Skip til primært indhold

Tidligere ph.d.-studerende

Oversigt over de ph.d.'ere, som har haft en tilknytning til Sygehus Sønderjylland under ph.d.-studiet

Langt de fleste Ph.d-afhandlinger kan lånes i sygehusets fagbibliotek.

Navn

Projektperiode,
evt. startdato

Titel på Ph.d.-studiet

Lilian Keene Boye 2017 - 2021 Acute Hospitalized Older Multimorbid Patients’ Perspectives on their Healthcare Process: Patients’ Experiences and Continuity of Care. Ph.d-forsvar afholdt 3. juli 2021.
Bo Bødker Jensen 2016 - 2021

The Occurrence of Rickettsiosis and the impact of Weather on Tick-borne Infections in Denmark. Ph.d-forsvar afholdt den 13. april 2021.

Sepehr Mamoei 2017 - 2021 Central and Peripheral Nervous System Changes as Markers of Disease Progression in Multiple Sclerosis. Ph.d-forsvar den 29. januar 2021 
Mohamad Jawhara 2017 - 2021 The impact of red meat and whole-grain intake on the colonic mucosal barrier, and the evidence on the available biomarkers of whole-grain intake in humans. Ph.d-forsvar den 15. januar 2021.
Mette Hulbæk 2016 - 2020 Udvikling og afprøvning af et beslutningsstøtteværktøj - et online program til brug i samtalen om behandlingsvalg hos kvinder med nedsynkning af underlivet. Et Ph.d. projekt i urogynækologien. Ph.d-forsvar afholdt virtuelt den 3. april 2020.
Henriette Bruun 2015 - 2020 Etik i sundhedsvæsnet – en undersøgelse af etiske refleksionsgrupper. Ph.d-forsvar den 6. marts 2020.
Dorota Küttel 2016 - 2019 

Patient-reported flares in rheumatoid arthritis patients with low disease activity: a comprehensive clinical, biochemical and imaging characterization. Ph.d-forsvar den 3. februar 2020.

Donna Lykke Wolff 2015 - 2019

Identifikation af prognostiske faktorer for et højt forbrug af sundhedsydelser blandt patienter med kompliceret multisygdom. Ph.d-forsvar den 8. oktober 2019.

Lina Almind Knudsen 2015 - 2019 Identifikation af komponenter i tarmfloraen med effekt på inflammation i tarmen. Ph.d-forsvar den 6. september 2019.
Heidi Vikke 2016 - 2019 Prehospital Infection Prevention and Control - A project on microbial contamination, guideline adherence and hygiene perception in the emergency medical service. Ph.d-forsvar  9. maj 2019.
Monika Pankiewicz-Dulacz 2014 - 2019 Forekomst af infektioner hos patienter med skizofreni. Ph.d-forsvar 9. maj 2019.
Marie Steenhof 2015-2019

Familiær multipel sclerose: En klinisk genetisk og epidemiologisk undersøgelse af årsager og forløbsformer. Ph.d-forsvar 11. april 2019.

Jens Ole Laursen   Partial resurfacing arthroplasty for full-thickness cartilage lesions and early osteoarthritis in the middle-aged patient. Ph.d-forsvar 11. marts 2019.
Julie Weber Egholm   Scand-Ankle: Alkoholintervention ved akut operation for ankelfraktur. Ph.d-forsvar 14.12.2018.

