Skip til primært indhold

Infectious Diseases in Emergency Departments (INDEED)

Beskrivelse af INDEED-studiet

INDEED-studiet er et forskningssamarbejde på tværs af specialer på Sygehus  Sønderjylland, Sygehus Lillebælt og Odense Universitets Hospital. Projektets mål er at identificere nye metoder, som inden for få timer, kan hjælpe lægen på Akutmodtagelsen til at stille en sikker diagnose på patienter, som indlægges akut med mistanke om en infektion. 

Studiet startede op i 2020, med patientinkludering fra februar 2021 til februar 2022. De sidste data forventes registreret i sensommeren 2022.

Læs om studiet

En af de største trusler mod verdenssundheden er udviklingen af multiresistente bakterier, som er bakterier, der er modstandsdygtige over for antibiotika, og hvor helt simple infektioner kan føre til lange indlæggelser og i værste fald død. De multiresistente bakterier hænger sammen med et højt antibiotikaforbrug – jo mere antibiotika der bruges, des mere resistens. 

De hyppigste infektioner på danske hospitaler er lungebetændelse og nyrebækkenbetændelse. Disse to infektioner bidrager til et unødigt højt antibiotikaforbrug, da pålidelige og hurtige metoder til præcis diagnostik af de to tilstande mangler.

For at kunne reducere antibiotikaforbruget har lægen brug for svar inden for få timer på spørgsmålene: Er det en bakteriel infektion, som kræver antibiotika eller er det fx en virus, hvor antibiotika ingen effekt har? Hvor er infektionen lokaliseret – nyre, lunge eller et andet sted? Hvilken bakterie forårsager infektionen? Hvis alle 3 spørgsmål kan besvares, vil den behandlende læge kunne vurdere, om der skal behandles med et antibiotikum, og i så fald hvilket.

Projektet er designet som et multiinterventionsstudie, hvor patienter, der indlægges akut med mistanke om en infektion, tilbydes ekstra diagnostik udover normal behandling. Den ekstra diagnostik vil inkluderer en udvidet blodprøvediagnostik, urinundersøgelse og for nogle patienter også udvidet ekspektoratanalyse og billeddiagnostik. 
Den diagnostiske værdi af de enkelte interventioner bestemmes og sammenholdes med hinanden.

Projektet er en del af uddannelse. I projektet indgår fire ph.d.-studier og to præ-graduatstudier, som ser på de enkelte interventioner hver for sig

INDEED er et samarbejdsprojekt mellem biokemikere, mikrobiologer, radiologer, infektionsmedicinere, akutmedicinere og forskere på Sygehus Sønderjyllnad, Sygehus Lillebælt og Sygehus Sønderjylland. Projektet er forankret i Akutforskningsenheden på Sygehus Sønderjylland

Forskningsansvarlig: Christian Backer Mogensen
Overordnet projektleder: Helene Skjøt-Arkil
Radiologisk projektleder: Ole Graumann

Har du brug for at komme i kontakt med studiet, kan du kontakte projektleder Helene Skjøt-Arkil.

Helene Skjøt-Arkil

Forskningslektor og forskningsrådgiver

Klinisk Forskningsafdeling, Fælles Akut Modtagelsen og Enhed for Akutforskning, Sygehus Sønderjylland og Syddansk Universitet


79 97 11 13 Præsentation af Helene Skjøt-Arkil og hendes forskning
APPFWU02V