Skip til primært indhold

Forskningsområder

Områder som indgår i forskningen

Forsknings i de lægelige sektorer
Forskningen sker i et tværgående samarbejde med andre SUH-afdelinger.

Perspektivet med forskningen er at forbedre patientbehandlingen indenfor relevante områder i patientforløbet.

·         Translationel forskning omkring rotator cuff lidelser (STARcuff studiet)

·         Translationel forskning omkring Speckle Tracking Ultralydsskanning (alle sektorer)

·         Forsknings samarbejde med SDU-Alsion, institut for mekanik og elektronik omkring:

                  o    Udvikling af robotteknologi til ledundersøgelser

                  o   Udvikling af overfladesensorer til registrering af ledbevægelser og gang (alle sektorer)

·         Patient og klinikerperspektivet ved operationer i scalenerblok.

·         Understøtte igangværende forskning i de enkelte sektorer.

Forskning indenfor pleje og behandling i ortopædkirurgi
Perspektivet med forskningen er at forbedre pleje og behandling indenfor relevante områder i patientforløbet. Følgende forskningsområder er prioriteret i forskningsstrategien

·         Patientinvolvering gennem tidstro dokumentation (ph.d.-projekt lokalt)

·         Smertebehandling hos patienter med hoftebrud (ph.d.-projekt lokalt + anden afdeling SHS)

·         Negativ sår-terapi hos patienter, der er ben-amputeret (regionalt samarbejde)

Eksperimentel forskning
** Denne del af forskningen har særskilt forskningsstrategi

Ortopædkirurgisk forskningsenhed udfører i samarbejde med Neurobiologisk forskningsenhed ved Institut for Molekylær Medicin, SDU klinisk eksperimentel omkring

·         Regulering og behandling af traumatiske og degenerative skulderlidelser

·         Stamcelle behandling ved rotator cuff læsion

·         Antifibrosebehandling ved rotator cuff læsion

APPFWU01V