettigede læger, er ansatte efter Yngre Lægers overenskomst §4, stk. 1 eller stk. 2.

Det vil sige:

 • Klinisk basisuddannelse (KBU)
 • Introduktionsstilling
 • Hoveduddannelsesstilling (HU)
 • Ph.d studerende i en KBU/HU-stilling
 • Reservelæger trin 1+2

Afdelingslæger er ikke omfattet.

Sygehuset kan undtagelsesvis være behjælpelig med at formidle boliger til f.eks. overlæger, læger i længerevarende vikariater og udenlandske læger i rekrutteringsøjemed.
Man er ikke boligberettiget ved timelønnet ansættelse. Er stillingen ikke tidsbegrænset, er man ikke berettiget. 

Du skal søge lægebolig, inden du starter i stillingen.

Du kan først søge lægebolig, når du har modtaget skriftligt tilsagn om en af ovennævnte stillinger, da denne skal vedlægges ansøgningen. Der kan tidligst søges om en lægebolig 6 måneder inden ansættelsesstart. 

Du tilbydes - hvis det er muligt - en bolig til indflytning ved ansættelsesstart, eller senest 3 uger efter start jf. din overenskomst.

Du modtager et boligtilbud i din E-Boks. 

For at være berettiget til lægebolig, skal du indgive sin ansøgning inden stillingen påbegyndes. Du kan tidligst ansøge 6 måneder før ansættelsesstart.
Indgives ansøgningen efter stillingen er påbegyndt, kan Boligadministrationen, hvis der er noget ledigt være behjælpelig med en bolig, men det er ikke en pligt de har. Der kan ikke tilbydes en bolig med regulativ status, hvis der ansøges efter stillingsstart. 

Ansøgningsskemaet udfyldes, underskrives og sendes til shs.boligadministration@rsyd.dk 

Ansøgningen skal bilægge dokumentation for ansættelse. Der skal vedlægges ansættelseskontrakt eller en mail fra ansættende afdeling, der bekræfter ansættelse, stillingstype og ansættelsesperiode, inden en endelig kontrakt forelægger. Det er lægens ansvar at sende en kopi af den endelige ansættelseskontrakt.

Ansøger får kun ét tilbud om en lægebolig. Takkes der nej til tilbuddet vil ansøgningsproceduren starte forfra og man starter forfra på ventelisten.

Radiografstuderende, bioanalytikerstuderende og jordemoderstuderende kan ansøge om et værelse i forbindelse med praktikophold ved Sygehus Sønderjylland. 

Der tilbydes 1-værelses møbleret lejlighed eller et værelse i sygehusets kollegielejligheder enten i Aabenraa eller Sønderborg.
Det kan ikke garanteres, en bolig i samme by som praktikken er. 
Det er muligt at ønske en medstuderende at bo med, men det kan ikke garanteres. 
Det er ikke tilladt at flytte internt mellem boligerne. 
Der udarbejdes lejekontrakt, og betales husleje.

Huslejen er 902,75 kr. pr. måned inkl. forbrug.  
Værelserne fordeles i vilkårlig rækkefølge, og der kan ikke ønskes specifik lejlighed. 

Nøglen skal senest afleveres kl. 8:00 på fraflytningsdagen i informationen på sygehuset.

I Sønderborg er lægeboligerne fordelt på flg. adresser:

 • Kongevej
 • Arnkilgade
 • Ringbakken
 • Grundtvigs Alle
 • Vandtårnsvænget
 • Du Platz gade
 • Prins Henriks Avenue
   

I Aabenraa er lægeboligerne fordelt på flg. adresser:

 • Wilhelm Johannsens Vej
 • Thomas Bartholins Vej
   

NB: Du vil få tilbudt bolig der, hvor der er en ledig - uanset om du har ansættelse i Sønderborg eller Aabenraa.

DER MÅ IKKE MEDBRINGES HUSDYR I BOLIGERNE!

Lejekontrakten udarbejdes på baggrund af ansættelses-/ uddannelsesaftalen, som du har indgået med Sygehus Sønderjylland, det betyder, at lejemålet automatisk ophører i forbindelse med ansættelsesophør.

Såfremt der sker ændringer i ansættelses-/uddannelsesaftalen, har du pligt til at meddele boligadministrationen dette, da det kan betyde opsigelse af lejemål eller udarbejdelse af ny lejekontrakt.

Der kan disponeres over boligen fra kl. 17:00 på første lejedag (datoen fremgår af lejekontrakten).

Nøglen skal afhentes i Informationen på sygehuset:

 • Informationen i Aabenraa har døgnåbent - Kresten Philipsens Vej 15, 6200 Aabenraa - Benyt indgang A
 • Informationen i Sønderborg har åbent fra kl. 07:00 til kl. 18:00 i hverdagene. Der er lukket i weekender og helligdage. 

Opsigelse af lejemålet skal ske en måned før fraflytning enten den 31. eller den 15. i en måned.

når blanketten er udfyldt og underskrevet sendes den til boligadministrationen på shs.boligadministration@rsyd.dk 

Link til Opsigelsesblanket.

Når en lægebolig fraflyttes, skal boligen efterlades opryddet, pæn og ren. 

Konstateres der mislighold eller ødelæggelser på fast inventar, kan lejer pålægges udbedringsudgiften. 

Der foretages fraflytningssyn. Lejer kan deltage efter ønske.

Nøgen skal afleveres senest kl. 12.00 på sidste lejedag (dato fremgår af lejekontrakten). 
Studerende senest kl. 08:00. 

Nøglen skal afleveres i informationen på sygehuset. 

Billeder fra lægeboligerne

Kontakt

Boligadministrationen

Kresten Philipsens Vej 15, 6200 Aabenraa


APPFWU01V