Skip til primært indhold

At the forefront of older peoples care (På FORKANT i Syd)

Beskrivelse af På FORKANT i Syd projektet

Projektet startede i 2018. Det er et samarbejdsprojekt om de akut syge ældre og barrieer i tværsektorielle behandlingsforløb. Projektet er bygget op omkring 5 ph.d.-projekter

 

Læs om studiet

Målet med studiet er at bidrage med viden, der kan skabe bedre kvalitet i de sundhedsydelser de akut indlagte ældre modtager

 • Flere gode leveår
 • Øge livskvalitet og funktionsevne
 • Skabe bedre sammenhæng i patientforløb
 • Styrke det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde
 • Reducere eller udskyde akut indlæggelser

Projektet udføres i samarbejde mellem Sygehus Sønderjylland, Psykiatrien i Region Syddanmark, Syddansk Universitet, UC Syd, Aabenraa Kommune, Haderslev Kommune, Sønderborg Kommune, Tønder Kommune samt de almen praktiserende læger i disse kommuner.

Projektet består af 5 delprojekter, som hver udgør et ph.d.-studie

 • fokus på sundhedsprofessionelle
 • fokus på borgerne
 • fokus på pårørende
 • fokus på hjemmehjælp
 • fokus på plejehjem

Styregruppe

SOF i Sønderjylland

Ledelsesgruppe

Professor Christian Backer Mogensen er overordnet forskningsansvarlig. Postdoc Mette Elkjær er daglig forskningsansvarlig

Forskningsorienteret projektgruppe

 • Institut for Regional Sundhedsforskning på SDU, Sygehus Sønderjylland, Forskningsenhed i Akutmedicin: Professor, Christian Backer Mogensen og postdoc Mette Elkjær
 • Institut for Sundhedstjenesteforskning på SDU, Forskningsenhed for Sundhedsfremme: Professor, Pernille Tanggaard Andersen 
 • Institut for Sundhedstjenesteforskning på SDU, Forskningsenheden for Almen praksis: Professor Jens Søndergaard 
 • Institut for Regional Sundhedsforskning på SDU, Kong Christian X’s Gigthospital, Forskningsenhed i Reumatologi: Professor Jette Primdahl  
 • Institut for Regional Sundhedsforskning på SDU, Sydvest Sygehus, Enheden for Sundhedsfaglig forskning: Lektor Bibi Valgerdur Gram 
 • 4 brugere (borgere/patienter/pårørende)

Har du spørgsmål til projektet eller andet er du velkommen til at kontakte forskningsenheden

Mette Elkjær

Centerleder, post.doc. og sygeplejerske

Fælles Akut Modtagelsen og Enhed for Akutforskning, Sygehus Sønderjylland og Syddansk Universitet, og Tværsektorielt Forskningscenter Region Syddanmark


29 80 20 72

Overordnet projektbeskrivelsen

Older adults who receive homecare are at increased risk of readmission and mortality following a short ED admission: a nationally register-based cohort study. Elkjær M, Wolff DL, Primdahl J, Mogensen CB, Brabrand M, Gram B.BMC Geriatr. 2021 Dec 15;21(1):696. doi: 10.1186/s12877-021-02644-6.PMID: 34911477 

Healthcare professionals' practice and interactions in older peoples' cross-sectoral clinical care trajectories when acutely hospitalized - a qualitative observation study. Persson MH, Mogensen CB, Søndergaard J, Skjøt-Arkil H, Andersen PT.BMC Health Serv Res. 2021 Sep 9;21(1):944. doi: 10.1186/s12913-021-06953-9.PMID: 34503461

'One feels somewhere that one is insignificant in that system' - older multimorbid patients' between lifeworld and system in healthcare. Boye LK, Mogensen CB, Andersen PT, Waldorff FB, Mikkelsen TH.BMC Geriatr. 2021 Jun 29;21(1):397. doi: 10.1186/s12877-021-02348-x.PMID: 34187399

Relatives' negotiation power in relation to older people's acute hospital admission: A qualitative interview study. Hoffmann E, Andersen PT, Mogensen CB, Prinds C, Primdahl J. Scand J Caring Sci. 2021 Jun 22. doi: 10.1111/scs.13012. Online ahead of print.PMID: 34156115

Older multimorbid patients' experiences on integration of services: a systematic review. Boye LK, Mogensen CB, Mechlenborg T, Waldorff FB, Andersen PT.BMC Health Serv Res. 2019 Nov 5;19(1):795. doi: 10.1186/s12913-019-4644-6.PMID: 31690308

‘Braiding strings’: A qualitative interview study with relatives of older people discharged after an acute admission. Hoffmann E, Andersen PT, Mogensen CB, Prinds C, Primdahl J. Nordic J Nursing Res. June 2022. doi.org/10.1177/20571585221101476

The quality of life of older adults acutely admitted to the emergency department: A cross-sectional study. Elkjaer M, Primdahl J, Mogensen CB, Brabrand M, Gram B.Nurs Open. 2022 Jul;9(4):2130-2138. doi: 10.1002/nop2.1223. Epub 2022 Apr 30

Healthcare professionals' experiences and attitudes to care coordination across health sectors: an interview study.Persson MH, Søndergaard J, Mogensen CB, Skjøt-Arkil H, Andersen PT.BMC Geriatr. 2022 Jun 21;22(1):509. doi: 10.1186/s12877-022-03200-6.

APPFWU01V