Skip til primært indhold

Intravenøs versus oral behandling af akutte infektion i danske akutafdelinger

Beskrivelse af POET-INDEED-studiet

Infektioner i lunger, urinveje eller hud er folkesygdomme og nogle af de mest almindelige årsager til akut indlæggelse på danske akutmodtagelser. I dag behandles de med intravenøs antibiotika. Men det kan forlænge indlæggelsen, øge risiko for udvikling af resistente bakterier og er en dyr behandling. POET-INDEED-studiet vil derfor undersøge, om tabletbehandling efter højst én intravenøs dosis er lige så effektivt og sikkert som den nuværende behandling med intravenøs antibiotika. 

Studiet er et forskningssamarbejde på tværs af danske akutafdelinger. Det vil starter op i efteråret 2024, med inklusion af 4000 patienter fra januar 2024 af.

 

Læs om studiet

Hvorfor POET-INDEED-studiet?

Skal vi bruge intravenøs eller tabletbehandling til akutte infektioner i akutafdelingerne? Det ved vi faktisk ikke.

Patienter indlagt på hospital med infektion vil ofte blive behandlet med intravenøse antibiotika. Baggrunden for brug af intravenøse antibiotika er, at man eliminerer risiko for reduceret gastro-intestinal absorption, at man ofte opnår højere serumkoncentrationer af antibiotika samt at flere typer bredspektrede antibiotika (cephalosporiner, carbepenemer) ikke er tilgængelige til oral behandling.

Nogle af udfordringerne ved brug af intravenøse antibiotika er risikoen for at udvikle kateterinfektioner, men endnu vigtigere, at den intravenøse behandling i de fleste tilfælde kræver, at patienten forbliver indlagt på hospital. De medfølgende længere indlæggelser medfører udover økonomiske konsekvenser også risiko for hospitalserhvervede infektioner og kan være forbundet med negative fysiske og psykiske konsekvenser, specielt blandt ældre patienter.

Videnskabelige studier fra andre patientgrupper har vist at tabletbehandling givet som initial behandling eller efter kortvarig intravenøs behandling er lige så effektiv som intravenøs behandling og med samtidig betydelig reduktion i indlæggelsesdage.

Hvor kommer navnet POET-INDEED fra?

POET står for Partial Oral Endocarditis Treatment. INDEED står for INfectious Diseases in Emergency Departments. Projektet er et samarbejdsprojekt mellem de to forskningsgrupper POET og INDEED. som tilsammen

Hvad er studiets formål?

Formålet med studiet er at undersøge sikkerhed og effektivitet ved primært at anvende orale antibiotika-regimer til patienter med påviste eller mistænkte infektioner, der henvises til akutmodtagelsen.

Studiedesign

Studiet er et åbent randomiseret studie dvs deltagende patienter vil tilfældigt enten behandles med intravenøst antibiotika eller med antibiotika givet som tabletter.

Hvilke patienter tilbydes deltagelse i studiet?

Alle voksne patienter på akutmodtagelserne på deltagende sygehuse, med planlagt start af intravenøs behandling med antibiotika vil blive screenet for deltagelse i projektperioden. Er der mistanke om eller påvist lungebetændelse, urinvejsinfektion eller hud/bløddelsinfektion, og er der højst givet en dosis intravenøst antiobiotika, vil patienten inviteres til at deltage i studiet. 

Hvad evalueres studiet på?

Studiet vil blandt andet måle på dødelighed, genindlæggelse, brug for avanceret behandling, livskvalitet og sundhedsøkonomiske omkostninger.

 

 

Styregruppe

 • Kasper Iversen, Herlev-Gentofte Hospital og Københavns Universitet
 • Thomas Benfield, Amager-Hvidovre Hospital og Københavns Universitet
 • Henning Bundgaard, Rigshospitalet og Københavns Universitet
 • Christian Backer Mogensen,Sygehus Sønderjylland og Syddansk Universitet
 • Helene Skjøt-Arkil, Sygehus Sønderjylland og Syddansk Universitet
 • Lone Wulff Madsen, Sygehus Lillebælt og Syddansk Universitet
 • Peter Biesenbach, Sydvestjysk Sygehus Sønderjylland og Syddansk Universitet

Deltagende sygehuse

 • Amager-Hvidovre Hospital
 • Herlev-Gentofte Hospital
 • Sygehus Sønderjylland
 • Sygehus Lillebælt
 • Sydvestjysk Sygehus

Daglig ledelse

 • Forskningsansvarlig: Christian Backer Mogensen, Sygehus Sønderjylland og Syddansk Universitet
 • Projektleder: Helene Skjøt-Arkil, Sygehus Sønderjylland og Syddansk Universitet

Statistiker

 • Theis Lange, Institutleder, Professor, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet

Har du brug for at komme i kontakt med studiet, kan du kontakte projektleder Helene Skjøt-Arkil.

Helene Skjøt-Arkil

Forskningslektor, Forskningsrådgiver og Antibiotic-stewardship-ansvarlig

Klinisk Forskningsafdeling, Fælles Akut Modtagelsen og Forskningsenhed for Akutmedicin, Sygehus Sønderjylland og Syddansk Universitet


79 97 11 13 Præsentation af Helene Skjøt-Arkil og hendes forskning

Når inklusionen er i gang, kan antallet af patienter følges her

Der er ingen publikationer på nuværende tidspunkt

APPFWU02V