Skip til primært indhold

Antibiotic resistance in emergency departments in Denmark (AB-RED)

Beskrivelse af AB-RED-studiet og link til publikationer. Studiet blev afsluttet i 2019.

AB-RED

Læs om studiet

Spredning af multiresistente bakterier er et stigende problem og vil betyde øgede omkostninger, morbiditet og mortalitet i de kommende år. Akutafdelingerne er centrale i tidlig identifikation af patienter, som er bærere af multiresistente bakterier. Danske akutafdelinger og klinisk mikrobiologiske afdelinger gik derfor sammen. De ville på et nationalt niveau, skaffe sig et samlet overblik over prævalens og risikofaktorer for bærertilstand samt udvikle screeningsværktøjer til identifikation af bærere af multiresistente bakterier.

Projektet var et nationalt projekt som var støtte med puljemidler fra Sundheds- og Ældreministeriet samt Region Syddanmark. 

Styregruppe

Styregruppen for projektet bestod af akutmedicinere, mikrobiologer og infektionsmediciner fra Sygehus Sønderjylland og Odense Universitets Hospital.

Involverede sygehuse

Projektet foregik på 8 sygehuse i 4 danske regioner

  • Hjørring - akutafdelingen
  • Aalborg - akutafdeling og mikrobiologi
  • Aarhus - akutafdeling og mikrobiologi
  • Herning - akutafdeling
  • Aabenraa - akutafdeling og mikrobiologi
  • Odense - akutafdeling og mikrobiologi
  • Slagelse - akutafdeling og mikrobiologi
  • Køge - akutafdeling

Ledelsesgruppen

  • Forskningsansvarlig: Professor Christian Backer Mogensen
  • Projektleder: Lektor Helene Skjøt-Arkil

Helene Skjøt-Arkil

Forskningslektor og forskningsrådgiver

Klinisk Forskningsafdeling, Fælles Akut Modtagelsen og Enhed for Akutforskning, Sygehus Sønderjylland og Syddansk Universitet


79 97 11 13 Præsentation af Helene Skjøt-Arkil og hendes forskning

Cross sectional study of multiresistant bacteria in Danish emergency departments: prevalence, patterns and risk factors for colonization (AB-RED project). Mogensen CB, Skjøt-Arkil H, Lassen AT, Johansen IS, Chen M, Petersen P, Andersen KV, Ellermann-Eriksen S, Møller JM, Ludwig M, Fuglsang-Damgaard D, Nielsen F, Petersen DB, Jensen US, Rosenvinge FS.BMC Emerg Med. 2018 Aug 20;18(1):25. doi: 10.1186/s12873-018-0178-1.PMID: 30126361

Carrier prevalence and risk factors for colonisation of multiresistant bacteria in Danish emergency departments: a cross-sectional survey. Skjøt-Arkil H, Mogensen CB, Lassen AT, Johansen IS, Chen M, Petersen P, Andersen KV, Ellermann-Eriksen S, Møller JM, Ludwig M, Fuglsang-Damgaard D, Nielsen FE, Petersen DB, Jensen US, Rosenvinge FS.BMJ Open. 2019 Jun 27;9(6):e029000. doi: 10.1136/bmjopen-2019-029000.PMID: 31253624 

Detection of meticillin-resistant Staphylococcus aureus and carbapenemase-producing Enterobacteriaceae in Danish emergency departments - evaluation of national screening guidelines.Skjøt-Arkil H, Mogensen CB, Lassen AT, Johansen IS, Chen M, Petersen P, Andersen KV, Ellermann-Eriksen S, Møller JM, Ludwig M, Fuglsang-Damgaard D, Nielsen FE, Petersen DB, Jensen US, Rosenvinge FS.J Hosp Infect. 2020 Jan;104(1):27-32. doi: 10.1016/j.jhin.2019.08.024. Epub 2019 Sep 5.PMID: 31494129

Colonization with multiresistant bacteria in acute hospital care: the association of prior antibiotic consumption as a risk factor. Dualleh N, Chanchiri I, Skjøt-Arkil H, Pedersen AK, Rosenvinge FS, Johansen IS.J Antimicrob Chemother. 2020 Dec 1;75(12):3675-3681. doi: 10.1093/jac/dkaa365.PMID: 32814968

APPFWU02V