Skip til primært indhold

Helene Skjøt-Arkil

Præsentation og kontaktinformation

Helene Skjøt-Arkil

Forskningslektor og forskningsrådgiver

Klinisk Forskningsafdeling, Fælles Akut Modtagelsen og Enhed for Akutforskning, Sygehus Sønderjylland og Syddansk Universitet


79 97 11 13 Præsentation af Helene Skjøt-Arkil og hendes forskning

Præsentation

Jeg er lektor i akutmedicin og tilknyttet Forskningsenhed i Akutmedicin under Fælles Akut Modtagelse på Sygehus Sønderjylland og Institut for Regional Sundhedsforskning på Syddansk Universitet. 

Jeg er endvidere ansat i Klinisk Forskningsafdeling på Sygehus Sønderjylland, hvor jeg er forskningsrådgiver og ansvarlig for Forskerservice.

Fokusområde

Lige siden jeg blev uddannet farmaceut har jeg været interesseret i forskning og engageret i forskellige typer af forskningsprojekter. Mine hovedinteresse har de seneste år været antibiotikaresistens, som af WHO er udpeget som en af de største trusler mod verdensbefolkningens sundhed. Målet med min forskning er at være med til at reducere antibiotikaresistens både lokalt, nationalt og internationalt. Dette ved at forbedre håndteringen af de mest almindelige infektioner på akutmodtagelsen, bekæmpe multiresistente bakterier og forbedre antibiotikaforbruget. Jeg fokuserer i første omgang på 1) Hurtig og præcis diagnostik, 2) Optimal antibiotikabehandling, og 3) Antibiotika resistens.  

Eksempler på igangværende forskningsprojekter   

 • Infectious Diseases in Emergency Departments (INDEED) - et samarbejdsprojekt på tværs af specialer på Sygehus  Sønderjylland, Sygehus Lillebælt og Odense Universitets Hospital. Projektets mål er at identificere nye metoder, som inden for få timer, kan hjælpe lægen på Akutmodtagelsen til at stille en sikker diagnose på patienter, som indlægges akut med mistanke om en infektion. 
 • Antibiotic resistance in emergency departments in Denmark (AB-RED) – et samarbejde mellem akutafdelingerne og mikrobiologiske afdelinger som på nationalt niveau vil skaffe sig et overblik over prævalens, risikofaktorer og screening for bærertilstand af multiresistente bakterier
 • Regionalt samarbejde, der belyser hvilken effekt indførelsen af regionale retningslinjer for mikrobiologisk diagnostik og antibiotika-anvendelse har på antibiotikaforbruget på hospitalerne (SODAS)

Forskningsmetoder  

Jeg har mest erfaring med kvantitative metoder herunder både eksperimentielle og observationelle epidemiologiske studier (fx registerstudier og kliniske studier) samt systematiske reviews.

Andre aktiviteter

 • Medlem af Forskningsudvalget på Sygehus Sønderjylland
 • Reviewer af videnskabelige tidsskrifter for bla. BMC Emergency Medicine og Infection and Drug Resistance 
 • Co-editor af videnskabelige tidsskrifter for BMC Emergency Medicine
 • Forskningsrådgiver i Forskerservice
 • Medlem af bedømmelsesudvalget i Region Syddanmarks forskningspuljer

Forskningskompetencer/redskaber

 • STATA til diverse statistiske analyser og databehandling
 • Design og analysering af elektroniske spørgeskemaer i SurveyXact
 • Udførelsen af systematic critical review (herunder brug af Covidence)
 • Planlægning og gennemførelse af tværsektorielle, regionale og nationale studier herunder projektledelse
 • Erfaring med ansøgning til Sundhedsdatastyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed, Videnskabetiske Komite, Datatilsynet mm.
 • Web-ansvarlig for forskningshjemmesiden

Læs mere om Helene Skjøt-Arkil og hendes forskning på:

Mere information:

APPFWU02V