Skip til primært indhold

Jan Dominik Kampmann

Præsentation og kontaktinformation

Jan Dominik Kampmann

Ph.d-studerende, læge

Medicinske Sygdomme, Sygehus Sønderjylland, og Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet.


Præsentation af Jan Dominik Kampmann og hans forskning

Ph.d.-projektet

Projektets titel

Myokardieinfarkt hos patienter med kronisk nyresygdom i Regions Syddanmark. Incidens og prævalens, henvisningsrate til nefrologisk ambulatorium, samt en cut-off værdi for hjertemarkøren Troponin i henhold til CKD stadier 3-5. 

Baggrund og formål

På verdensplan estimeres det, at 10% har en grad af kronisk nyresygdom. Kun få patienter er klar over, at de er nyresyge og endnu færre følges i nyremedicinsk regi. Patienter med kronisk nyresygdom er i høj risiko for at udvikle karforkalkninger og blodpropper i bl.a. hjertet. Risikoen for at få en blodprop i hjertet er 4,5 gange højere hos nyresyge patienter i forhold til baggrundsbefolkningen. På trods af deres høje risiko for hjertekarsygdomme bliver nyrepatienter ofte ikke inkluderet i relevante hjertestudier.

En mulig forklaring kunne være, at det er yderst kompliceret at stille diagnosen blodprop i hjertet hos denne patientgruppe, da de sjældent har typiske symptomer, klassiske elektrokardiogram forandringer eller at blodprøveværdier for hjerteenzymer ikke kan tolkes iht. til retningslinjerne, idet referenceværdierne baseres på nyreraske individer. Dette medfører, at netop disse højrisiko-patienter oftest enten overses eller får stillet diagnosen blodprop i hjertet forsinket med konsekvens for behandlingsmulighederne i form af f.eks. ballonudvidelse.

Metode

Vores studie er designet som et registerstudie hvor vi undersøger voksne patienter med kronisk nyresygdom og blodprop i hjertet. Vi vil fokusere på følgende spørgsmål:

  1. Hvor mange patienter med moderat til svær kronisk nyresygdom findes i Region Syddanmark?
  2. Hvor mange af disse patienter ses i nyremedicinsk ambulatoriet?
  3. Hvor mange af disse patienter med moderat til svært kronisk nyresygdom får en blodprop i hjertet?
  4. Definere nye hjerteenzymgrænser for patienter med kronisk nyresygdom.

Perspektivering

Vores studie vil uden tvivl skærpe opmærksomheden på kronisk nyresyge patienter qua synliggørelsen af problemets omfang og alvorlighed. Desuden vil nye laboratorier referenceværdier lette den kliniske læges arbejde og sikre denne højrisiko patientgruppe hurtig og korrekt behandling af blodprop i hjertet.

Projektperiode

01.05.2019 - 30.04.2022   

Vejledere

Hovedvejleder

Lektor, ledende overlæge Frans Brandt Kristensen, Medicinske Sygdomme Sønderborg/ Tønder, Sygehus Sønderjylland.

Medvejleder

James Heaf, Roskilde Universitet
Hans Mickley, Odense Universitetshospital
Christian Backer Mogensen, Sygehus Sønderjylland

Læs mere om Jan Dominik Kampmann og hans forskning på:

Mere information:

APPFWU01V