Skip til primært indhold

Ofte stillede spørgsmål

Få svar på ofte stillede spørgsmål om lægeboligerne ved Sygehus Sønderjylland

Ofte stillede spørgsmål

Det har du, når du kan dokumentere ansættelse under Yngre Lægers overenskomst som KBU-læge, Introlæge, læge i Hoveduddannelse, Ph.d-studerende i en KBU/HU-stilling, reservelæge trin 1 eller 2, der alle er i en tidsbegrænset stilling. Er din stilling ikke tidsbegrænset, er du ikke berettiget.
Som dokumentation på din boligberettigelse skal du sende en kopi af din ansættelsesaftale.

Nej, du skal udfylde et ansøgningsskema, som du finder på Sygehus Sønderjyllands hjemmeside.  Ansøgningsskemaet samt kopi af ansættelseskontrakt sendes til shs.boligadministration@rsyd.dk. 

Du kan først søge lægebolig, når du har modtaget skriftligt tilsagn om din stilling da denne skal vedlægges ansøgningen. Der kan tidligst søges om en lægebolig 6 måneder inden ansættelsesstart.

Boligadministrationen kan ikke garantere, at ønskerne opfyldes.

Du må søge lige præcis det, du vil – både forskellige størrelser og steder. Du skal være opmærksom på, at ventetiden stiger i takt med, at du indsnævrer dine ønsker eller har sagt nej til et tilbud. Sygehuset er kun forpligtet til at anvise én enkelt bolig uden hensyntagen til diverse ønsker.

Det skal du, fordi Boligadministrationen ikke har adgang til din personalesag. Vi undersøger løbende, om lejere er berettigede til en lægebolig.

Vi administrerer også møblerede værelser, som studerende har fortrinsret til. Som Yngre Læge får man tildelt en umøbleret lejlighed på minimum 2-værelser. 

En regulativbolig bolig udlejes kun til uddannelseslæger ansat under Yngre Lægers overenskomst. Huslejen reguleres hvert år til april efter Yngre Lægers overenskomst. Der er ingen indskud.

En af sygehusets boliger til markedspris, hvis vi ikke kan tilbyde dig en af sygehusets regulativboliger.

Det er først til mølle-princippet, efter ansøgningsdatoen. Du kan først søge lægebolig, når du har modtaget skriftligt tilsagn om din stilling, da denne skal vedlægges ansøgningen. 
Børnefamilier har fortrinsret til 4-værelses lejligheder. Flere børn giver dig ikke mere fortrinsret.
Der er venteliste til rækkehusene i både Aabenraa og Sønderborg. Man optjener anciennitet på ventelisten fra det tidspunkt, hvor Boligadministrationen har modtaget ansøgningen om en lægebolig med dokumentation for ansættelse. 

Så bliver du slettet som boligsøgende og skal søge på ny, hvis du på et andet tidspunkt ønsker en lægebolig. Du mister altså din anciennitet. Husk derfor at give os besked.

Det kan være, at ansøgere er blevet berettiget til større boliger pga. familie forøgelse.

Nej, du kommer på venteliste på lige fod med alle andre ansøgere. Sygehus Sønderjylland råder over pendlerværelser både i Aabenraa og Sønderborg som bookes via Informationen på Sygehuset. Det koster 312,50 kr. pr. nat i et pendlerværelser. 

Som udgangspunkt kan du hente nøglerne efter kl. 17 i Informationen på Sygehus Sønderjylland på indflytningsdagen – enten på matriklen i Aabenraa eller i Sønderborg.
Boligadministrationen kan hvis lejligheden er klar, give tilladelse til indflytning før ansættelsesstart. 

Du skal tilmelde dig en internet og tv udbyder. 

I Aabenraa afregner lejer selv med Fjernvarmen og Norlys. Vand betales aconto og afregnes ved årsskiftet og efter fraflytning. I Sønderborg er det individuelt fra lejlighed til lejlighed, hvordan afregningen foregår.

Ja, du skal selv tegne relevante forsikringer, herunder indboforsikring.

Nej, det behøver du ikke, men du skal have postadresse i boligen, dette er jf. overenskomsten. 

Du skal anmelde sagen via sygehusets intranet, Teknisk Afdeling.
Du kan også anmelde sagen via din egen mail adresse. 

Det letter arbejdsgangen, hvis du, når du opretter sagen, giver tilladelse til at Teknisk Afdeling må gå ind i boligen selvom du ikke er hjemme. 

Nej, bytning er ikke tilladt.

