Skip til primært indhold

Den røde knap

Beskrivelse af projektet, som starter op i 2022

Læs om projektet

Projektet vil afprøve, udvikle og evaluere 2 nye initiativer i forhold til behandling, ansvar og kommunikation mellem kommune, praktiserende læger og sygehuset for borgere med kendt kommunal tilknytning:

  • ”Vent-og-se- indlæggelser” for ældre borgere med en akut, potentielt indlæggelseskrævende medicinsk tilstand, gennem etableringen af et omgående samarbejde mellem egen læge, sygehuset og den kommunale sygeplejeordning.
  • ”Den røde knap” for ældre borgere med en indlæggelseskrævende medicinsk tilstand, hvor indlæggelsen identificeres som et potentielt komplekst forløb, gennem etableringen af et omgående intensiveret samarbejde mellem egen læge, sygehuset og den kommunale sygeplejeordning.

Det overordnede formål er at skabe bedre kvalitet i de sundhedsydelser ældre borgere modtager. Formålet med dette opstartsprojekt er at udvikle, afprøve og validere interventionerne, ”vent og se indlæggelse” og ”den røde knap”:

Derudover har hver intervention følgende delmål:

Vent og se indlæggelse:

  • At reducere antallet af uhensigtsmæssige indlæggelser og korttidsindlæggelser < 24 timer
  • At vise at vent-og-se- indlæggelsen er et fagligt sikkert og trygt alternativ til en traditionel sygehusindlæggelse

Den røde knap:

  • At reducere antallet af forebyggelige genindlæggelser
  • At skabe en fælles mål for og definition af kerneopgaven for alle professionelle samarbejdspartnere, borgeren og dennes pårørende
  • At aktivere tværfaglige og tværsektorielle kompetencer rettidigt for en helhedsorienteret indsats omkring den ældre borger
  • At skabe bedre adgang til special-ressourcer på sygehuset for almen praksis, som kendt fra MAS (Mistænkt Alvorlig Sygdom)
  • At styrke inddragelse af patient og pårørende i tilrettelæggelsen af behandlingsindsatser.

Projektet er organiseret under På FORKANT i Syd. På FORKANT i Syd er et samarbejdsprojekt mellem Almen Praksis i de Sønderjyske Kommuner, De fire Sønderjyske Kommuner, Sygehus Sønderjylland, Psykiatrien i Region Syddanmark, Syddansk Universitet og UC Syd. Projektet er forankret i Akutforskningsenheden på Sygehus Sønderjylland.

Praktiserende læger, kommune, sygehus og borger- og pårørenderepræsentanter har været involveret gennem ”På FORKANT i Syd”-samarbejdet og udviklet de to initiativer.

Projektansvarlige: professor Christian Backer Mogensen og professor Jens Søndergaard

Overordnet projektleder: postdoc. Mette Elkjær

Kontakt til projektet:

Mette Elkjær

Centerleder, post.doc. og sygeplejerske

Fælles Akut Modtagelsen og Enhed for Akutforskning, Sygehus Sønderjylland og Syddansk Universitet, og Tværsektorielt Forskningscenter Region Syddanmark


29 80 20 72

Der er endnu ingen publikationer med relation til projektet

APPFWU01V