Skip til primært indhold

Projekter og publikationer

Information om projekter og publikationer i Forskningsenhed i Akutmedicin

Det er vigtigt for os at lave kliniknær forskning - det vil sige forskning som kan implementeres umiddelbart efter i akutmodtagelsen til glæde for patienter og personale.

Vores to store forskningsområder er akutte infektioner og tværsektorielle akutte forløb for ældre borgere. Vores fokusområder er: 

  • Akutte patientforløb: Hvordan får akutte patienter de mest effektive og hensigtsmæssige forløb til, på og fra sygehuset?
  • Evidensbaseret diagnostik: Akutte patienter kommer med symptomer og får behandlingsstyrende diagnoser. Hvordan udvikles hurtigere og mere specifik diagnostik i akutområdet, såvel via algoritmer som via parakliniske undersøgelser?
  • Organisation: Hvordan kan de forskellige aktører omkring den akutte patient (kommuner, præhospitale enheder, sygehusets afdelinger og praktiserende læger) sammen tilbyde de bedste ydelser på den mest effektive måde?
APPFWU02V