Skip til primært indhold

Implementering

Forudsætninger for at forskningsstrategien kan implementeres og gennemføres

Der er en række forudsætninger for at forskningsstrategien kan implementeres og gennemføres:

Løbende rekruttering af relevante forskere herunder studerende samt yngre postgraduate forskere (ex. talentforløb i afdelingen)

Relevant støttepersonale (sekretariats funktion og økonomistyring)

Økonomi til aflønning og drift af projekter (Forskerstøtte personer)

Plads til drift af relevante forskningsprojekter i den kliniske drift (generøsitet)

Lokaler til forskningspersonale i Åbenrå og Sønderborg

APPFWU01V