Skip til primært indhold

Projekter

Her kan du finde informationer om de igangværende projekter i Medicinsk Forskningsgruppe

Sygehus Sønderjylland har en velfungerende forskningsstruktur med fokuserede forskningsenheder. I afdelingen for Medicinske Sygdomme er det ledelsens mål at etablere forskning som en naturlig del af det kliniske arbejde.

Afdelingen varetager diagnostik og behandling af en bred gruppe af intern medicinske sygdomme og har således specialefunktion indenfor onkologi, lungemedicin, nefrologi, endokrinologi og palliation. 

Projektnavn

Beskrivelse

Ansvarlig

Telepalliativ pleje

Ph.d. projektet går ud på at udvikle en model til telepalliative behandling. Det gøres ved at undersøge evidensen, udvikle en model i fællesskab med brugerne og afprøve modellen i klinikken.

Eithne Hayes Bauer

Projekt NIV

Dette projekt går ud på at monitorere effekten af hjemme-NIV på indlæggelsesfrekvens, biokemisk- og lungefunktions-parameter for at identificere korrekt behandling og den ”optimale” patient.

Nathalie Mella Tejeda

Projekt OPSPOR

De etablerede kræftpakkeforløb er med til at sikre rettidig udredning, men op mod en fjerdel af alle de patienter, der diagnosticeres med kræft, udredes udenfor disse forløb. Dette projekt har til formål er at sikre, at flere kræftpatienter OPSPORes og udredes rettidigt.

Donna Lykke Wolff

Telemedicin ved insulinpumpe

Formålet er at undersøge tre forskellige aspekter af at gennemføre ambulante kliniske besøg, hos type 1 diabetes patienter, som har en insulinpumpe, ved brug af telemedicin. De tre områder vil være 1) Det medicinske perspektiv 2) patienter, pårørende og sundhedsprofessionelles opfattelse af løsningen og 3) antallet af kontakter og socioøkonomiske aspekt.

Anders Nicolai Ørsted Schultz

Behandlingsstøtte tilpasset patienter og pårørendes sundhedskompetencer

 

Ph.d. projektet går ud på at udvikle en intervention der inddrager patienter og pårørende i planlægningen og behandlingen af type 2-diabetes og multisygdom, samt imødekommer deres sundhedskompetencer.

Leah Sejrup Christensen
PICC-line og incidensen af blodpropper

At undersøge forekomsten af komplikationer som trombose og infektion ved patienter, som får anlagt en Piccline på Sønderborg Sygehus, samt at kortlægge sammenhænge og faktorer, som kan øge risikoen for trombose og infektion i relation til Piccline.​​

Stinne Husum
Flara Follow up 

Patient-rapporterede outcomes af opblussen i deres gigtsygdom, og sammenhæng mellem røntgen/MR-scanninger.

Dorota Küttel
Patienter og klinikeres holdning til telemedicin

Spørgeskemaundersøgelse af patienter og klinikeres holdning til telemedicinske løsninger i diabetes- nyre- og lungeambulatorier.

Anders Nikolai Ørsted Schultz
Ultralyd til diagnostik af væskestatus hos dialysepatienter

Projektet går ud på at undersøge, om man kan bruge ultralyd til at diagnosticere væskestatus hos patienter i posedialyse.

Jan Dominik Kampmann
APPFWU01V