Skip til primært indhold

Donna Lykke Wolff

Præsentation og kontaktinformation

Donna Lykke Wolff

Datamanager og registerforsker, Ph.d.

Medicinsk Forskningsenhed og Klinisk Forskningsafdeling, Sygehus Sønderjylland


Præsentation

Jeg arbejder med registerforskning i Medicinsk Forskningsenhed, hvor jeg håndterer data i diverse projekter.  Derudover er jeg forskningsrådgiver i Forskerservice, hvor jeg vejleder i planlægning og udførsel af registerstudier.

Der er mange forskningsspørgsmål, der kan besvares med registerdata, der allerede er indsamlet. Jeg vil gerne bidrage til at øge mængden og kvaliteten af registerforskning, der bliver udført på Sygehus Sønderjylland.

Arbejdsområde

  • Registerforskning og Datamanager, Medicinsk Forskningsenhed
  • Rådgiver registerforskning i forskerservice, Klinisk Forskningsenhed
  • Gatekeeper for den lokale adgang til Danmarks Statistisk

Forskningskompetencer

  • STATA til diverse statistiske analyser og databehandling
  • Planlægning og gennemførelse af registerstudier (dataspecifikation; Merging af data; Oprensning; analyser)
  • Opsætning af excel, SurveyXact og Redcap til dataindsamling
  • Datatræk fra Statistiskbanken, Danmarks Statisik
  • Nvivo (til litteraturhåndtering), Trello og Miro til projekt planlægning og styring.

Yderligere information

APPFWU02V