Skip til primært indhold

Forskergruppen

Oversigt over forskere og ansatte i Medicinsk Forskningsgruppe

Medicinsk Forskningsenhed er tilknyttet Medicinske Sygdomme, Sygehus Sønderjylland, og beskæftiger sig med et bredt spekter af forskning inden for de medicinske, palliative og organisatoriske områder. Enheden er etableret i et samarbejde med Institut for Regional Sundhedsforskning på Syddansk Universitet.

Forskningsenhedens overordnede formål er at bidrage med ny viden til at sikre bedre behandling og pleje af medicinske og palliative patienter.

Forskningsenheden er tværfaglig og tværsektoriel med forskere, som har deres faglige baggrund i medicin, sygepleje, ernæring, organisationsudvikling m.v. Vi har klinisk, epidemiologisk og organisatorisk forskning inden for de medicinske og palliative områder. Herudover fokuserer vi på forskning i telemedicinske løsninger og tværsektorielt samarbejde. Enheden består både af ph.d. studerende og seniorforskere med kompetencer i kvantitative og kvalitative metoder.

Vi bidrager gerne til at udvikle nye forskningsprojekter eller give vejledning uanset hvor i processen du er. Samtidig kan der også være mulighed for, at du kan indgå i igangværende projekter.

Vi afholder løbende forskningsmøder, hvor du har mulighed for at præsentere din idé eller projekt og få feedback fra forskere med kompetencer på området.

Hvis du kunne tænke dig at forske sammen med os, er du meget velkommen til at tage kontakt.

Præsentation af forskergruppen

Du er nødsaget til at acceptere alle cookies for at se indholdet

Kontakt

Frans Brandt Kristensen

Forskningsleder, klinisk lektor, MPM, Ph.d.

Medicinsk Forskningsenhed, Sygehus Sønderjylland


79 97 30 10 Præsentation af Frans Brandt Kristensen og hans forskning

Kathrin Söderberg

Forskningssekretær

Medicinsk Forskningsenhed, Sygehus Sønderjylland


79973265

Dorota Paulina Küttel

Post. doc., læge

Medicinsk Forskningsenhed


79970000

Mariam Safi

Ph.d.-studerende, organisatorisk

Medicinsk Forskningsenhed, Sygehus Sønderjylland


Præsentation af Mariam Safi og hendes forskning

Jan Dominik Kampmann

Ph.d-studerende, læge

Medicinske Sygdomme, Sygehus Sønderjylland, og Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet.


Præsentation af Jan Dominik Kampmann og hans forskning

Anders Nikolai Ørsted Schultz

Ph.d.-studerende, reservelæge

Medicinsk Forskningsenhed, Sygehus Sønderjylland


79977314 Præsentation af Anders Nikolai Ørsted Schultz og hans forskning

Eithne Hayes Bauer

Forsknings- og Udviklingssygeplejerske, Ph.d.-studerende, cand. cur.

Medicinsk Forskningsenhed, Sygehus Sønderjylland


Præsentation af Eithne Hayes Bauer og hendes forskning

Donna Lykke Wolff

Datamanager og registerforsker, Ph.d.

Medicinsk Forskningsenhed og Klinisk Forskningsafdeling, Sygehus Sønderjylland


Tina Jakobsen

Sårsygeplejerske, Cand. Cur.-studerende (APN)

Medicinsk Forskningsenhed, Sygehus Sønderjylland


79973085

Rolf Jelnes

Overlæge

Medicinsk Forskningsenhed, Sygehus Sønderjylland


79973272
APPFWU01V