Skip til primært indhold

Om os

Beskrivelse af enheden og hvad vi står for

Vores mission, vision og værdier

Forskningsenhed i Akutmedicin bedriver kliniknær forskning, som har til hensigt at optimere det akutte patientforløb. Det gør vi ved at inddrage alle led i forløbet fra det starter i hjemmet og på tværs af sektorer, faggrupper, specialer og afdelinger. I alle disse led er der mulighed og relevans for forskning. Indholdet er faglige, kliniske, organisatoriske såvel som sundhedstjeneste aspekter. Ligesom også tværfaglige og klinisk epidemiologiske aspekter inddrages.

 • er at være med til at reducere antibiotikaresistens gennem bedre diagnostik af akutte infektioner og mere målrettet antibiotikaanvendelse
 • er at optimere det tværsektorielle, akutte forløb for den ældre borger
 • er at være førende inden for forskning i akutte infektioner og tværsektorielt samarbejde i Danmark og anerkendt internationalt
 • er at bidrage til kliniknær forskningsaktivitet og være med til at sikre, at Sygehus Sønderjylland er en attraktiv arbejdsplads, som har en evidensbaseret tilgang
 • er at samarbejde målrettet og i dialog med sygehusets ledere, personale og brugere
 • er at arbejde tæt sammen med andre danske sygehuse og forskningsenheder
 • er at sikre det gode samarbejde med de fire sønderjyske kommuner og almen praksis
 • er at formidlingsdele til det omgivende samfund
 • er at have brugerrepræsentanter i vores forskningsstyrregrupper, for at sikre at vores forskning skaber værdi for brugerne
 • er at bidrage til uddannelse og træning i forskning gennem vejledning og undervisning
 • er at skabe forskningsprojekter, der kan opnå økonomisk støtte fra fonde

Tryghed – vi står sammen, støtter hinanden og er ærlige

Ambitiøse – men uden at være konkurrenceprægede, hvorfor vi hjælper hinanden og viser tillid

Samarbejde – vi deler viden og erfaringer

Selvstændighed – vi er selvledende og har frihed under ansvar

Ansvarlighed – vi udviser omhu, omtanke og etisk bevidsthed

Vores arbejdsmiljø

Vi ønsker at være en attraktiv arbejdsplads, hvor trivsel, tryghed, åbenhed, tillid, samarbejde og udvikling er i højsæde.

Vores arbejdsmiljø er præget af frihed under ansvar, stor fleksibilitet og høj selvstændighed. Vi tror på, at vores medarbejdere yder det optimale, når der er balance mellem arbejdsliv og familieliv. Omgangstonen er uformel og der er plads til latter og humor.

Vi tror på, at sociale relationer og sparring er vigtig for at skabe det ønskede arbejdsmiljø. Vi prioriterer vejledning og har faste ugentlige vejledningsmøder. Vi samles et par gange om ugen under samme tag og udveksler tanker, ideer og faglige diskussioner samt prioriterer at spise frokost sammen.

Vores forskningsmetoder

Vi arbejder i forskningsenheden meget bredt med både med kvantitative, kvalitative og mixed methods studier. Vi er stærke i både prospektive og retrospektive studier samt til at lede multicenterstudier på tværs af specialer.

Vi har brugerrepræsentanter i vores forskningsstyregrupper på de større projekter, for at sikre at forskningen fokuserer på det, som er vigtigt og skaber værdi for brugerne.

Sådan er vi organiseret

Professoren i akutmedicin er forskningsleder og har det overordnede ansvar for forskningsenhedens aktiviteter. Forskningslederen refererer til afdelingsledelsen på Fælles Akut Modtagelsen på Sygehus Sønderjylland samt til den koordinerende forskningsleder på Institut for Regional Sundhedsforskning på Syddansk Universitet.

To seniorforskere har det daglige ansvar for hver af enhedens to forskningssøjler 1) akutte infektioner og 2) tværsektorielle akutte forløb for ældre borgere. Under hver søjle er der postdocs, ph.d.-studerende og andre forskningsmedarbejdere.

 

APPFWU01V