Skip til primært indhold

At the forefront of older peoples care (På FORKANT i Syd)

Beskrivelse af På FORKANT i Syd projektet

Projektet startede i 2018 og afsluttes i 2022/2023. Det er et samarbejdsprojekt om de akut syge ældre og barrieer i tværsektorielle behandlingsforløb. Projektet er bygget op omkring 5 ph.d.-projekter

 

Læs om studiet

Målet med studiet er at bidrage med viden, der kan skabe bedre kvalitet i de sundhedsydelser de akut indlagte ældre modtager

 • Flere gode leveår
 • Øge livskvalitet og funktionsevne
 • Skabe bedre sammenhæng i patientforløb
 • Styrke det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde
 • Reducere eller udskyde akut indlæggelser

Projektet udføres i samarbejde mellem Sygehus Sønderjylland, Psykiatrien i Region Syddanmark, Syddansk Universitet, UC Syd, Aabenraa Kommune, Haderslev Kommune, Sønderborg Kommune, Tønder Kommune samt de almen praktiserende læger i disse kommuner.

Projektet består af 5 delprojekter, som hver udgør et ph.d.-studie

 • fokus på sundhedsprofessionelle
 • fokus på borgerne
 • fokus på pårørende
 • fokus på hjemmehjælp
 • fokus på plejehjem

Styregruppe

SOF i Sønderjylland

Ledelsesgruppe

Professor Christian Backer Mogensen er overordnet forskningsansvarlig. Lektor Helene Skjøt-Arkil er daglig forskningsansvarlig

Daglig projektledelse 

Den daglige projektledelse varetages af ph.d.-studerende med et halvt år på skift

Praksisorienteret projektgruppe (dialogforum)

Kommunerne:

 • Haderslev: Karen Dam-Hansen, Distriktleder for sygeplejen
 • Aabenraa: Karin Sørensen, Driftsleder i Sygeplejen
 • Aabenraa: Mie Pedersen, Assisterende områdeleder i Hjemmeplejen
 • Tønder: Charlotte Frost Larsen, Områdeleder Pleje og Omsorg
 • Tønder: Laila Jepsen, Distrikleder for hjemmeplejen
 • Tønder: Anita Imhoff Meggers, Distrikleder for Sygeplejen
 • Sønderborg: Charlotte Gjørup, Hjemme og Sygeplejechef

Almen praksis:

 • Jesper Le-Fevre, Aabenraa
 • Stefan Schäfer, Haderslev

Sygehusene:

 • Sygehus Sønderjylland: Helle Overgaard, Oversygeplejerske Fælles Akut Modtagelsen
 • Sygehus Sønderjylland: Rasmus Jørgensen, Afdelingssygeplejerske Medicinsk Modtagelse
 • Sygehus Sønderjylland: Mona Andersen, Specialkonsulent/Sundhedsaftalekoordinator
 • Psykiatrien i Region Syddanmark: Vivian Jalbo Danielsen, Funktionsleder i Ældrepsykiatrien
 • Sygehus Sønderjylland: Ph.d.-studerende og ledelsesgruppen

Forskningsorienteret projektgruppe

 • Institut for Regional Sundhedsforskning på SDU, Sygehus Sønderjylland, Fokuseret forskningsenhed i Akutmedicin: Professor, Christian Backer Mogensen og lektor Helene Skjøt-Arkil
 •  Institut for Sundhedstjenesteforskning på SDU, Forskningsenhed for Sundhedsfremme: Professor, Pernille Tanggaard Andersen 
 • Institut for Sundhedstjenesteforskning på SDU, Forskningsenheden for Almen praksis: Professor Jens Søndergaard og professor Frans Boch Waldorff 
 • Forskningsenhed UC SYD: Docent i Udvikling og Forskning Jesper Von Seelen, og lektor Christina Lange Prinds 
 • Institut for Regional Sundhedsforskning på SDU, Kong Christian X’s Gigthospital, Fokuseret Forskningsenhed i Reumatologi: Professor Jette Primdahl og Lektor Tine Mechlenborg Kristiansen 
 • Institut for Regional Sundhedsforskning på SDU, Psykiatrien i Region Syddanmark, Fokuseret forskningsenhed i Psykiatri: Professor Elsebeth Stenager 
 • Institut for Regional Sundhedsforskning på SDU, Sydvest Sygehus, Enheden for Sundhedsfaglig forskning: Lektor Bibi Valgerdur Gram 
 • Institut for Regional Sundhedsforskning på SDU, Sydvest Sygehus, Forskningsenheden i Akutmedicin: Professor Mikkel Brabrand 
 • 4 brugere (borgere/patienter/pårørende) deltager med et år af gangen

Har du spørgsmål til projektet eller andet er du velkommen til at kontakte forskningsenheden

Mette Elkjær

Post.doc. og sygeplejerske

Fælles Akut Modtagelsen og Enhed for Akutforskning, Sygehus Sønderjylland og Syddansk Universitet


29 80 20 72

Overordnet projektbeskrivelsen

Older adults who receive homecare are at increased risk of readmission and mortality following a short ED admission: a nationally register-based cohort study. Elkjær M, Wolff DL, Primdahl J, Mogensen CB, Brabrand M, Gram B.BMC Geriatr. 2021 Dec 15;21(1):696. doi: 10.1186/s12877-021-02644-6.PMID: 34911477 

Healthcare professionals' practice and interactions in older peoples' cross-sectoral clinical care trajectories when acutely hospitalized - a qualitative observation study. Persson MH, Mogensen CB, Søndergaard J, Skjøt-Arkil H, Andersen PT.BMC Health Serv Res. 2021 Sep 9;21(1):944. doi: 10.1186/s12913-021-06953-9.PMID: 34503461

'One feels somewhere that one is insignificant in that system' - older multimorbid patients' between lifeworld and system in healthcare. Boye LK, Mogensen CB, Andersen PT, Waldorff FB, Mikkelsen TH.BMC Geriatr. 2021 Jun 29;21(1):397. doi: 10.1186/s12877-021-02348-x.PMID: 34187399

Relatives' negotiation power in relation to older people's acute hospital admission: A qualitative interview study. Hoffmann E, Andersen PT, Mogensen CB, Prinds C, Primdahl J.Scand J Caring Sci. 2021 Jun 22. doi: 10.1111/scs.13012. Online ahead of print.PMID: 34156115

Older multimorbid patients' experiences on integration of services: a systematic review. Boye LK, Mogensen CB, Mechlenborg T, Waldorff FB, Andersen PT.BMC Health Serv Res. 2019 Nov 5;19(1):795. doi: 10.1186/s12913-019-4644-6.PMID: 31690308

APPFWU01V