Skip til primært indhold

Anders Nikolai Ørsted Schultz

Præsentation og kontaktinformation

Anders Nikolai Ørsted Schultz

Ph.d.-studerende, reservelæge

Medicinsk Forskningsenhed, Sygehus Sønderjylland


79977314 Præsentation af Anders Nikolai Ørsted Schultz og hans forskning

Ph.d.-projektet

Projektets titel

Outpatient clinic visits using telemedicine – For patients with type 1 diabetes mellitus treated with insulin pump

Dansk titel

Ambulatorium besøg ved brug af telemedicin – For patienter med diabetes mellitus type 1, behandlet med insulinpumpe 

Formål

Formålet med projektet er at undersøge tre forskellige aspekter af at gennemføre ambulante kliniske besøg, hos type 1 diabetes patienter, som har en insulinpumpe, ved brug af video konsultation.
De tre områder vil være 1) Det medicinske perspektiv 2) patienter og sundhedsprofessionelles opfattelse af løsningen og 3) antallet af kontakter og det socioøkonomiske aspekt.

Baggrund

Diabetes Mellitus (sukkersyge) er fordoblet over de sidste tre årtier.
Studier har vist insulinpumpebehandling førte til signifikant bedre blodsukker kontrol, som reducerer risikoen for risikoen for alvorlige komplikationer, herunder hjertekarsygdomme, nyresygdomme, øjensygdomme mm.

Undersøgelser tyder på, at centre med mange insulinpumpepatienter har en lavere komplikationsrate og opnår bedre blodsukker kontrol end små centre.
Som følge heraf vil patienter have større afstand til deres center, mere rejsetid og mere besvær. Det medfører muligvis, at nogle patienter ikke påbegynder insulinpumpebehandling, selvom de kan opnå bedre blodsukker kontrol og dermed få færre komplikationer.  De længere rejsetider kan også føre til, at patienterne venter længere, før de kontakter personale i tilfælde af tekniske eller medicinske problemer.
En løsning til at overvinde afstande til centrene og gøre sundhedsvæsenet endnu bedre kunne være ved hjælp af telemedicin.

Studie design

Et 12-måneders klinisk forsøg, hvor deltagerne enten bliver tilbudt standard behandling (deres vanlige behandling) eller en telemedicinsk løsning. Deltagerne i den telemedicinske gruppe vil forsætte deres behandling som vanligt, men gennemfører deres ambulante kliniske kontakter (både planlagte og akutte) ved brug at en videoløsning.

Deltagerne vil være sukkersyge patienter, som er i behandling med insulinpumpe.
De skal være voksne patienter, diagnosticeret med sukkersyge type 1 og havde brugt insulinpumpe i mindst 6 måneder.

Patienterne vil ikke komme med i undersøgelsen, hvis de ikke har internetadgang eller har manglende evne til at tale eller læse dansk eller er ude af stand til at overholde forsøgeplanen.

Efter de 12- måneder vil de to grupper blive sammenlignet med hensyn til deres blodsukker kontrol. Herunder både langtidsblodsukker og antal af tilfælde med lavt blodsukker. Og deres blodsukre udsving.

Nogle af deltagerne vil blive interviewet ved et semistruktureret interview. Ligeledes vil sundhedspersonalet i ambulatoriet blive interviewet på samme måde.
Desuden vil deltagerne blive bedt om at udfylde spørgeskemaer omkring deres livs kvalitet og deres tilfredshed med behandlingen. 

Indflydelse

Ph.d.-projektet vil ikke kun give et solid grundlag for en eventuel implementering, men forhåbentlig også sætte en standard for fremtidige projekter med det formål at implementere telemedicin i daglig klinisk praksis

Finansiering

  • Region Syddanmark
  • Sygehus Sønderjyllands ph.d-pulje

Projektperiode

1. september 2020 - 02. januar 2024

Vejledere

Hovedvejleder

Klinisk lektor, ledende overlæge Frans Brandt Kristensen, Institut for Regional Sundhedsforskning, SDU og Medicinske Sygdomme Sønderborg/Tønder, Sygehus Sønderjylland

Medvejleder

  • Kristian Kidholm, Innovationsprofessor på OUH, forskningsleder i CIMT
  • Klinisk lektor, overlæge Georg Bollig, Institut for Regional Sundhedsforskning, SDU og Palliativt Team, Medicinske Sygdomme Sønderborg/Tønder, Sygehus Sønderjylland.

 

Læs mere om Anders Nikolai Ørsted Schultz og hans forskning på:

Mere information:

APPFWU01V