Tine J. Philippsen

2013 - 2018 Detektion af subklinisk atrieflimren hos højrisikopatienter (>65 år, hypertension, diabetes mellitus) ved hjælp af implanterbar loop recorder (DETECT- AF-study). Ph.d-forsvar 10.10.2018.
Maria Sode Rønne 2015 - 2018 Knoglemetabolisme i relation til fedtmetabolisme, glukosemetabolisme og pubertetsudvikling. Ph.d-forsvar 12.09.2018.
Florence Skyum 2014 - 2018 Akut gastroenteritis: Klinisk epidemiologi og udvikling af PCR undersøgelse og algoritme til hurtig afklaring af behov for isolation. Ph.d-forsvar 26.06.2018. Link til afhandlingen.
Inge Hansen Bruun 2014 - 2018 Effekten af en vurdering af det fysiske funktionsniveau i det akutte patientforløb – fra indlæggelse til opfølgning i kommunalt regi, et randomiseret klinisk forsøg. Link til afhandlingen.
Grzegorz L. Fo jecki 2013 - 2018 Behandling af rejsningsbesvær (erektiv dysfunktion) med lavenergi Lineær chokbølge terapi - ESWT (extracorporal shock wave  therapy). Ph.d-forsvar 04.06.2018. Link til afhandlingen.
Bettina Ravnborg Thude 2014 - 2018 Ledelsesformer i sygehussektoren - hvordan fungerer de i praksis?  Ph.d-forsvar 19.04.2018. Link til afhandlingen.
Alice Ashouri Christiansen 2014 - 2018 Early recognition of axial spondyloarthritis - a 3-year follow-up study.Ph.d-forsvar 15.01.2018.
Andreas Dammann Andersen 2014 - 2017 Cerebrospinal fluid biomarkers in Parkinson’s disease and L-DOPA-induced dyskinesia. Ph.d-forsvar 01.12.2017.
Helle Feddersen 2014 - 2017 Hvordan håndterer kvinder med leddegigt hensynet til sygdommen, moderskab og arbejdsliv? - Et kvalitativt studie med fokus på sociale relationer. Ph.d-forsvar 09.11.2017.
Nivé Ilangkovan 2014 - 2017 Patienter med non-cardiac chest pain. Risikostratificering og prognose. Ph.d-forsvar 23.10.2017. Link til afhandlingen
Sara Seerup Laursen 2013 - 2017 Oplevelser og opfattelser af den vedvarende smerte. En sociokulturel analyse af funktionelle smerter hos børn. Ph.d-forsvar 06.01.2017.
Louise Thuesen Hermansen 2011 - 2016 Molecular biology of Infectious agents in the Early Diagnosis of SpondyloArthritis (MICSA) - Tidlig spondylartropati. Prædiktiv potentiale af specifikke bakteriologiske fund. Ph.d forsvar: 31.03.2016.
Jacob Sode 2012 - 2016 Kan genetiske markører bruges til at optimere behandling med TNF-alfa hæmmere? Ph.d forsvar: 26.05.2016.
Huong Thuy Minh Hoang 2012 - 2016 Psykiatrisk co-morbiditet hos patienter med multipel sklerose. Ph.d forsvar: 05.04.2016.
Camilla Blach Rossen 2012 - 2016 Diagnostisk udredning af den komplekse patient i specialiserede enheder. Ph.d. forsvar: 18.03.2016.
Frederik Trier Møller 2012 - 2015 Tværsnitsstudie af enæggede tvillingepar, hvor kun den ene lider af inflammatorisk tarmsygdom. Se evt. linket til afhandlingen.
Anette Liljensøe 2011 - 2014

Sammenhængen mellem adipositas og effekten af total knæ- og hoftealloplastik. 

Ulrik Dalgas 2006 - 2009 Multiple sclerosis and physical exercise
Jesper Rasmussen 2005 - 2008 Erhvervsmæssige risikofaktorer for udvikling af astma og rhinitis - hos yngre voksne i Danmark
Oliver Hendricks 2003 - 2006 Antimicrobial activity of selected Non-antibiotics on Sensitivity and Invasion of Gram-positive  bacteria
Jens Kristian Pedersen          - 2007 Rheumatoid arthritis in the southern part of Denmark -  studies of incidence, prevalence, and joint damage related to symptom duration.
Sara Kindberg 2005 - 2008 Comparing suturing techniques for perineal repair
Anne Duer-Jensen  

Magnetic resonance imaging in early undifferentiated arthritis and rheumatoid arthritis

Jette Primdahl  2008 - 2011 Betydning af 'self-efficacy' hos patienter med reumatoid artrit målt ved en dansk oversættelse af RASE (Rheumatoid Arthritis Self-Efficacy questionnaire) set i forhold til patientundervisning i self-management samt tre forskellig typer organiserering af den ambulante opfølgning.
Fei Yu

2008 - 2011

Measuring and Monitoring of Fatigue in Multiple Sclerosis

Andreas Traberg  2008 - 2011 IT based management-by-objectives in Healthcare
Tine Mecklenborg Kristiansen

2011 - 2013

Leddegigtpatienters behov for og omsætning af patientuddannelse i hverdagslivet  – et kvalitativt studie med fokus på patientperspektivet.

Christina Lindhardt 2010 -  2014 Hvordan gravide kvinder med forhøjet BMI oplever deres egen graviditet og mødet med sundhedspersonalet under graviditeten.
Henrik Boye Jensen 2012 - 2015 FAME: Fampyra outcome measures study: a study of different outcome measures on the effect of Fampyra
Stefanie Binzer  2011 - 2015

Genetics of multipe sclerosis on the Faroe Islands

Oplysninger om de enkelte Ph.d-projekter og evt. kontakt til forskere fås ved henvendelse
til Forskerservice ved Sygehus Sønderjylland, UDC_SHS_Forskning@rsyd.dk

APPFWU02V