Skip til primært indhold

Tips til statistiske analyser

Vi har udarbejde forskellige dokumenter og oversigter, som kan hjælpe dig på vej med de statistiske analyser

Statistisk hjælp

Har du brug for rådgivning eller sparring omkring statistiske analyser til et forskningsprojekt, der er forankret på Sygehus Sønderjylland, så tag fat i vores statistiker. Gerne så tidligt som muligt, da det ofte er afgørende, at en statistiker kommer på banen  allerede i de indledende faser. 

Brugen af statistisk hjælp til projekter, som er forankret på Sygehus Sønderjylland, er gratis indtil 10 timer per projekt. Er det et projekt, der kræver yderligere rådgivning og hjælp, opfordres der til at søge om eksterne midler til dækning heraf. Det gøres også opmærksom på, at projekter optaget i OPEN har adgang til gratis statistisk hjælp.

Skabelon til Statisk Analyse Plan (SAP)

En SAP er en udvidelse af protokollen, hvor der redegøres for alle statiske analyser og datahåndtering der planlægges i projektet. Vi har udarbejdet en skabelon med gode råd og forslag til opbygning:

Vi har samlet nogle eksempler og guidelines, som kan være til hjælp til udarbejdelse og eventuelt publicering af en SAP

Hvilken statistisk analyse?


Vi har udarbejdet et diagram, som udfra studietype guider til hvilken statiske analyse, der bør vælges:

Guide til statiske analyser

APPFWU02V