Skip til primært indhold

Specialeprojekter

Her kan du se titlen på tidligere specialeprojekter

Vi har i enheden stor erfaring med vejledning af speciale- og masterprojekter for mange forskellige faggrupper. Specialerne kan skrives individuelt eller i samarbejde mellem to studerende.

Liste over specialer i forskningsenheden

 • Assessing 30-day post-discharge recovery rates via daily Patient Reported Outcome Measures and “Bring Your Own Device”, following acute infection

 • Characteristics of acutely admitted adults with infection of unknown origin: A multicenter descriptive cohort study
 • Sensitivity of new infiltration on chest X-ray for pneumonia in emergency departments
 • Risk for postoperative bleeding after a hemithyroidectomy in an outpatient setting - a systematic review

 • Prior antibiotic consumption as a risk factor for colonization with multi-resistant bacteria in acute hospital care

 • Familary hypercholesterola - prevalence in Southern Denmark
 • Quality improvement microbiological diagnostic of pneumonia
 • Adjustment of antibiotic treatments in pneumonia

 • Delivery of breech presentation in the Region of Southern Denmark; cesarean section or vaginal delivery
 • Det svageste led...?
 • Mode of delivery after Cesarian Section.

 • En fødeplans indflydelse på sectiofrekvens, fødselskomplikationer og patienttilfredshed
 • Udviklingen i sectiofrekvensen på Sygehus Sønderjylland og forekomsten af maternelle og føtale komplikationer
 • Øretemperatur versus raktal temperatur
 • Prehospital use of the Danish emergency process triage system

 • Prognostic factors for re-admission of surgical patients
 • Delirium in an Emergency Department
 • Comparison of three different two-tiered trauma team activation

 • Ottawa anclerules i skadestue og behandlerklinikker
 • Prehospital data as risk predictors of seriousness of trauma

 • Validering af DEPT triage systemet
 • Predictors of acute admission of more than 48 hours duration
APPFWU02V