Skip til primært indhold

Laura Gregersen

Præsentation og kontaktinformation

Laura Gregersen

M.Sc. Clinical Nutrition, PhD student

University Hospital of Southern Denmark (Sygehus Sønderjylland), Molecular diagnostic and Clinical Research Unit; University of Southern Denmark, Institute of Regional Health Research


Presentation of Laura Gregersen and her research

Ph.d.-projekt

Projektets titel

Prognostiske effekter af glutenindtagelse på kroniske inflammatoriske sygdomme.

Baggrund

Kroniske inflammatoriske sygdomme (CID) omfatter bl.a. inflammatorisk tarmsygdom (IBD), reumatoid artritis, psoriasis og rygsøljegigt. CID er livslange sygdomme med stor indflydelse på livskvaliteten for de berørte patienter, og rammer op mod 8% af befolkningen, herunder også børn og unge. Sygdommene har en lang række fællestræk, heriblandt genetiske og miljømæssige faktorer, symptomer og medicinsk behandling. Behandlingen er rettet mod at bremse de immunsignaler, der skaber betændelsen, men den medicinske behandling har i dag ingen effekt hos op mod 50% af patienterne. Patienterne søger derfor i stigende grad livsstilsfaktorer, som kan have en betydning for deres symptomer og sygdomsforløb.

Gluten er et protein fra kornprodukter (primært hvede), som hos mange mennesker kan aktivere immunforsvaret, og mange patienter med anden CID end cøliaki (gluten-allergi) oplever en lindring af sygdommen ved at spise glutenfrit. Gluten vil dog ikke påvirke alle i samme grad, og glutenfri kost medfører en dokumenteret risiko for mangel på næringsstoffer, hvorfor alle ikke nødvendigvis vil opnå samme resultater af at spise glutenfrit. Med prognostisk kendskab til effekter af gluten på kronisk inflammation kan behandlingen langt bedre målrettes den enkelte patient.

Formål

Formålet med projektet er derfor at identificere kliniske (prognostiske) effekter af gluten, som forhåbentligt kan understøtte en positiv behandlingsrespons og sygdomsudvikling hos patienter med CID. Dette undersøger vi via to prospektive kohorter og pilottest af et interventionsstudie.

Metode

Delstudie 1

Projektet er en del af et multicenter prospektivt kohortestudie med XXX patienter i behandling for CID og et prospektivt kohortestudie med mere end 50.000 personer, som har registreret sygdomsudbrud over en toårig periode. Vi har adgang til kliniske data om sygdomsaktivitet, biologisk materiale (blod, fæces, urin og tarmbiopsier hos patienter med IBD), og kostdata for alle inkluderede personer.
På baggrund heraf vil vi undersøge glutens rolle i a) udviklingen af nye tilfælde af CID, og b) behandlingsrespons og sygdomsudvikling hos patienter i behandling for CID.
Sekundært undersøger vi associationer til inflammatoriske markører og mikrobiomet som mulige forklaringer på ovenstående.

Delstudie 2

Vi udvikler og tester et randomiseret interventionsstudie til implementering af personlig kostvejdledning som et led i behandlingen af CID. Vi inkluderer 30 patienter og indsamler kliniske data om sygdomsaktivitet, biologisk materiale (blod, fæces, urin og tarmbiopsier hos patienter med IBD), og kostdata fra inkluderede patienter til undersøgelse af tilslutning til og effekter af interventionen.

Perspektiv

Vi håber, resultaterne kan understøtte en mere specifik (personlig) behandling, som støtter patienterne i selv at påvirke sin kroniske sygdom. Dette kan forbedre livskvaliteten for patienterne, og reducere risikoen for udvikling af bivirkninger til behandlinger, der ikke har en effekt. Herved kan det mindske økonomiske omkostninger for samfundet forbundet med en belastning af sundhedsvæsenet og tabte arbejdsdage for den enkelte patient.

Projektperiode

1/1/2021 – 31/12/2023

Vejledere

Hovedvejleder

Vibeke Andersen, klinisk professor, forskningsleder for Enhed for Molekylærdiagnostisk og Klinisk Forskning ved Institut for Regional Sundhedsforskning, Sygehus Sønderjylland

Medvejledere

  • Robin Christensen, professor i biostatistik og klinisk epidemiologi, Institut for klinisk forskning ved Syddansk Universitet og Odense Universitetshospital
  • Thor Halldorsson, Þórhallur Ingi Halldórsson, professor, Institute of Nutrition and Food Science ved University of Iceland

Yderligere information

Læs mere om Laura Gregersen og hendes forskning på:

Mere information:

APPFWU02V