Skip til primært indhold

Ortopædkirurgisk Forskningsenhed (OFS)

Nyt fra forskningsenheden

Opstart af forskning kan være svært og kræver god vejledning.
Så her er der en Ny funktion på Vejledningsfunktionens hjemmeside til jer, der gerne vil forske i patienter eller i kvalitet.
 
Følg linket: Projektoversigt og godkendelser | Vejledningsfunktionen, som er tænkt som et redskab til forskere, som kan bidrage til at skabe overblik over hvilke rammer og krav de enkelte projekt- og datatyper kræver eller kontakt undertegnede for vejledning.

 

Projektoversigt og godkendelser indeholder beskrivelser af 11 forskellige projekt- og datatyper, hvori der beskrives hvilke godkendelser og generelle regler, som de enkelte projekter og datatyper skal overholde og eventuelt indhente. Derudover indeholder siden information omkring de generelle regler og love, der skal overholdes, når der udføres sundhedsforskning i Danmark.

De 11 forskellige projekt- og datatyper er:

 • Billeddiagnostisk data
 • Biologisk materiale
 • Genom-data
 • Intervention studier uden lægemidler eller medicinsk udstyr
 • Interviews
 • Kvalitetsudvikling/kvalitetssikring
 • Lægemiddelforsøg
 • Medicinsk udstyr / In vitro-diagnostik
 • Patientjournaldata
 • Registerdata
 • Spørgeskemaer

Ved at klikke ind på en af projekt- eller datatyperne, vil man kunne læse generel information om hvilke regler og love der skal overholdes, alt efter hvilken type projekt og hvilken data der skal anvendes i projektet. Det kan for eksempel være, hvilke godkendelser et studie bestående af spørgeskemaer og patientjournaldata skal have.

 

Lars Henrik Frich

Professor og Forskningsleder

Ortopædkirurgisk Forskningsenhed SHS og IRS

Albert Einstein

FOROMTALE

Præ-ph.d.-kursus ved det Sundhedsvidenskabelige fakultet
2. – 4. oktober 2023

Under ledelse af institutleder Rikke Leth-Larsen og faglig ansvarlig professor Charlotte Leboeuf-Yde udbyder Institut for Regional Sundhedsforskning et tredages introduktionskursus for kommende ph.d.-studerende.

Kurset henvender sig primært til studerende der påtænker at søge om optagelse, eller er under indskrivning på ph.d.-studiet. På kurset vil du få en grundlæggende introduktion til administrative og akademiske værktøjer, samt vejledning- og hjælpefunktioner i organisationen, som kan anvendes i forberedelsen og udformningen af ph.d.-ansøgningen.

Programmet består af to hoveddele. Den ene del omhandler de praktiske forhold vedrørende ph.d.-uddannelsen, og den anden del består af et lynkursus omhandlende de store akademiske aspekter af ph.d.-uddannelsen, dvs. selve ph.d.-projektet. En række erfarne og indsigtsfulde personer vil give nogle grundlæggende og meget nødvendige oplæg på en række emner omfattende bl.a. etiske principper, litteratursøgning, forskningsdesign og forskningsprocessen mm. (Læs mere i det endelige kursusprogram som lægges ud på de kliniske institutters hjemmesider september 2023).

Dato og sted:
Mandag d. 2. – onsdag d. 4. oktober 2023 (begge dage inklusive)
Syddansk Universitet, 5000 Odense – lokaler annonceres senere

Kursusafgift:

Det er gratis at deltage for kommende eller netop optaget ph.d.-studerende på Klinisk Institut og Institut for Regional Sundhedsforskning.
For andre er der en deltagerbetaling på DKK 2.400 (eks. moms).

Der serveres kaffe/te formiddag og eftermiddag

ECTS point:

Ved deltagelse i hele kurset opnås 1,8 ECTS point

Tilmelding og yderligere information:

Kontakt venligst Lene Ververs lververs@health.sdu.dk


Vil du være sikker på en plads så tilmeld dig allerede nu!

APPFWU01V