Nej, fremleje er ikke tilladt. Du må heller ikke fraflytte boligen i en længere periode uden at orientere Boligadministrationen eller afstå boligen til andre. Kommer det til vores kendskab, ophæves lejeaftalen øjeblikkeligt.

Nej, det er ikke tilladt at holde husdyr. Hvis det kommer til vores kendskab, at du holder husdyr, risikerer du en ophævelse af lejeaftalen.

Det må du, så længe du er ansat under Yngre Lægers overenskomst som KBU-læge, Introlæge, læge i hoveduddannelse, Ph.d-stud. i en KBU/HU-stilling, Reservelæge trin 1 eller 2, i en tidsbegrænset stilling. Når du bliver afdelingslæge, er du ikke længere berettiget til en lægebolig, men du må blive boende i din nuværende bolig i højst 3 måneder. Denne periode kan ikke forlænges.
Du skal betale markedsleje fra samme tidspunkt, som du bliver afdelingslæge, og det er dit ansvar at give os besked om ændringen.

Som udgangspunkt nej. Er du uden ansættelse eller mellem ansættelser i en kort periode, så kontakt os hurtigst muligt.

Ja, hvis Sygehus Sønderjylland/Dansk Gigthospital/Psykiatrien betaler din barsel.

Din lejekontrakt udløber automatisk med din ansættelse. Ønsker du at fraflytte inden skal du sende en skriftlig opsigelse til: shs.boligadministration@rsyd.dk
Du har 1 måneds opsigelse til enten d. 1. eller 15. i måneden.
I opsigelsen skal du oplyse, hvornår boligen vil være ryddet og fraflyttet.

Vær opmærksom på, at Boligadministrationen ikke får besked fra HR om, at din ansættelse er udløbet, så derfor er dit ansvar at oplyse os om det. Din lejekontrakt udløber automatisk når din ansættelse ophører. Det er derfor dit ansvar at give besked til Boligadministrationen hvis der sker ændringer i din ansættelse. Når du har tømt lejligheden, skal du sørge for lejligheden fremtræder ren og pæn.

Nej, ifølge overenskomsten skal du kun betale, hvis Teknisk Afdeling vurdere at der er mislighold. Det kan f.eks. være skæremærker i bordpladsen, ødelagt kogeplade, dybe ridser i gulvet, afrevet tapet m.v.

Nej, lejligheden skal være helt tømt, så håndværkerne kan komme i gang med det samme.

Ja, du kan godt søge om en bolig når du som medicinstuderende bliver ansat i en underordnet lægestilling, hvis du opfylder de krav som Boligadministrationen på Sygehus Sønderjylland har. 

Vi kan tilbyde en bolig hvis følgende krav er opfyldt: 

  • Ansættelsen er en tidsbegrænset ansættelse i minimum 3 måneder.
  • Ansættelsen er minimum 20t/ugen
  • Ansættelsen er en ansættelse i en underordnet lægestilling som lægevikar
  • Hvis der er en møbleret bolig ledig

Så har du mulighed for, ved behov at kontakte Informationen på sygehuset og booke et pendleværelse. Pendlerværelser kan bookes efter gældende regler for pendlerværelserne.

Boligadministrationen er kun forpligtet til at stille boliger til rådighed for Yngre Læger. Boligadministrationen er derfor ikke forpligtet til at stille boliger til rådighed til medicinstuderende der ansættes i vikarstillinger.

Der betales husleje, 560,18 kr. pr. måned i grundbeløb (2015=100). Beløbet reguleres hver den 1. april med den af Danmarks Statistiks offentliggjorte procentvise ændring for sidste år. Der betales aconto vand. El og varme afregnes direkte med forsyningerne.

Aabenraa: 
Huslejen pr. måned er ca. 3500 kr. - 6300 kr. alt efter størrelse. (markedsleje) Der betales aconto vand. El og varme afregnes med forsyningerne. 
2-væresles lejligheder er ca. 70 m2. 
3-værelses lejligheder er ca. 80 m2.
4-værelses lejligheder er ca. 90 m2. 
Rækkehusene er ca. 130 m2. 

Sønderborg: 
Huslejen pr. måned er ca. 3000 kr. - 5000 kr. alt efter størrelse. (markedsleje) Det er individuelt pr. lejlighed, om der betales aconto forbrug af el, vand og varme eller om det afregnes direkte med forsyningerne. 

2-værelses lejligheder er mellem 60-70 m2. 
3-værelses lejligheder er mellem 90-100 m2.
4-værelses lejligheder er mellem 90-110 m2. 
Rækkehusene er ca. 128 m2. 

APPFWU02V