Skip til primært indhold

Tips til registerforskning

Oversigt og vejledning til dig som laver registerforskning

Registerforskning drejer sig om forskning baseret på brug af data fra registre. Danmark er et af de lande i verden, der har flest sundhedsregistre og man har mulighed for at koble data fra forskellige registre og databaser via cpr-numre. Der findes et bredt spektrum af information om sociale-, økonomiske-, geografiske og X. Dette giver unikke muligheder for at finde svar på sundhedsrelaterede forskningsspørgsmål.

Forskerservice har samlet information til dig om, hvordan du får adgang til registerdata på forskellige niveauer.

Adgang til data

Hvis du skal brug bruge lokale data fra det patientadministrative system på Sygehus Sønderjylland, skal du udfylde en udtræksbeskrivelse og kontakte datamanageren i Forskerservice, som kan hjælpe dig videre i forhold til at få data til dit projekt. Vær opmærksom på, hvilke godkendelser, der skal foreligge. Patientadministrative data på lokale systemer hører under journaldata. 

Der er mulighed for at få et dataudtræk fra følgende systemer på Sygehus Sønderjylland: EPJ, Cetrea, Mikrobiologi

Hvis du skal bruge data fra andre af regionens sygehuse eller lægepraksis, kan du søge Region Syddanmark om et dataudtræk. Udfyld en udtræksspecifikation og kontakt Forskerservices datamanager, som kan hjælpe dig videre i forhold til at få data til dit projekt. Vær opmærksom på hvilke godkendelser, der skal foreligge. Patientadministrative data på regionale systemer hører under journaldata.

Danmark er et af de lande i verden, der har flest sundhedsregistre og der findes et bredt spektrum af information om sociale-, økonomiske- og geografiske information.

Læs mere om indhold og validitet af Danmarks registre i denne artikelsamling eller få et overblik om dataleverandører og adgang til nationale registerdata via Vejledningsfunktionens video (vælg video om registerdata).

I nedenstående præsenteres du for nogle af de dataleverandørerne af nationale data.  Hvis du har brug for nationale data anbefaler forskerservice, at du bruger OPEN (dog er dette en undtagelse, hvis du udelukkende skal have data fra Sundhedsdatastyrelsen – i så fald anbefaler vi at du søger direkte ved Sundhedsdatastyrelsen).

Du kan altid søge vejledning til processen fra sygehusets datamanager.

 

Nationale data via OPEN

OPEN har en registerdatabase, der indeholder et bredt udsnit af data fra de Nationale Registre. Af forventede fordele ved at anvende OPENs Registerdatabase er øget smidighed, lavere priser og kvalificeret sparring med OPENs registerspecialister.

Nationale data via Sundhedsdatastyrelsen

Sundhedsdatastyrelsen formidler adgang til bl.a. Landspatientregisteret og Lægemiddelregisteret. Du kan som regel få nyere data fra Landspatientregisteret via Sundhedsdatastyrelsen end fra OPEN Registerdatabase og Danmarks Statistik. Du kan læse om deres registerdata her: Sundhedsdatastyrelsens Registre
Hvis du skal søge data fra Sundhedsdatastyrelsen og arbejde på deres forskermaskine udenom OPEN, skal du henvise til en autoriseret institution.

Nationale data via Danmarks Statistik

Via Danmarks Statistik kan du få data fra bl.a. Landspatientregisteret samt Indkomst- og Uddannelsesregisteret. Ønsker du information om socio-økonomiske aspekter er det typisk Danmarks Statistik du skal bruge. Du kan læse om deres registerdata her: Danmarks Statistisk Registre
Hvis du skal søge data fra Danmarks Statistik udenom OPEN, skal du følge nedenstående anvisning og henvise til den autoriserede institution, som er: ”Institut for Regional Sundhedsforskning - IRS Center Sønderjylland, Sygehus Sønderjylland” -  Institutionsnummer 567.

Kontakt

Donna Lykke Wolff

Datamanager og registerforsker, Ph.d.

Medicinsk Forskningsenhed og Klinisk Forskningsafdeling, Sygehus Sønderjylland


APPFWU02V