Skip til primært indhold

Strategi - metode

Strategi for forskere med tilknytning til forskningsenheden

Mål for antal forskere i og med tilknytning til forskningsenheden

 • 1 postdoc
 • 2 ph.d studerende
 • 3 prægraduate forskere /studerende pr år.
 • Forskning indenfor afdelingens specialiserede funktioner
 • Forskning indenfor alle lægefaglige sektorer, sygeplejerelaterede og andre relevante områder i afdelingen
 • Foredrag i videnskabelige selskaber: Mål: Præsentationer ved relevante nationale kongresser (hver forsker præsenterer mindst ét foredrag per DOS kongres) samt ved andre internationale relevante    kongresser
 • Peer review artikler: - Mindst en artikel per igangværende ph.d.-studerende per år - Mindst én artikel per lægefaglig- og sygeplejefaglig forskning per  år.
 • Ansatte med dedikeret forskningstid forventes at publicere 1-2 artikler per år - Mindst 1 artikel publiceret i tidsskrift, gerne med impact factor 1,5+
 • Udvikling i antal publikationer fra 2022-2025 fra 2 artikler i 2021* til ca. 10 i 2025 i tidsskrifter, relevante for den gennemførte forskning, ifølge Forskningsstrategi 2021-24 i Ortopædkirurgisk afdeling.
   

Forskningsresultater i klinisk praksis

Det kliniske perspektiv for hvert forskningsprojekt skrives ind i forskningsprotokollen/projektbeskrivelsen.

Efter hvert afsluttet projekt påhviler det forskeren at vurdere, hvorvidt der er basis for eventuel ændring af praksis, f.eks. i form af en miniMTV

Forskningslederen og afdelingsledelsen forespørger en gang årligt forfattere til enhedens publikationer om hvorvidt forskningsresultaterne giver anledning til at overveje ændring af praksis

Karriere

OFS har en ambition om, at man som forsker følger og rettes mod tydelige karriereveje, startende ved prægraduate ’forskerspirer’ over ph.d. studerende og post.doc ansættelser, frem til ansættelse som lektor eller professor. I OFS skal den enkelte forsker kunne udvikle selvstændige kompetencer til at planlægge, gennemføre, evaluere og formidle forskning. Forskeren vil blive opfordret til miljøskifte i relation til det konkrete forskningsprojekt

Ledelse

Forskningsmedarbejderne vejledes med synlig, engageret og anerkendende ledelse tilrettet den enkeltes behov og ønsker. OFSs ambition er, at forskningsmedarbejderne skal have en klar fornemmelse af retning og prioritering i arbejdet, hvor den enkelte mødes med tillid og frihed under ansvar til at gennemføre forskningen.

APPFWU02V