Skip til primært indhold

Faglige tilbud

Vi har flere tiltag, der understøtter udviklingen af dine teoretiske og praktiske færdigheder.

I Lærings- og forskningshuset har du mulighed for at udvikle dine praktiske færdigheder. Du tilbydes medicinsk og kirurgisk simulationstræning, der tager udgangspunkt i teamtræning og kommunikation. Du får mulighed for at træne alt lige fra simple færdigheder til full-scale simulation med de avancerede dukker SIM MAN3G og Noelle. SIM MAN 3G-dukken giver dig muligheden for at øve komplicerede medicinske og kirurgiske tilstande, mens du på Noelle-dukken kan øve alle tænkelige fødescenarier og håndteringen af nyfødte børn. Målet med kurserne er at udvikle dig både fagligt og personligt.

Læs mere om Lærings- og forskningshuset

Forskerservice giver dig vejledning og støtte til mange forskellige dele af forskningsprocessen, herunder projektbeskrivelse og protokoludformning, databaseopbygning, fondsansøgning, søgning efter vejledere og hjælp til at skabe kontakte til relevante personer. Du kan også få adgang til sygehusets laboratoriefaciliteter. På Sygehus Sønderjylland prioriterer vi forskning højt og har en finansieret målsætning om altid at have mange ph.d.-studerende. 

Læs mere om Forskerservice

Fagbiblioteket kan give dig adgang til over 10.000 tidsskrifter via Syddansk Universitet og Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, og biblioteket abonnerer på ca. 100 tidsskrifter i papirformat. Derudover kan du låne bøger og bestille artikler fra andre biblioteker i både ind- og udland. 

Læs mere om Fagbiblioteket

APPFWU02V