Skip til primært indhold

Mariana Cartuliares

Præsentation og kontaktinformation

Mariana Cartuliares

Ph.d.-studerende og fysioterapeut

Fælles Akut Modtagelsen og Enhed for Akutforskning, Sygehus Sønderjylland og Syddansk Universitet


Præsentation af Mariana Cartuliares og hendes forskning

Ph.d. -projekt

Projektets titel

Diagnostik af akut pneumoni på akutmodtagelsen – klinisk karakteristik, inflammationsmarkører og point-of-care-tests

Projektet er en del af INDEED study:
Infectious diagnostics in emergency department, som har til formål at forbedre diagnostik af patienter der indlægges akut med mistanke om infektion ved at udvikle hurtigere og mere præcis diagnostik. En mere præcis diagnostik vil føre til et mere hensigtsmæssigt antibiotikaforbrug og vil reducere udviklingen af antibiotikaresistens. 

Baggrund

Pneumoni er en af de hyppigst forekommende infektioner hos patienter på landets akutmodtagelser. Ved alvorlig, indlæggelseskrævende pneumoni er det vigtigt, at behandlingen igangsættes inden for få timer. Diagnosen stilles primært ud fra uspecifikke symptomer som fx hoste, feber og åndenød suppleret med røntgen af lungerne, blodprøveanalyser og mikrobiologisk undersøgelse af sekret fra nedre luftveje. Manglende diagnostisk afklaring vil føre til insufficient behandling og forlænget indlæggelsesforløb og en usikker diagnostik resulterer ofte i overforbrug af bredspektret antibiotika, som dels indebærer en øget bivirkningsrisiko for den enkelte patient, dels bidrager til øget udvikling af resistente bakterier.

Formål

Formålet med dette ph.d.-studie er at afprøve om mikrobiologisk diagnostik på luftvejsprøver, inflammatoriske biomarkører og veldefinerede kliniske parametre kan understøtte hurtig og præcis diagnostik af pneumoni hos akutte patienter.

Metode

Ph.d.-studiet består af 4 delstudier og vil undersøge følgende problemstillinger:

  1. Et randomiseret studie der vil undersøge den bedste metode til at opnå sekret af god kvalitet fra nedre luftveje
  2. Et kohortstudie, der identificerer, hvilke kliniske parametre, der er kendetegnende for patienter med pneumoni
  3. Et randomiseret studie der vil undersøge, hvilken effekt point-of-care-PCR har på valget af antibiotika
  4. Et diagnostisk studie der vil undersøge procalcitonin, suPAR og C-reaktiv protein diagnostisk værdi

Perspektivering

Ph.d.-studiet danner grundlag for udvikling af en algoritme til tidlig og præcis pneumonidiagnostik og valg af målrettet antibiotikabehandling til gavn for resistensudviklingen.

Finansiering

  • Syddansk Universitet
  • Sygehus Sønderjylland

Projektperiode

01. september 2020 – 31.august 2023

Vejledere

Hovedvejleder

Lektor Helene Skjøt-Arkil, M.Sc.Pharm., Ph.d., Forskningsenhed i Akutmedicin, Institut for Regional Sundhedsforskning på Syddansk Universitet og Fælles Akutmodtagelsen på Sygehus Sønderjylland.

Medvejledere

  • Professor og overlæge Christian Backer Mogensen, Ph.d., Forskningsenhed i akutmedicin, Institut for Regional Sundhedsforskning på Syddansk Universitet og Fælles Akutmodtagelsen på Sygehus Sønderjylland.
  • Overlæge Flemming Rosenvinge, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Odense Universitetshospital.
    Biokemiker Thor Aage Skovsted, Ph.d.; Blodprøver, Biokemi og Immunologi, Sygehus Sønderjylland

Yderligere information

Læs mere om Mariana Cartuliares og hendes forskning på:

Mere information:

APPFWU01V