Skip til primært indhold

Eithne Hayes Bauer

Præsentation og kontaktinformation

Eithne Hayes Bauer

Forsknings- og Udviklingssygeplejerske, Ph.d.-studerende, cand. cur.

Medicinsk Forskningsenhed, Sygehus Sønderjylland


Præsentation af Eithne Hayes Bauer og hendes forskning

Ph.d. -projekt

Projektets titel

Telemedicine in palliative care – Model of care based on stakeholders’ perspectives and core competencies of palliative care.

Baggrund

Antallet af mennesker med behov for palliativ pleje er stigende, og WHO anbefaler, at alle med livstruende sygdomme bør vurderes for, hvorvidt der er behov for en palliativ indsats eller ej. Imidlertid kan Den Danske Palliative Database og WHO bekræfte, at der årligt dør mennesker, der ikke er blevet tilbudt palliativ pleje. Mangel på specialister og geografiske afstande gør udfordringen endnu større. Videokonsultationer som et supplement til specialiseret palliativ pleje (herefter kaldet telepalliativ pleje) er en af de metoder, der kan anvendes til at imødekomme det stigende behov, idet det øger adgang til specialister, fleksibiliteten for patienter og familier og nedsætter udgifterne til palliativ pleje.

Trods potentialet, er specialister tilbageholdende med at tilbyde telepalliativ pleje, og det er svært at implementere. Der findes endnu ingen evidensbaserede behandlingsmodeller for telepalliative, og der mangler studier der undersøger, hvordan telepalliativ pleje forgår fra en specialist, patient og pårørende perspektiv, med udgangspunkt i kernekompetencerne i palliation.

Formål

Formålet med projektet er at udvikle et forslag til en international behandlingsmodel for telepalliativ pleje, som bygger på patienter, pårørende og specialisters oplevelser, bedste praksis og evidens indenfor palliation med henblik på at fremme brugen af telepalliativ pleje.

Metode

Studie 1:
En systematisk integrativ review af kvalitative og kvantitative originale studier udføres med henblik på at identificere og synteser nuværende viden om telepalliativ pleje fra patient, pårørende og palliativ specialists perspektiver. Kernekompetencerene af palliativ pleje anvendes til at evaluere elementerne af palliativ pleje. 

Studie 2:
Kvalitative metoder anvendes til at undersøge, hvordan palliativ pleje foregår i en virtuel kontekst, og hvordan kernekompetencerne er tilstede i telepalliativ pleje. Data indsamles fra patienter, pårørende og palliative specialister via semi-struktureret interview, fokusgruppe diskussioner og deltagende observationer. Studie 2 er todelt og involverer et studieophold i Australien. Dataindsamling er planlagt i både Denmark og Australien

Studie 3:
Viden fra de øvrige studier vil danne basis for fokusgruppe diskussioner med brugere – patienter, pårørende, palliative specialister og eksperter med det formål at udvikle et forslag til en international behandlingsmodel for telepalliativ pleje understøttet af kernekompetencerne i palliativ pleje.

Perspektiver

Dette ph.d projekt vil danne nye viden på et internationalt niveau om, hvordan palliativ pleje forgår i et nutidigt virtuelt miljø. Behandlingsmodellen vil umiddelbart danne grundlag for yderligere forskning i forhold til afprøvning, evaluering og udbredelse af modellen. Endelig vil modellen udgøre en nyttig guide for klinisk praksis, forbedre kvaliteten og effektiviteten af telepalliativ pleje og potentielt resultere i en positiv indvirkning på patienter, pårørende og palliative specialisters oplevelse af telepalliativ pleje.

Projektperiode

Ph.d projektet udføres som deltidsstudie fra 1/2/2021 – 31/1/2026

Finansiering

  • Syddansk Universitet
  • Sygehus Sønderjyllands ph.d-pulje

Vejledere

Hovedvejleder

Karin Brochstedt Dieperink, RN, PhD, Lektor, Viceinstitutleder FaCe, OUH og Syddansk Universitet.

Medvejledere

  • Georg Bollig, forskningsansvarlig overlæge, Palliativt Team, Dr. Med, MAS, Phd, klinisk lektor, IRS-Sygehus Sønderjylland, Syddansk Universitet.
  • Frans Brandt Kristensen, ledende overlæge, Ph.d, klinisk lektor, IRS-Sygehus Sønderjylland.
  • Anthony C Smith, professor, director, Centre for Online Health, The University of Queensland, Australia og associate professor for telemedicine og digital sundhed, Centre for Innovativ Medicinsk Teknologi, OUH, Syddansk Universitet. 

Yderligere information

Læs mere om Eithne og hendes forskning på:

Mere information:

APPFWU01V